Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 11:50 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 01:09 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2015 08:19 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2019 07:43 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2018 12:04 PM PDT

Τόπος

Rancho Del Campo (Google, OSM)

Περιγραφή

San Diego County, California, US

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 10:32 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:09 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2015 09:04 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2016 11:26 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 01:10 PM EDT

Περιγραφή

Perhaps?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2015 10:56 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2014 11:21 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pliffgrieff

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2004 06:18 PM PST

Περιγραφή

I originally had these identified as Allopeas gracile but their stockier profile left me unsure. In going back through some material and using The Subulinidae of Florida (http://www.freshfromflorida.com/content/download/10697/140473/ent305.pdf), I think they are this species. This is based on their more squat profile, size, and distinct axial sculpture.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χοντρόφυλλο Μπούζι Carpobrotus edulis

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2017 02:48 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpintar

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021

Τόπος

Sanibel, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2018 08:28 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2014 01:15 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cosmic_botanist

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurie254

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 09:33 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 06:05 PM EDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα Βασίλειο Fungi

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:35 AM EDT

Περιγραφή

What causes this blight?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποοειδή Οικογένεια Poaceae

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 01:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 06:58 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coolcrittersyt

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021

Περιγραφή

Weird costa rican color female. Incredible location found by @dvollmar . I saw no confirmable males or heteromorph females but two regular andromorph females and two blue tipped females. There was also a very bright green one (much brighter green than the others) with a green tip to the abdomen I was unable to sex or photograph because it moved too quickly into the underbrush where I lost it. All of these were flying at about eye level, maybe a foot above or below, very slowly but constantly moving so they were hard to keep track of. Since these looked so different from how the normal FL lucifer swampdamsels look, I added an extra pic of the terminal segments and it's a perfect match with the terminal segments of the normal lucifer swampdamsels. The blue tipped females were noticeably shorter than the red tipped ones with a less spindly looking abdomen. They also had two small black spots on top of s9 which were not present on the red tipped ones. Forgot to take a screenshot of the exact location, but every single one I saw is definitely somewhere in this red circle.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gitanomad

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 02:10 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2017 01:02 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2015 12:17 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2015 12:31 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbyjofitz

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 04:20 PM EDT

Τόπος

Saint Augustine (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2015 11:08 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2018 12:34 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2015 11:14 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2016 10:48 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 01:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 01:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2014 01:36 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linaceae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2009 07:05 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2016 08:50 PM PDT

Τόπος

Dudleyville, AZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2015 12:35 PM PDT
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό Βασίλειο Plantae

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2018 03:31 PM EDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα Βασίλειο Fungi

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2018 11:30 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2018 11:44 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2014 11:36 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2016 08:13 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2016 11:01 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2014 06:03 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκοειδή Υπεροικογένεια Coccoidea

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 12:40 PM EST

Περιγραφή

Surprisingly large, very convex, green-colored soft scale insects on a young stem of a twig of Ficus aurea.

They look like plant buds, not like typical scale insects.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tpalmer

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 11:12 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2017 11:27 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2016 06:57 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 11:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2015 01:32 AM PDT

Τόπος

Gila Bend, AZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Species page: bugguide.net/node/view/41307
Good description of separating this from another species: bugguide.net/node/view/529613

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2015 06:16 PM PDT

Τόπος

Mount Laguna, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 12:02 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2015 05:46 PM PST

Περιγραφή

Host: Quercus dumosa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2017 02:45 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 08:33 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:58 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 09:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα Υποσυνομοταξία Angiospermae

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:10 AM EDT

Περιγραφή

Not really a clue

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:48 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 01:50 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:33 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 09:13 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:09 PM EDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα Βασίλειο Fungi

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 11:10 AM EDT

Περιγραφή

On Verbesina virginica

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:42 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 08:18 AM EDT

Τόπος

Sunrise, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 2015

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2015 09:51 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2018 09:00 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:42 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 08:04 AM EDT

Τόπος

Sunrise, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:14 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2015 08:28 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 08:34 AM EDT

Τόπος

Sunrise, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 10:05 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά Γένος Quercus

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 01:25 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 01:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:54 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:51 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:47 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:46 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:40 PM EDT

Περιγραφή

Perhaps?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:49 AM EDT

Περιγραφή

Or is this a Cuscuta?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 09:26 AM EDT

Περιγραφή

On pigeon plum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:24 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 11:41 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 10:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 08:17 AM EDT

Τόπος

Sunrise, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυαμοειδή Οικογένεια Fabaceae

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:39 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:51 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2014 05:20 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2014 10:02 PM PDT

Τόπος

Madera Canyon, AZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2014 05:20 PM PDT

Τόπος

Madera Canyon, AZ (Google, OSM)