Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 02:00 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 05:01 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 05:15 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 02:11 PM MST

Περιγραφή

With piece of iguana tail in beak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 11:13 AM MST

Περιγραφή

With lizard in talons

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 09:59 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 08:51 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 08:24 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 08:15 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 06:55 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 06:44 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 05:59 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 06:22 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 10:52 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 10:44 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 10:35 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 04:47 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 08:01 AM MST

Τόπος

El Paso, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 08:14 AM MST

Τόπος

El Paso, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγοβούτι (Gavia immer)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 07:52 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobler

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2018 02:16 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 03:54 PM MST

Τόπος

El Paso, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 11:58 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 09:18 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανός Τοξόστομος (Toxostoma rufum)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 09:38 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 09:49 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 11:28 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alboertoalcala

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 05:16 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 08:18 AM MST

Τόπος

El Paso, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινόουρη Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 08:31 AM MST

Τόπος

El Paso, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 08:51 AM MST

Τόπος

El Paso, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικάνικος Καλαμοκανάς (Himantopus mexicanus)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 08:56 AM MST

Τόπος

El Paso, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 09:02 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τυτώ (Tyto alba)

Παρατηρητής

luisave

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 06:55 PM CST

Περιγραφή

Tenía un par de años observándolas pero no me habia atrevido a fotografiarlas para no fastidiarlas... única toma. Sin flash de plano no se ve nada... en fin... les pidí permiso y me disculpé... solo era para tener el registro en el Parque Metropolitano de León.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυροβασιλίσκος (Regulus ignicapilla)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 10:53 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 10:37 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 09:12 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 01:58 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 11:25 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 11:56 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Φασιανός (Phasianus colchicus)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2021 03:15 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 11:23 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυροβασιλίσκος (Regulus ignicapilla)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 10:03 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 01:48 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)

Παρατηρητής

alboertoalcala

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Colima, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alboertoalcala

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 09:18 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)

Παρατηρητής

alboertoalcala

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Colima, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobler

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2010

Τόπος

Chicayotla, Mexico (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobler

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2015

Περιγραφή

Note: This is a natural hybrid between X. malinche and X. birchmanni

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 07:37 AM MST

Τόπος

El Paso, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alboertoalcala

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 05:58 PM CST

Τόπος

Juluapan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alboertoalcala

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 06:00 PM CST

Τόπος

Juluapan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)

Παρατηρητής

alboertoalcala

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Colima, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timoteo_b

Ημερομηνία

Αύγουστος 2004

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Περιγραφή

Lifer.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόχηνα (Anser caerulescens)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 09:46 AM MST

Περιγραφή

Juvenile blue morph

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόχηνα (Anser caerulescens)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 09:46 AM MST

Περιγραφή

Intermediate between white and blue morph

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 09:19 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 09:06 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 08:42 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 08:02 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 07:34 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisave

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 03:09 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 01:06 PM MDT

Τόπος

Uvinza, Tanzania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 09:38 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μελανόγλαρος (Larus fuscus)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 09:20 AM MST

Τόπος

El Paso, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 09:08 AM MST

Τόπος

El Paso, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 08:48 AM MST

Τόπος

El Paso, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 07:26 AM MST

Τόπος

El Paso, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

First winter

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesar_gabriel_schmitke

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 02:31 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesar_gabriel_schmitke

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 02:32 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2002 07:08 PM MDT

Τόπος

Mpulungu, Zambia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2013 06:44 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2012 09:29 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2005 11:48 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2010 07:04 PM MDT

Τόπος

Mpulungu, Zambia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2003 09:06 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2016 08:00 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 08:42 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 03:56 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 09:11 AM MST

Τόπος

El Paso, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 09:11 AM MST

Τόπος

El Paso, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 09:08 AM MST

Τόπος

El Paso, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 08:44 AM MST

Τόπος

El Paso, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobler

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 08:09 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 07:59 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 07:13 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 09:27 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 08:01 AM MST

Τόπος

El Paso, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 07:57 AM MST

Τόπος

El Paso, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 06:42 AM MST

Τόπος

El Paso, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 11:09 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 10:09 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 09:32 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 04:53 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 04:42 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 12:32 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύκνος Τρομπέτα (Cygnus buccinator)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 12:19 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 11:29 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 11:27 AM MST