Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro1203

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:01 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

alexander_galvao

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2021 02:05 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

leandromoraes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2010 04:37 PM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcusborba

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2018 01:37 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nereston-camargo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2021 09:46 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συρφίδες Οικογένεια Syrphidae

Παρατηρητής

aranda87

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2020 07:13 PM -03

Περιγραφή

encontrada morta.

Foto 3: Paulo Gil

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nicole_buttner

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2020 01:14 PM EDT

Τόπος

Gualea, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglas-u-oliveira

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 08:31 AM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

aranda87

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2020

Περιγραφή

Registro feito por Yolanda Floriani e gentilmente repassada a mim

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

boemundo

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 09:06 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

euqueromorango

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 01:37 AM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

edson_guilherme

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2020 02:35 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaac_oliveira

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 03:28 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlossch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2017 02:50 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεμβρακίδες Οικογένεια Membracidae

Παρατηρητής

phillipengelking

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2016 02:00 AM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lejasama

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2018 12:00 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 09:29 PM -05

Περιγραφή

the predator

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcosantonio1

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 07:17 PM -03

Τόπος

Lagarto, BR-SE, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

isaac_oliveira

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 10:50 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jean337

Ημερομηνία

Μάρτιος 1995

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edson_guilherme

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 10:42 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρομούσες Οικογένεια Pentatomidae

Παρατηρητής

lilianasoria

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 02:35 PM ADT

Περιγραφή

Insecto

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

angelmario

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 01:31 PM -05

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

pbertner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 01:28 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

laurentinaves

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2017 10:45 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerryvantonder

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2020 11:10 AM GMT

Περιγραφή

Well camouflaged. A nymph of sorts?

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Άγριο Κοτόπουλο Gallus gallus

Παρατηρητής

lubianat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lucianachiyo

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 08:23 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nicozambranod98

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2019 08:32 AM EST

Περιγραφή

Lycaenidae

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ygurjar

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2004 10:16 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

diogoluiz

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2016 11:13 AM HST

Περιγραφή

Platydema cosanga

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sofianogales

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2019

Περιγραφή

dig

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edenfontes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inclandj

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019

Τόπος

Tena, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandradalia

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2018 11:20 AM HST

Περιγραφή

Um serzinho muito tímido

A very shy being

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

emanoellima

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2018 02:55 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mzamoner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2018 07:59 AM -02