Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pitiisparamensis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 09:34 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirapejtersen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 09:35 ΜΜ -05

Τόπος

Mera, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

4-5 cm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nortonsantos

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 03:37 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamingorfer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 11:04 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattzarrr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 11:14 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samantha1750

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 11:46 ΠΜ -05

Τόπος

Pastaza, EC-PA, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ferencnemeth

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 06:26 ΠΜ -05

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amberenergy

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 05:03 ΠΜ -04

Περιγραφή

About 4cm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

refugiourbano

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 03:01 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txurruarin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 11:31 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brunoornitologia

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 10:51 ΠΜ -03

Τόπος

Pompéu, MG, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elendil_c

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 01:27 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigo_lazaro

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 03:10 ΜΜ -03

Περιγραφή

Found on the ground close to the nest of a mud dauber wasp Sceliphron fisturarium.

Encontrada no chão perto do ninho de uma vespa-oleira Sceliphron fistularium.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ftsautter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 10:11 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2019 11:53 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iandavies

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2018 06:45 ΜΜ EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

facethebug

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2019 10:20 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiagoantunes2018

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 07:52 ΜΜ -03

Τόπος

Piedade, SP, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Com o celular. Pelo que observei, indivíduos dessa espécie vivem exclusivamente em bromélias

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiagoantunes2018

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 07:46 ΜΜ -03

Τόπος

Piedade, SP, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Com o celular. Pelo que observei, indivíduos dessa espécie vivem exclusivamente em bromélias

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrohmartins

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 07:32 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shayafegart

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 03:43 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vontein

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 10:06 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carloshrussi

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2019 08:15 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendakend

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2019 02:53 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertolemos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 08:44 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raymecarvalho

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 11:05 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamprim

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 03:03 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinicius_s_domingues

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 08:12 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariobarroso

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 09:37 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankdietze

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 11:10 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathhferr

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 02:51 ΜΜ -03

Περιγραφή

Phoneutria sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro3111

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 07:39 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielmesa1

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 03:00 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmiudo

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 08:25 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillaume_delaitre

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 03:44 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2020 09:17 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harturnoia

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 03:36 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wellima

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 04:03 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergio750

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 08:43 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a12345789

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 03:23 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agbentley77

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 02:16 ΜΜ -05

Τόπος

Mera, Pastaza, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judgefudge

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 09:59 ΠΜ -04

Τόπος

Autazes, BR-AM, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imbeaul

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 10:45 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia_mejia_de_mendoza

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2021 04:22 ΜΜ UTC

Τόπος

Danlí, Honduras (Google, OSM)

Περιγραφή

Estos pequeños capullos, no se a quien pertenece.. Ya más de 6 meses y no nace nada.. Tengo 3 en el jardín.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 07:51 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wellima

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 01:17 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wellima

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 02:58 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cris-tzabcan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Hidalgo, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexsalcedo

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 10:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david-reynoso

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 10:29 ΠΜ CDT

Τόπος

Puerto Vallarta (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 11:08 ΠΜ CST

Τόπος

Cayo, Belize (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christianmarty

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 08:01 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nashuagoats

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 09:36 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronyristow

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2023 12:55 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushmansparkles_

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 09:48 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bibiane2

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 10:18 ΠΜ -03

Τόπος

Gramado (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harturnoia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2023 09:21 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis_barreat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 11:45 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ednardo1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 04:49 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateuscdj

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 05:50 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santa_bonfa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 12:07 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abelardomendesjr

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 09:26 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vrvianna

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2023 06:15 ΠΜ -03

Τόπος

Cocos, BA, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vic_ffaria

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 08:54 ΠΜ -03

Τόπος

Castelo, ES, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrymillerstranz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 08:30 ΜΜ -03

Τόπος

ubatuba (Google, OSM)

Περιγραφή

Durante monitoramento noturno em riacho encachoeirado. Área de floresta úmida em encosta íngreme

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrymillerstranz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 10:32 ΠΜ -03

Περιγραφή

Opilião encontrado sob grandes rochas úmidas em um pequeno riacho encachoeirado. Ambiente florestal úmido e secundário, porém bem regenerado.
Acredito que seja Serracutisoma, porém desconheço a espécie

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbareschu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 04:10 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiagomailhos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 11:21 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurentfloresta

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 06:04 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andres_forero

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 06:48 ΠΜ -05

Περιγραφή

Familia Sparassidae
Araña cangrejo verde de abdomen naranja
Timbiqui - Cauca

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tutitah

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 10:28 ΠΜ -03

Περιγραφή

Atrapado-ya muerto-en una telaraña en mi casa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brystrange

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 08:32 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marioch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 04:05 ΜΜ -04

Περιγραφή

The biggest, greenest, "horniest" Micrathena I've ever seen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flagstashby

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2019 08:35 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgardonn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 04:47 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredericosonntag

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 05:01 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bealeiderman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 05:12 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 12:19 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matias206

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 12:47 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidholland

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 01:55 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

songkranth

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2022 08:25 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elendil_c

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2020 03:35 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gustavogonsioroski

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 07:30 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjbonannod

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 10:16 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennedy-borges-road

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 06:43 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmaltaborges

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2016 07:31 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopher_borges

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2010 07:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elendil_c

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 09:45 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cernawsky

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2015 12:12 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopher_borges

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2011 08:39 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iara40

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 01:27 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thercio_carvalho

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 09:52 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdelboux

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 02:22 ΜΜ -03

Τόπος

Andaraí, BA, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

projetomantis

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 11:45 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 09:31 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alonsohc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 01:53 ΜΜ -05

Τόπος

15556, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopher_borges

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 05:43 ΜΜ -04

Τόπος

Lucas do Rio Verde (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r-a-p

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2019 10:40 ΠΜ -03