Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2008

Τόπος

Santee House (Google, OSM)

Ετικέτες

Anax junius - Photo (c) Chad Arment, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Anax junius, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

ibird4fun

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 11:42 AM UTC
Ροδοειδή - Photo (c) Beate & Heinz Beyerlein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennysusername

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 11:13 AM EDT
Strategus antaeus - Photo (c) Ted MacRae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Strategus antaeus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandrae34242

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 10:41 AM EDT
Euphorbia maculata - Photo (c) --Tico--, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Euphorbia maculata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asher_pollard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 06:07 PM EDT
Euphorbia hypericifolia - Photo (c) Lijin Huang (紫楝), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Euphorbia hypericifolia, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tpalmer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 01:25 PM EDT
Euphorbia hyssopifolia - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Euphorbia hyssopifolia, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambrodeur

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Euphorbia porteriana - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Euphorbia porteriana, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

airdna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 12:28 PM EDT

Τόπος

Miami (Google, OSM)
Euphorbia thymifolia - Photo (c) sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Euphorbia thymifolia, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

stalsma

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 12:53 PM EDT
Emilia sonchifolia - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Emilia sonchifolia, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura2465

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 05:12 PM EDT
Euphorbia heterophylla - Photo (c) Steve Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Euphorbia heterophylla, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaseyb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 10:33 AM EDT
Euphorbia bombensis - Photo (c) Eric Keith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Euphorbia bombensis, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

durieudm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 02:37 PM EDT
Euphorbia hyssopifolia - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Euphorbia hyssopifolia, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enne_t

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 05:35 PM EDT
Euphorbia ophthalmica - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Euphorbia ophthalmica, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miaerick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 04:03 PM EDT
Euphorbia cyathophora - Photo (c) Sarah Coles, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Euphorbia cyathophora, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opschneider

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 04:06 PM AKDT
Euphorbia pinetorum - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Euphorbia pinetorum, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opschneider

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 09:07 AM AKDT
Euphorbia hirta - Photo (c) Andres Hernandez S., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Euphorbia hirta, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opschneider

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 09:01 AM AKDT

Περιγραφή

Or mendezii? I am not confident.

Euphorbia mendezii - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Euphorbia mendezii, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opschneider

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 09:21 AM AKDT
Euphorbia hypericifolia - Photo (c) Lijin Huang (紫楝), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Euphorbia hypericifolia, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 06:46 PM EDT
Euphorbia mendezii - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Euphorbia mendezii, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 09:54 AM EDT
Euphorbia pergamena - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Euphorbia pergamena, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 01:44 PM EDT
Euphorbia conferta - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Euphorbia conferta, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suedallman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 09:53 AM EDT
Cerion - Photo (c) Judd Patterson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Γένος Cerion, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leach

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Osteopilus septentrionalis - Photo (c) copepodo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Osteopilus septentrionalis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 02:56 PM EDT
Beckianum beckianum - Photo (c) Benjamin Schwartz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Beckianum beckianum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogoluiz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2019 11:17 AM HST

Περιγραφή

Id por Ignacio Agudo

Beckianum beckianum - Photo (c) Benjamin Schwartz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Beckianum beckianum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 05:57 PM EDT

Περιγραφή

Maybe? I looked up gastropods with a search set for inland Miami-Dade and looked through the 25 species uploaded so far and Bckianum beckianum looks like a good match.

Beckianum beckianum - Photo (c) Benjamin Schwartz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Beckianum beckianum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kuchipatchis

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2018 09:38 PM EDT

Περιγραφή

very tiny

Beckianum beckianum - Photo (c) Benjamin Schwartz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Beckianum beckianum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2018 05:45 PM ADT

Περιγραφή

I think?

@pliffgrieff— ?

I was pretty excited to find this. The yard here is very small, has almost no plantings, and is a bit barren really.

Beckianum beckianum - Photo (c) Benjamin Schwartz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Beckianum beckianum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pliffgrieff

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2018 08:47 PM EST
Beckianum beckianum - Photo (c) Benjamin Schwartz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Beckianum beckianum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2017 06:32 AM CDT

Περιγραφή

These were quite common, and none that I found had a thickened lip. This genus is just a guess, because they are very similar to (though larger than) P. albilabris.

Beckianum beckianum - Photo (c) Benjamin Schwartz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jaykeller: Beckianum beckianum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5235