Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

solfdz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 06:33 PM UTC
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρυλλίνοι (Φυλή Gryllini)

Παρατηρητής

sherlinmontejo25

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 10:30 AM MST

Τόπος

Lázaro Cárdenas (Google, OSM)
Ophiomachos - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Ophiomachos (Γένος Gryllus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

solfdz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 06:33 PM UTC
Σπουργίτης - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Σπουργίτης (Γένος Passer)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)

Παρατηρητής

solfdz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 06:31 PM UTC
Κολίμπρι - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solfdz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 02:28 PM UTC
Sayornis nigricans - Photo (c) Ingrid Taylar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Sayornis nigricans, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόουρος Λαγός (Lepus californicus)

Παρατηρητής

tutuli

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 10:00 AM MST
Μαυρόουρος Λαγός - Photo (c) Ian Carlson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Μαυρόουρος Λαγός (Lepus californicus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesar427

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 04:20 PM CST
Ardeidae - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Οικογένεια Ardeidae, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)

Παρατηρητής

asdf2020

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 12:14 PM MST
Κηλιδωτός Ακτίτης - Photo (c) Kenneth Cole Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asdf2020

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 12:53 PM MST
Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος (Pelecanus erythrorhynchos)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elierjimenz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 03:30 PM MST
Xanthocephalus xanthocephalus - Photo (c) Dan Dzurisin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Xanthocephalus xanthocephalus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elierjimenz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 04:15 PM MST
Pyrocephalus rubinus - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Pyrocephalus rubinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zuseth_aide

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 05:35 AM MST
Leptoglossus clypealis - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Leptoglossus clypealis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Anas diazi

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Chihuahua, MX (Google, OSM)
Anas diazi - Photo (c) Roberto Arreola Alemón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Anas diazi, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabethortiz1412

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 05:09 PM MST
Cevallia sinuata - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Cevallia sinuata, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

elizabethortiz1412

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 05:13 PM UTC
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alberto_28

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 12:21 PM MST
Δεκαοχτούρα - Photo (c) Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαπνός (Nicotiana glauca)

Παρατηρητής

d-i-e-g-o

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 05:43 PM MST
Αγριοκαπνός - Photo (c) Scott Zona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Αγριοκαπνός (Nicotiana glauca)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 07:25 AM MST
Melanerpes aurifrons - Photo (c) Scott Buckel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Melanerpes aurifrons, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 07:47 AM MST
Melanerpes aurifrons - Photo (c) Scott Buckel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Melanerpes aurifrons, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 07:47 AM MST
Melanerpes aurifrons - Photo (c) Scott Buckel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Melanerpes aurifrons, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 07:46 AM MST
Columbina inca - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Columbina inca, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 08:04 AM MST
Parkinsonia aculeata - Photo (c) Konstantinos Barsakis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Parkinsonia aculeata, Ένα μέλος του Παρκινσόνια (Γένος Parkinsonia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 08:28 AM MST
Κιτρινόπυγη Πάρουλα - Photo (c) JoAnne-Russo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 08:30 AM MST
Polypogon monspeliensis - Photo (c) Pauline Singleton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Polypogon monspeliensis, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 08:40 AM MST
Boerhavia coccinea - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Boerhavia coccinea, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 08:44 AM MST
Symphyotrichum subulatum - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Symphyotrichum subulatum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 09:56 AM MST
Chondestes grammacus - Photo (c) Blake Matheson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Chondestes grammacus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 09:57 AM MST
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 07:25 AM MST
Nicotiana repanda - Photo (c) Nicholas Cowey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Nicotiana repanda, Ένα μέλος του Νικοτιανή (Γένος Nicotiana)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 08:51 AM MST
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη juanloredo: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4233