Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evan216

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Desmognathus imitator - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Desmognathus imitator, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulapan

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 05:09 PM CEST
Natrix astreptophora - Photo (c) Gilberto Sánchez Jardón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gilberto Sánchez Jardón
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Natrix astreptophora, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaughnmoore

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 09:33 AM CDT

Περιγραφή

At the bottom of the post in the left corner

Agkistrodon contortrix - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Agkistrodon contortrix, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naden

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 06:09 PM CDT
Nerodia sipedon - Photo (c) Ryan Wolfe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Wolfe
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Nerodia sipedon, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam1183

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 09:04 AM CDT
Pantherophis spiloides - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Pantherophis spiloides, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daighbc

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 01:02 AM CDT
Hyla cinerea - Photo (c) Saunders Drukker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saunders Drukker
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Hyla cinerea, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomandjill

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 01:50 PM EDT

Περιγραφή

The black lines break up into dots on the tail. Near a small stream in Appalachian cove forest.

Eurycea wilderae - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Eurycea wilderae, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ranpon90

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 08:20 AM CDT
Nerodia erythrogaster - Photo (c) markkrist, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markkrist
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Nerodia erythrogaster, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgt19

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 11:50 AM CDT
Hyla avivoca - Photo (c) Robert Gundy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robert Gundy
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Hyla avivoca, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vera_p1

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 06:15 PM CDT
Pantherophis spiloides - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Pantherophis spiloides, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbakkegard

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)
Eurycea guttolineata - Photo (c) Don Filipiak, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Don Filipiak
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Eurycea guttolineata, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

czajaeco20

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 07:47 PM CDT

Τόπος

Tuscaloosa, AL, US (Google, OSM)
Lithobates - Photo (c) eggimann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eggimann
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Γένος Lithobates, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tdloyd

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 03:22 PM CDT

Περιγραφή

Maybe 24” long, fairly thin- maybe a half-inch in diameter. It was underwater so size may be distorted. Did see it strike at a fish.

Nerodia sipedon pleuralis - Photo (c) Jacklyn A. Kovacs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jacklyn A. Kovacs
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Nerodia sipedon ssp. pleuralis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 07:16 AM CDT

Τόπος

Marion, AL, US (Google, OSM)
Lampropeltis holbrooki - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Lampropeltis holbrooki, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luke189

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 12:46 PM CDT

Περιγραφή

Digesting

Regina septemvittata - Photo (c) Helen A. Czech, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Helen A. Czech
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Regina septemvittata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bimmy

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 02:51 PM CDT
Hyla cinerea - Photo (c) Saunders Drukker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saunders Drukker
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Hyla cinerea, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessies1254

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)
Pantherophis spiloides - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Pantherophis spiloides, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theolelady

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 06:54 PM EDT
Lithobates palustris - Photo (c) J.D. Willson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J.D. Willson
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Lithobates palustris, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bamaboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 03:39 PM CDT
Pantherophis spiloides - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Pantherophis spiloides, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goodwin_farm

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 09:51 PM CDT
Hyla chrysoscelis - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Hyla chrysoscelis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hgweston

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 04:09 PM CDT
Nerodia sipedon pleuralis - Photo (c) Jacklyn A. Kovacs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jacklyn A. Kovacs
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Nerodia sipedon ssp. pleuralis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xylographica

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 11:03 PM CDT
Hyla - Photo (c) Saunders Drukker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saunders Drukker
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Γένος Hyla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealycat

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 11:00 PM CDT
Hyla - Photo (c) Saunders Drukker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saunders Drukker
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Γένος Hyla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shawnsoter

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 04:18 PM CDT
Nerodia sipedon pleuralis - Photo (c) Jacklyn A. Kovacs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jacklyn A. Kovacs
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Nerodia sipedon ssp. pleuralis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidge

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 08:28 AM CDT
Papilio troilus - Photo (c) 116916927065934112165, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Matt Muir
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Papilio troilus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natecfields

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 12:50 PM CDT

Τόπος

Nashville (Google, OSM)
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Buddy
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidge

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 06:36 AM CDT
Hypoprepia fucosa - Photo (c) Jenn Forman Orth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Hypoprepia fucosa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherrustay

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 03:20 PM CDT
Plethodon glutinosus - Photo (c) bugman83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bugman83
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Plethodon glutinosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twshiloh

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 12:39 PM EDT
Diadophis punctatus edwardsii - Photo (c) Alex Karasoulos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alex Karasoulos
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Diadophis punctatus ssp. edwardsii, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgt19

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 08:36 AM CDT
Darapsa myron - Photo (c) Kyhl Austin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kyhl Austin
Η ταυτότητα του χρήστη john_erickson: Darapsa myron, Ένα μέλος του Μακρογλώσσινα (Υποφυλή Macroglossina)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1604