Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxstereo

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 07:58 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oedippus

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 04:45 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreymoskvichev

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 07:48 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

furfurella

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:43 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philippe_geniez

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 11:37 ΜΜ CEST

Περιγραφή

(lampe à vapeur de mercure 125 W)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramon19

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 12:32 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedromodroo

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 05:52 ΜΜ CEST

Τόπος

Cádiz, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magisimeonova

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 09:31 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 03:10 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomokot

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 06:00 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbohm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2022 02:39 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panagiotisd

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 12:51 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitanativa

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 08:36 ΠΜ BST

Τόπος

Faro, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitanativa

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 08:37 ΠΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanprst

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2016 08:40 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magisimeonova

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2019 11:08 ΜΜ +03

Τόπος

Pleven, BG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artem

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Armenia (Google, OSM)

Περιγραφή

12mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanprst

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2012 12:16 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanprst

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2018 02:34 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucilealb

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadimladanov

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 12:10 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeantzmitchell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2018

Τόπος

Cornwall, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liahg

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank_w

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2020 11:16 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastianlinder

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 12:18 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisdefrias

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2018 07:30 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlielowsleywilliams

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2020 05:28 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcopiga

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2016 05:02 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesper75

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2019 11:08 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jahrej

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2019 09:57 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osoandino

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2019 02:41 ΜΜ CEST

Περιγραφή

2-year life cycle; larvae feed on wood, adults on pollen and flowers.
Found nearby hazel trees.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elrayman210

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2019 01:36 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Única foto que pude tomar antes de que volara

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miroslavche

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2019 12:12 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svg_bmatveev

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2019 04:51 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 12:57 ΜΜ BST