Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2017 03:30 ΠΜ MSK

Περιγραφή

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dragonfyre

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 09:57 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreamologni78

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 09:14 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

thelonelydodo

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2017 03:51 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirko_tomasi

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 03:40 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parcopineta

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2018 05:39 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giorgio_bardelli

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2011 05:37 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danieleseglie

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2017 09:56 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Alcune piante

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danygrande

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 10:38 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidediana

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 08:38 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αίγα Νουβίας (Capra nubiana)

Παρατηρητής

naturalist85837

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

HaDarom, IL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγωλιός (Aegolius funereus)

Παρατηρητής

troisecarminewashi

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 01:15 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Yellow Eyes - Civetta Capogrosso - Boreal owl - Aegolius funereus

https://www.flickr.com/photos/troise/

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidediana

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leibele

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

1570

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dragonfyre

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 01:37 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Found naturally dead at this place. Not killed or anything but found in rotting wood or underneath dead leaves.
More photos can be procured

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrgls

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 10:34 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alberto_colatore

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

Callitriche cophocarpa Sendtner
[Plantaginaceae]

Valle Imagna (Lombardia), 1390m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raffaele38

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 11:03 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulpinov

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στικτόπαπια (Marmaronetta angustirostris)

Παρατηρητής

fabrizio_reginato

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smuele

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2020 10:33 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λείριο Το Χαλκηδονικό (Lilium chalcedonicum)

Παρατηρητής

panayotikelaidis

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2015 04:18 ΠΜ EEST

Περιγραφή

Lower slopes of Mount Tymphristos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graeserr

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 09:57 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graeserr

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 09:54 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olga_zero

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandro_gementi

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 04:09 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spinnamandl

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 09:12 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mimmo_perico

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 12:42 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγγόνα (Microcarbo pygmaeus)

Παρατηρητής

diogopalito

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 01:16 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandro_gementi

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 02:31 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lebreton_jean-do

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 04:51 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

banksiacoccinea

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 08:41 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alberto_colatore

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

Primula hirsuta subsp. valcuvianensis S. Jeßen & L. Lehmann
[Primulaceae]

Campo dei Fiori (Lombardia), 1160m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivan_bonfanti

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 10:17 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cactusdan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cortusa

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2011 04:03 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Κονάκι (Anguis colchica)

Παρατηρητής

ivansilchenko

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 04:08 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandro_gementi

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 04:22 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaudoiseaux

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Vaud, CH (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 05:04 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conradaltmann

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 12:10 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefanonv

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 12:49 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svaldvard

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2014 09:40 ΜΜ CST

Περιγραφή

La Soñada, Miraflor-Moropotente
Esteli, Nicaragua

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naskrecki

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015

Τόπος

Sofala, MZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svaldvard

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2017 06:45 ΜΜ CST

Τόπος

El Ostional (Google, OSM)

Περιγραφή

Peropteryx macrotis
El Ostional, Rivas
Nicaragua

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morten

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2020 08:39 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berni283

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 01:30 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefanonv

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 12:11 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lionello

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 09:40 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lionello

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 04:35 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sortinochiara

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 02:47 ΜΜ SAST

Τόπος

Piani D'erna (Google, OSM)

Περιγραφή

5 A

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrgls

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 02:42 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonasdhaen

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 01:17 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clo_09

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 09:54 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthieu_gauvain

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 02:03 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

photo-nature

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 07:14 ΜΜ CEST

Τόπος

Coni, Italie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 12:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2008 08:50 ΜΜ PDT

Περιγραφή

at night on desert scrub

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

sebastianriedl

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 01:24 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandro_gementi

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 08:48 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parcospinaverde

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolamcasale

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2019 11:02 ΠΜ CEST

Περιγραφή

dav

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wbettighofer

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 04:29 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cronicas_salvajes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Badajoz, ES-EX, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχεροντία Η Άτροπος (Acherontia atropos)

Παρατηρητής

siliprandimarco

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2007 08:46 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Parco Nord Milano

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχεροντία Η Άτροπος (Acherontia atropos)

Παρατηρητής

giacomo_mattion

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 11:30 ΠΜ CEST

Τόπος

Milano MI, Italia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

encyrtid

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2023 08:24 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acolastus516

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2019 05:30 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandrolonghi

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 08:48 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnyrandom

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 01:35 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mimmo_perico

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giuseppe_citino

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2014 01:26 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prathamesh2

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 12:57 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aravindmanoj

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 03:10 ΜΜ IST

Τόπος

Namakkal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilya13

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2019 12:34 ΜΜ CET

Τόπος

Erongo, NA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bolotoved

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2014 10:06 ΠΜ +06

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phlomis_2019

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2009 06:13 ΜΜ MSD

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santi_scibilia

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2019 02:54 ΜΜ CEST

Περιγραφή

dav

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emartinee

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 03:39 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santi_scibilia

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2019 02:58 ΜΜ CEST

Περιγραφή

dav

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουρούνα (Acipenser naccarii)

Παρατηρητής

nocciola_mattia

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

Παρατηρητής

jsvalenca

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 01:57 ΜΜ WEST

Τόπος

Adémia de Cima (Google, OSM)

Περιγραφή

I followed them around with my drone for a bit. I know this stresses them, so I keep it to a maximum of 15 minutes every so often.

https://youtu.be/_zLm1Jw54xM

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

Παρατηρητής

james_greer

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 12:48 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

Παρατηρητής

amhernando-anapri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 06:30 ΜΜ CET

Περιγραφή

Dormidero de cigüeña blanca en casco urbano

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silviocova

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murielbendel

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2018 09:06 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilab06

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 11:58 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilab06

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2014 01:07 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolomatteotauriello

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2010 01:01 ΜΜ CET

Τόπος

oliena (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anteafranceschin

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 03:43 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mimmo_perico

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 01:27 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπουργιτόγλαυκα (Glaucidium passerinum)

Παρατηρητής

vorden

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 02:06 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elena656

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 06:52 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roberto-brembilla

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 02:43 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roberto-brembilla

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2023 03:05 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gm_marchese

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2013 01:10 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δρακοντιά (Dracunculus vulgaris)

Παρατηρητής

petrosk

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 01:56 ΜΜ +03

Τόπος

Attica, Attica, GR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthieuberroneau

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Ilam, IR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρίνος Της Θάλασσας (Pancratium maritimum)

Παρατηρητής

francescodrago

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 12:37 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicelias

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 02:33 ΜΜ CET