Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamingorfer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2022 08:53 ΜΜ CST
Eriophora nephiloides - Photo (c) Peter Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Hollinger
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Eriophora nephiloides, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jormamg

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 07:25 ΜΜ -05
Eriophora fuliginea - Photo (c) Martin Mandák, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Martin Mandák
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Eriophora fuliginea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameskamstra

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 02:20 ΜΜ -05
Lyssomanes - Photo (c) allencraig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Γένος Lyssomanes, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jormamg

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 05:29 ΜΜ -05
Epicadus heterogaster - Photo (c) Jean Martins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean Martins
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Epicadus heterogaster, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julianazuluaga-carrero

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 02:24 ΜΜ -05
Lycosoidea - Photo (c) Frederik Leck Fischer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frederik Leck Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Υπεροικογένεια Lycosoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominique24_bonifaz

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 10:50 ΠΜ -05

Τόπος

Cuyabeno (Google, OSM)
Trichonephila clavipes - Photo (c) mrzfitz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Trichonephila clavipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristinarestrepo

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 01:20 ΜΜ -05
Frigga - Photo (c) Jon Church, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jon Church
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Γένος Frigga, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jormamg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 09:24 ΜΜ -05
Entelegynae - Photo (c) calebcam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by calebcam
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Ανθυποτάξη Entelegynae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameskamstra

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 09:53 ΜΜ -05
Peucetia rubrolineata - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Fleck
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Peucetia rubrolineata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

jameskamstra

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 09:43 ΜΜ -05
Αράχνη Λύκος - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jormamg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2021 12:53 ΜΜ -05
Trechalea - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Γένος Trechalea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattzarrr

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 09:54 ΜΜ -03
Bothriuridae - Photo (c) Reuber Brandão, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Reuber Brandão
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Οικογένεια Bothriuridae, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swinton

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 12:19 ΜΜ -05
Lyssomanes - Photo (c) allencraig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Γένος Lyssomanes, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jormamg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 11:36 ΠΜ -05
Ctenidae - Photo (c) Nicky Bay, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nicky Bay
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Οικογένεια Ctenidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jormamg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 02:37 ΜΜ -05
Thaumasia - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Γένος Thaumasia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucsfp

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 12:54 ΜΜ -03
Iridopelma hirsutum - Photo (c) Célio Moura Neto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Célio Moura Neto
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Iridopelma hirsutum, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raulogomezuba

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 11:53 ΠΜ -03
Badumna longinqua - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Iwane
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Badumna longinqua, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soti

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 04:11 ΜΜ -03
Parasteatoda tepidariorum - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Parasteatoda tepidariorum, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soti

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 04:10 ΜΜ -03
Parasteatoda tepidariorum - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Parasteatoda tepidariorum, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clintkellner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 11:22 ΠΜ -05

Τόπος

Valencia, Ecuador (Google, OSM)
Frigga crocuta - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Zygy
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Frigga crocuta, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soti

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 04:10 ΜΜ -03
Parasteatoda tepidariorum - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Parasteatoda tepidariorum, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelotto

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 11:05 ΠΜ -04
Ctenus amphora - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Ctenus amphora, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taianeoliveira

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 10:00 ΠΜ -03
Dolichothele exilis - Photo (c) Macelo Costa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Macelo Costa
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Dolichothele exilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obiologui

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2020 05:23 ΜΜ -03
Hasarius adansoni - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Hasarius adansoni, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obiologui

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2020 10:24 ΠΜ -03
Argiope argentata - Photo (c) Jon Church, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jon Church
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Argiope argentata, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kakanos

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 10:38 ΠΜ -03
Trichonephila clavipes - Photo (c) mrzfitz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Trichonephila clavipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joanap

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 08:53 ΠΜ -03
Hasarius adansoni - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Hasarius adansoni, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larissa240

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 09:46 ΠΜ -03
Grammostola - Photo (c) Marcelo Schmidt Roberti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marcelo Schmidt Roberti
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Γένος Grammostola, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio236

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 10:49 ΜΜ -03
Metadiaea fidelis - Photo (c) Julio Campos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julio Campos
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Metadiaea fidelis, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredmachado

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 03:39 ΜΜ -03
Trichonephila clavipes - Photo (c) mrzfitz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanmartins: Trichonephila clavipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 103110