Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

priscila_cordero

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 12:09 AM UTC
Araneus granadensis - Photo (c) Sebastián Vélez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Araneus granadensis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcos273

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 02:12 AM UTC

Τόπος

Caluma (Google, OSM)
Nesticodes rufipes - Photo (c) Robert Whyte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Nesticodes rufipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin1798

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 11:37 PM UTC

Τόπος

Linares, Ecuador (Google, OSM)
Ctenidae - Photo (c) Mac Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Οικογένεια Ctenidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merijhey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 08:24 PM UTC
Micrathena clypeata - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Micrathena clypeata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λινυφιίδες Οικογένεια Linyphiidae

Παρατηρητής

nahira

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 09:51 PM UTC
Λινυφιίδες - Photo (c) Clayton Bownds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα Συνομοταξία Arthropoda

Παρατηρητής

shirley254

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 03:47 PM -05
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatiana308

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 12:24 PM UTC

Τόπος

Tarapoa, Ecuador (Google, OSM)
Theridiidae - Photo (c) kunag-ping_yu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Οικογένεια Theridiidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anita464

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021

Περιγραφή

Tarantula

Heteropoda venatoria - Photo (c) Cheng-Tao Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Heteropoda venatoria, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwkfoster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 09:41 AM -05
Argiope argentata - Photo (c) Eduardo Dios, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Argiope argentata, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredericosonntag

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 10:52 AM -03
Phiale - Photo (c) Rafael Mariante, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Γένος Phiale, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joel442

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 05:22 PM UTC
Micrathena vigorsi - Photo (c) Eerika Schulz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Micrathena vigorsi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aarontroll28

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 02:39 PM UTC

Τόπος

Lago Agrio (Google, OSM)
Frigga crocuta - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Frigga crocuta, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ayda2007

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:45 PM -05

Τόπος

Guayaquil, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Es un arácnido perteneciente a la familia Salticidae del orden Araneae.

Menemerus bivittatus - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Menemerus bivittatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα Συνομοταξία Arthropoda

Παρατηρητής

edi17

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 07:47 PM UTC

Τόπος

Mindo, Ecuador (Google, OSM)
Μυρμηγκίδες - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcos273

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 02:52 AM UTC

Τόπος

Caluma (Google, OSM)
Entelegynae - Photo (c) caesar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dr Caesar Sengupta
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Ανθυποτάξη Entelegynae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sole_24

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 08:51 PM UTC

Τόπος

Alangasi, Ecuador (Google, OSM)
Frigga crocuta - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Frigga crocuta, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Τάξη Araneae

Παρατηρητής

luis1110

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 09:54 PM UTC
Mygalomorphae - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Υποτάξη Mygalomorphae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin1456

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 01:37 AM UTC
Lycosoidea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Υπεροικογένεια Lycosoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

germac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 09:57 PM -05

Τόπος

Ibagué (Google, OSM)
Loxosceles - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Γένος Loxosceles, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeria477

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 02:02 PM UTC

Τόπος

Parque Las Cuadras (Google, OSM)
Araneoidea - Photo (c) James M. Bryant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Υπεροικογένεια Araneoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcos273

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 02:56 AM UTC

Τόπος

Caluma (Google, OSM)
Scytodes - Photo (c) Martin Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Γένος Scytodes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melany53

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021
Trichonephila clavipes - Photo (c) Elí García-Padilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Trichonephila clavipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mell_ross2005

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 01:41 AM UTC
Αράχνες Άλτες - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shirley254

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 09:01 PM UTC
Trechaleidae - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Οικογένεια Trechaleidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sole_24

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 10:31 PM UTC

Τόπος

Atlantic Ocean (Google, OSM)
Gasteracantha cancriformis - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Gasteracantha cancriformis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhonathan6

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021

Τόπος

Nueva Loja (Google, OSM)

Περιγραφή

Insectos

Avicularia juruensis - Photo (c) ithoughtofthisfirst, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Avicularia juruensis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nahovega_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 10:39 PM -05
Araneomorphae - Photo (c) Rick McNelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Υποτάξη Araneomorphae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gladysyaritza

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 03:35 AM UTC
Araneidae - Photo (c) Olivier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Οικογένεια Araneidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gladysyaritza

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 03:33 AM UTC
Parawixia - Photo (c) Young Chan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Γένος Parawixia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melany53

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 05:43 PM UTC
Eriophora edax - Photo (c) Joseph C, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Eriophora edax, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 70706