Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

razaverde

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapayoa

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 1987

Περιγραφή

Looking back at my notes, I checked the Karner Blue site several times that summer. On July 22, I noted none but I had this one as late as July 28. My slide indicates that this one was photographed on this late date.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 03:14 ΜΜ EDT