Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 06:57 PM CDT

Τόπος

Memphis, TN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 01:10 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 05:36 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 06:08 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 06:06 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 10:52 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 09:35 AM CDT

Τόπος

Memphis, TN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 08:15 AM CDT

Τόπος

Memphis, TN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 09:03 AM CDT

Τόπος

Memphis, TN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 09:08 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 11:56 AM CST

Τόπος

Roatán, HN-IB, HN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 10:27 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 10:21 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 02:42 PM CDT

Περιγραφή

might have had to jump in the lake for this catch. spectacular snake

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 11:05 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 07:53 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 06:38 PM CDT

Τόπος

Memphis, TN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 06:30 PM CDT

Τόπος

Memphis, TN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 10:45 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Κότα (Gallus gallus var. domesticus)

Παρατηρητής

mreynolds

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 10:52 AM CST

Περιγραφή

Popeyes Chicken nugget, a chicken bone, and a remnant of some sort of reptile, loggerhead shrike cache on a razor wire. The shrike (pictured a couple of weeks ago) has been using this spot for several weeks to perch and forage.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 10:42 AM CDT

Τόπος

Memphis, TN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 07:38 AM CDT

Τόπος

Memphis, TN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικάνικος Καλαμοκανάς (Himantopus mexicanus)

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 07:40 AM CDT

Τόπος

Memphis, TN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 09:07 AM CDT

Τόπος

Memphis, TN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 06:31 AM CDT

Τόπος

Memphis, TN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 06:51 AM CDT

Τόπος

Memphis, TN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaughnmoore

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 11:40 AM CDT

Περιγραφή

Another… everyone wants to lay eggs today

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 02:45 PM CST

Τόπος

Roatán, HN-IB, HN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 05:54 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 08:32 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 01:09 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 07:59 PM CST

Τόπος

Roatán, HN-IB, HN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 02:26 PM CST

Τόπος

Roatán, HN-IB, HN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Honduras (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 06:37 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 07:24 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Honduras (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 06:49 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δεντροχελίδονο (Tachycineta bicolor)

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 09:28 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 02:50 PM CST

Τόπος

Roatán, HN-IB, HN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Honduras (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 04:56 PM CST

Τόπος

Roatán, HN-IB, HN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 10:59 AM CST

Τόπος

Roatán, HN-IB, HN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 11:09 AM CST

Τόπος

Roatán, HN-IB, HN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 03:04 PM CST

Τόπος

Roatán, HN-IB, HN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 06:14 AM CST

Τόπος

Roatán, HN-IB, HN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 06:29 AM CST

Τόπος

Roatán, HN-IB, HN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 04:48 PM CST

Τόπος

Roatán, HN-IB, HN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 04:38 PM CST

Τόπος

Roatán, HN-IB, HN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 02:59 PM CST

Τόπος

Roatán, HN-IB, HN (Google, OSM)

Περιγραφή

DCIM\100MEDIA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_ellis

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 10:43 PM -05

Τόπος

Jama, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:28 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 09:13 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 07:12 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 06:23 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 07:15 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Honduras (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 11:25 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 06:56 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 06:22 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 03:47 PM CST

Τόπος

Roatán, HN-IB, HN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 02:38 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 02:28 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνογλάρονο (Thalasseus sandvicensis)

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 02:16 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 02:01 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 12:56 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσικνιάς (Egretta caerulea)

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 07:09 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 07:40 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 07:02 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 05:46 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη (Anolis sagrei)

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 12:43 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 12:55 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 12:36 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:46 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 07:59 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 08:42 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 08:53 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόλαιμη Πάρουλα (Setophaga dominica)

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 09:09 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 08:05 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 08:42 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 07:16 PM CDT

Περιγραφή

Oddly pigmented

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 04:39 PM CDT

Τόπος

Hoover, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 04:12 PM CDT

Τόπος

Hoover, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 05:12 PM CDT

Τόπος

Hoover, AL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Lifer + my 1000th observation on iNatrualist

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 04:29 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 01:59 PM CDT

Τόπος

Homewood, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 01:50 PM CDT

Τόπος

Homewood, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2018 10:55 PM CDT

Περιγραφή

Albino and blind. Had a non albino raccoon that followed him around and helped him get from place to place

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2022 01:00 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 09:18 AM UTC

Τόπος

Homewood, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό (Armadillidium vulgare)

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 05:44 PM CDT

Περιγραφή

Molting

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 12:42 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 01:06 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 08:47 AM UTC

Τόπος

Homewood, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγακήρυλος (Megaceryle alcyon)

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 09:36 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rykela

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 03:52 PM UTC

Περιγραφή

One of dozens of salamanders seen around the base of Roaring Fork Falls after a rainstorm. Many were only peeking their head out of mossy grooves in the rocks where they were hiding.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 05:33 PM -05

Περιγραφή

Fought over a hiding spot when I turned the log over very amusing to watch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Pictures not the best but you can see top of snout

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 10:34 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 07:41 AM UTC