Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Γιγάντιος Μυρμηγκοφάγος Myrmecophaga tridactyla

Παρατηρητής

silvanasantos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2017

Τόπος

Tocantins, BR (Google, OSM)
Γιγάντιος Μυρμηγκοφάγος - Photo (c) Fernando Flores, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Γιγάντιος Μυρμηγκοφάγος (Myrmecophaga tridactyla)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μέλισσα Apis mellifera

Παρατηρητής

gabriel_figueira

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 09:59 PM UTC

Περιγραφή

Na beira da estrada.

Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

inlandbirder

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Mato Grosso, BR (Google, OSM)
Agamia agami - Photo (c) Ryan Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Agamia agami, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

inlandbirder

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2018 02:55 PM UTC
Guira guira - Photo (c) jeanmichel_moisant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Guira guira, Ένα μέλος του Κοκκυγόμορφα (Τάξη Cuculiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

inlandbirder

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Mato Grosso, BR (Google, OSM)
Τάπιρος Της Βραζιλίας - Photo (c) Paul Donahue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Τάπιρος Της Βραζιλίας (Tapirus terrestris)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lucasmoreira6394

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 02:55 PM -04
Ramphocelus bresilius - Photo (c) Marinês Eiterer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Ramphocelus bresilius, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joao_ortolan

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 09:25 AM UTC
Diabrotica speciosa - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Diabrotica speciosa, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joice11

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 04:28 PM UTC
Cyanocorax chrysops - Photo (c) James Steamer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Cyanocorax chrysops, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joice11

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 02:40 PM UTC
Ramphastos toco - Photo (c) Paul Steeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Ramphastos toco, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτόμορφα (Τάξη Piciformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelamizumoto

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 12:36 PM -03
Furnarius rufus - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Furnarius rufus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πάπια Βαβαρίας Cairina moschata

Παρατηρητής

jeffquesado

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 03:55 PM -03

Περιγραφή

Encontrado pescando no meio das plantas

Πάπια Βαβαρίας - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Οδοντόγναθα Τάξη Odonata

Παρατηρητής

hbackes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2012 07:16 AM -02
Οδοντόγναθα - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Dr. Vijay Anand Ismavel MS MCh
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Οδοντόγναθα (Τάξη Odonata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

crisrappa

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 11:37 AM -04

Περιγραφή

Butterfly registered in forest edge. I do not know the name of the specie

Λεπιδόπτερα - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Λύκος Με Χαίτη Chrysocyon brachyurus

Παρατηρητής

crisrappa

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Minas Gerais, BR (Google, OSM)
Λύκος Με Χαίτη - Photo (c) constanzamcl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Λύκος Με Χαίτη (Chrysocyon brachyurus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

germanolz

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 03:55 PM -03
Cariama cristata - Photo (c) Tsui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Cariama cristata, Ένα μέλος του Καριαμόμορφα (Τάξη Cariamiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathaliaguiar

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Brazil (Google, OSM)
Crax fasciolata - Photo (c) carmelo_lopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Crax fasciolata, Ένα μέλος του Ορνιθόμορφα (Τάξη Galliformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

darwin20

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 06:04 PM -05
Microctenochira diabolica - Photo (c) Kozue Kawakami, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Microctenochira diabolica, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

silvia487

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 04:06 PM -03

Περιγραφή

Folha de uva

Κεντριοφόρα - Photo (c) Fitz Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcosantonio1

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 07:17 PM -03

Τόπος

Lagarto, BR-SE, BR (Google, OSM)
Κεντριοφόρα - Photo (c) Fitz Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lilatomazelli

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020
Κεντριοφόρα - Photo (c) Fitz Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrickgodoi

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 05:00 PM ADT
Κεντριοφόρα - Photo (c) Fitz Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

urielcamargo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2020 07:32 AM -05
Κεντριοφόρα - Photo (c) Fitz Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yeatesh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2019 07:43 AM EST

Περιγραφή

Large (body length ca. 6 cm) black wasp, with metallic blue sheen.

Κεντριοφόρα - Photo (c) Fitz Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Βεσπίδες Οικογένεια Vespidae

Παρατηρητής

nandani_bridglal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2019 03:15 PM UTC
Κεντριοφόρα - Photo (c) Fitz Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Κεντριοφόρα Ανθυποτάξη Aculeata

Παρατηρητής

kamikazegarca

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019 01:36 PM -05
Κεντριοφόρα - Photo (c) Fitz Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

slomo14

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2019 09:40 AM UTC

Τόπος

Curaçao, CW (Google, OSM)
Κεντριοφόρα - Photo (c) Fitz Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

krmncita_0612

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019 09:10 AM -05
Κεντριοφόρα - Photo (c) Fitz Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεντριοφόρα Ανθυποτάξη Aculeata

Παρατηρητής

yulianabarriossantosest

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019 12:00 PM -05

Τόπος

Manaure, CO-LG, CO (Google, OSM)
Κεντριοφόρα - Photo (c) Fitz Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Κεντριοφόρα Ανθυποτάξη Aculeata

Παρατηρητής

juancamilohernandezlozano

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2019 09:00 AM -05
Κεντριοφόρα - Photo (c) Fitz Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Κεντριοφόρα Ανθυποτάξη Aculeata

Παρατηρητής

gamerkillerotaku

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2019 09:21 AM -05

Τόπος

Maicao, CO-LG, CO (Google, OSM)
Κεντριοφόρα - Photo (c) Fitz Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josev_ge: Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 41623