Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδωτά (Τάξη Squamata)

Παρατηρητής

legnatell

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 09:12 PM CST
Λεπιδωτά - Photo (c) Laurent Hesemans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laurent Hesemans
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Λεπιδωτά (Τάξη Squamata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubitorres

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 10:48 AM CST

Τόπος

Agua Caliente (Google, OSM)
Brephidium exilis - Photo (c) Anne Toal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Brephidium exilis, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

lenin_omar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 02:31 PM CST
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Mané Salinas Rodríguez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mané Salinas Rodríguez
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabian_mendoza

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 12:06 PM MDT

Τόπος

Chihuahua, México (Google, OSM)
Urosaurus ornatus - Photo (c) Laurens R Halsey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laurens R Halsey
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Urosaurus ornatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 10:27 AM MDT
Pseudotephritina - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Γένος Pseudotephritina, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zuseth_aide

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 01:34 PM MST
Araneomorphae - Photo (c) suncana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by suncana
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Υποτάξη Araneomorphae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardo453

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 05:01 PM MST

Τόπος

Meoqui, CHIH, MX (Google, OSM)
Cenchrus ciliaris - Photo (c) Lena Zappia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lena Zappia
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Cenchrus ciliaris, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 08:57 AM CST
Κογιότ - Photo (c) Don McCullough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Κογιότ (Canis latrans)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angie756

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 07:20 PM CST
Hyles lineata - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Hyles lineata, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

angie756

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 07:22 PM MDT
Ζώα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angie756

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 07:20 PM CST
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

angie756

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 07:33 PM MDT
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκύλος (Canis familiaris)

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 08:19 AM CST

Περιγραφή

feral dog

Σκύλος - Photo (c) Mossos. Generalitat de Catalunya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Σκύλος (Canis familiaris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 08:48 AM CST
Nyctanassa violacea - Photo (c) Dimitris S, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris S
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Nyctanassa violacea, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Anas diazi

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 08:50 AM CST
Anas diazi - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Anas diazi, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 09:23 AM CST
Aechmophorus occidentalis - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Aechmophorus occidentalis, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoroldan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 08:28 AM CST
Lerodea eufala eufala - Photo (c) Vicki  DeLoach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Lerodea eufala ssp. eufala, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javierhernandez3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 07:32 PM CST
Erythrodiplax basifusca - Photo (c) Paul Bedell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Erythrodiplax basifusca, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoroldan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 08:28 AM CST
Lerodea - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Γένος Lerodea, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 09:04 AM CST
Cevallia sinuata - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Cevallia sinuata, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 08:46 AM CST
Pseudoleon superbus - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Axel Recillas Bautista
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Pseudoleon superbus, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 10:33 AM CST
Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 10:40 AM CST
Mycosarcoma maydis - Photo (c) Dave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Mycosarcoma maydis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saul143

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 09:35 AM MST
Quiscalus - Photo (c) Marv Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marv Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Γένος Quiscalus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Βελτίωση
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

saul143

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 09:36 AM MST
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

saul143

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 09:36 AM MST
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corugabs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 04:20 PM CST
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) Adam Bryant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corugabs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 08:16 AM CDT
Proboscidea - Photo (c) birgitknorr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by birgitknorr
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Γένος Proboscidea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

corugabs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 04:22 PM CST
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) Adam Bryant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπόμαια Η Πορφυρή (Ipomoea purpurea)

Παρατηρητής

agatica

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022
Ipomoeeae - Photo (c) Barry Sullender, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Barry Sullender
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Φυλή Ipomoeeae, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 6333