Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dragonfyre

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 09:00 ΠΜ CEST
Nuphar lutea - Photo (c) V.S. Volkotrub, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by V.S. Volkotrub
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Nuphar lutea, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

Παρατηρητής

dragonfyre

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 10:45 ΠΜ CEST

Περιγραφή

x3

Αγριόχοιρος - Photo (c) Ouwesok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Αγριόχοιρος (Sus scrofa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύπειρος (Γένος Cyperus)

Παρατηρητής

shiru22

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 11:03 ΠΜ CST
Κύπειρος - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγγόνα (Microcarbo pygmaeus)

Παρατηρητής

diogopalito

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 10:00 ΠΜ CEST
Λαγγόνα - Photo (c) ward123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Λαγγόνα (Microcarbo pygmaeus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 11:31 ΠΜ CST
Χειλανθή - Photo (c) Chad Arment, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chad Arment
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 02:32 ΜΜ CST

Περιγραφή

可能是种植的,半死不活

Λάριξ - Photo (c) Lola Smirnova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lola Smirnova
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Λάριξ (Γένος Larix)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 10:56 ΠΜ +07
Saussurea - Photo (c) Harry Jans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Harry Jans
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Γένος Saussurea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 09:56 ΠΜ +07
Saussurea - Photo (c) Harry Jans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Harry Jans
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Γένος Saussurea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 09:25 ΠΜ +07
Saussurea - Photo (c) Harry Jans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Harry Jans
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Γένος Saussurea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_mozhaev

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 03:53 ΜΜ +10
Saussurea - Photo (c) Harry Jans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Harry Jans
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Γένος Saussurea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 10:19 ΠΜ CST

Περιγραφή

???

Saussurea amara - Photo (c) Denis Davydov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Davydov
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Saussurea amara, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 07:12 ΠΜ CST
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenlapwing

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 03:26 ΜΜ CST

Ετικέτες

Saussurea parviflora - Photo (c) V.S. Volkotrub, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by V.S. Volkotrub
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Saussurea parviflora, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chapeng

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 03:16 ΜΜ CST
Saussurea japonica - Photo (c) zhangshen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by zhangshen
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Saussurea japonica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zhangshen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 05:53 ΠΜ CST
Saussurea amara - Photo (c) Denis Davydov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Davydov
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Saussurea amara, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jane_charlen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 01:56 ΜΜ CST
Saussurea amara - Photo (c) Denis Davydov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Davydov
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Saussurea amara, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπούφος (Bubo bubo)

Παρατηρητής

mirko_tomasi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

Giovane di 10 mesi

Μπούφος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Μπούφος (Bubo bubo)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noisyboss

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2019 02:55 ΜΜ SAST
Βωλιτοειδή - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hansjorgen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 03:21 ΜΜ CEST
Potamogeton - Photo (c) Norbert Sauberer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Norbert Sauberer
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Γένος Potamogeton, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)

Παρατηρητής

antoniog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)
Μαυροκέφαλη Πάπια - Photo (c) Frans Vandewalle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χουχουριστής (Strix aluco)

Παρατηρητής

rifal_71

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2017 09:01 ΠΜ CET
Χουχουριστής - Photo (c) naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturpel
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Χουχουριστής (Strix aluco)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raffaele38

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 10:27 ΠΜ CEST
Asplenium scolopendrium - Photo (c) cricri62, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Asplenium scolopendrium, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirko_tomasi

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2013 06:49 ΜΜ CEST
Curruca subalpina - Photo (c) Roberto Ghiglia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto Ghiglia
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Curruca subalpina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martacapuzzi

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 06:48 ΜΜ CEST
Colchicum autumnale - Photo (c) Jan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Colchicum autumnale, Ένα μέλος του Κολχικό (Γένος Colchicum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγκάθι Του Χριστού (Euphorbia milii)

Παρατηρητής

feiche

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 10:03 ΠΜ CST
Αγκάθι Του Χριστού - Photo (c) Henry Zulù, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henry Zulù
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Αγκάθι Του Χριστού (Euphorbia milii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyosapir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 12:03 ΠΜ CST
Viola hancockii - Photo (c) Xiao Geigei, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Xiao Geigei
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Viola hancockii, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

jane_charlen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 08:57 ΠΜ CST
Ανώτερα Φυτά - Photo (c) harrylurling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by harrylurling
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 02:15 ΜΜ CST
Ανώτερα Φυτά - Photo (c) harrylurling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by harrylurling
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kat717

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 12:17 ΜΜ CST
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Clematis heracleifolia var. tubulosa, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλίανθος Ο Κονδυλόριζος (Helianthus tuberosus)

Παρατηρητής

terrytownshend

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 04:20 ΜΜ CST
Ηλίανθος Ο Κονδυλόριζος - Photo (c) Eduard Garin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduard Garin
Η ταυτότητα του χρήστη jianong_li: Ηλίανθος Ο Κονδυλόριζος (Helianthus tuberosus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 735