Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 02:02 PM MST
Crotophaga sulcirostris - Photo (c) Jonathan de Jesús Cruz Tamayo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Crotophaga sulcirostris, Ένα μέλος του Κοκκυγόμορφα (Τάξη Cuculiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 02:00 PM MST
Jacana spinosa - Photo (c) Juan Jose Montero Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Jacana spinosa, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 01:57 PM MST
Κηλιδωτός Ακτίτης - Photo (c) Kenneth Cole Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 05:19 PM MST
Amazona autumnalis - Photo (c) Dactiloide, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Amazona autumnalis, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 02:30 PM MST

Περιγραφή

Male

Columbina talpacoti - Photo (c) nachovallarta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Columbina talpacoti, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 02:12 PM MST
Cathartes aura - Photo (c) Maggie.Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 02:11 PM MST

Περιγραφή

With piece of iguana tail in beak

Caracara cheriway - Photo (c) Jamie Drake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Caracara cheriway, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 01:13 PM MST
Psarocolius montezuma - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Psarocolius montezuma, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ara macao

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Puntarenas, CR (Google, OSM)

Περιγραφή

Female at nest entrance

Ara macao - Photo (c) Scott Cox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Ara macao, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ara macao

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Puntarenas, CR (Google, OSM)
Ara macao - Photo (c) Scott Cox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Ara macao, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisave

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 06:37 PM CST

Περιγραφή

Lifer para el municipio de León. Observada por el Guardabosques del Parque Metropolitano Carlos Guzmán.

Piranga bidentata - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Piranga bidentata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 11:13 AM MST

Περιγραφή

With lizard in talons

Elanoides forficatus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Elanoides forficatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 10:17 AM MST
Buteo plagiatus - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Buteo plagiatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 08:45 AM MST
Quiscalus mexicanus - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Quiscalus mexicanus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 08:24 AM MST
Piranga rubra - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Piranga rubra, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 07:57 AM MST
Dives dives - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Dives dives, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 07:53 AM MST
Tyrannus melancholicus - Photo (c) fm5050, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by fm5050
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Tyrannus melancholicus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 07:43 AM MST
Columbina inca - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Columbina inca, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 06:44 AM MST
Pitangus sulphuratus - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Pitangus sulphuratus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 06:20 AM MST
Patagioenas flavirostris - Photo (c) Judd Patterson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Patagioenas flavirostris, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Σπουργιτόγλαυκα (Glaucidium brasilianum)

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 05:24 PM MST
Κόκκινη Σπουργιτόγλαυκα - Photo (c) M.L. Watson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Κόκκινη Σπουργιτόγλαυκα (Glaucidium brasilianum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

synodontis

Ημερομηνία

Μάιος 2015

Τόπος

Oaxaca, MX (Google, OSM)
Poeciliopsis fasciata - Photo (c) Michael Tobler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Poeciliopsis fasciata, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blancanidia

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Chiapas, MX (Google, OSM)
Poeciliopsis fasciata - Photo (c) Michael Tobler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Poeciliopsis fasciata, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobler

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

Chiapas, MX (Google, OSM)
Poeciliopsis fasciata - Photo (c) Michael Tobler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Poeciliopsis fasciata, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobler

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

Chiapas, MX (Google, OSM)
Poeciliopsis fasciata - Photo (c) Michael Tobler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Poeciliopsis fasciata, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tereso30

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2011 10:35 AM CDT
Poeciliopsis pleurospilus - Photo (c) Daniel Pineda Vera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Poeciliopsis pleurospilus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tereso30

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 05:30 PM CDT
Poeciliopsis gracilis - Photo (c) Jesús Sánchez Angeles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Poeciliopsis gracilis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

momoto-erick

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2018 01:18 PM CDT
Poeciliopsis pleurospilus - Photo (c) Daniel Pineda Vera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Poeciliopsis pleurospilus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego155

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021

Τόπος

Ojojona, Honduras (Google, OSM)
Poeciliopsis pleurospilus - Photo (c) Daniel Pineda Vera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Poeciliopsis pleurospilus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillermofunes

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 11:29 AM CST

Περιγραφή

Al parecer hay dos especies. Peciliopsis pleurospilus es el de puntos. En Balneario Atecozol. Identificación gracias a Francisco Samuel Álvarez C.

Poeciliopsis pleurospilus - Photo (c) Daniel Pineda Vera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jartigas: Poeciliopsis pleurospilus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6862