Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melbies

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 10:47 ΠΜ CST

Τόπος

Zhaoqing (Google, OSM)
Alticini - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arnold Wijker
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Φυλή Alticini, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giovanny_d

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 09:52 ΠΜ CEST
Phytoecia caerulescens - Photo (c) Ivan Pancic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ivan Pancic
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Phytoecia caerulescens, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgiriens

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 10:19 ΠΜ CEST

Ετικέτες

Phytoecia caerulescens - Photo (c) Ivan Pancic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ivan Pancic
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Phytoecia caerulescens, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordiclavell

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2018 10:57 ΠΜ CEST
Phytoecia caerulescens - Photo (c) Ivan Pancic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ivan Pancic
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Phytoecia caerulescens, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdubois

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2011 01:36 ΜΜ CEST
Phytoecia pustulata - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Phytoecia pustulata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

legolas1

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 06:23 ΜΜ CEST
Phytoecia uncinata - Photo (c) Thomas Zuna-Kratky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Zuna-Kratky
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Phytoecia uncinata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastianploner

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022
Phytoecia uncinata - Photo (c) Thomas Zuna-Kratky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Zuna-Kratky
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Phytoecia uncinata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ria-vogels

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2007 09:08 ΠΜ EEST
Dorcadion quadrimaculatum - Photo (c) Hans Böckler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hans Böckler
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Dorcadion quadrimaculatum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_ferreira

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 10:00 ΠΜ WEST
Phytoecia caerulescens - Photo (c) Ivan Pancic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ivan Pancic
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Phytoecia caerulescens, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ouberon

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 06:32 ΜΜ CEST
Phytoecia caerulescens - Photo (c) Ivan Pancic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ivan Pancic
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Phytoecia caerulescens, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathrin_tangerner

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 10:11 ΠΜ CEST
Phytoecia vulneris - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Sarah Gregg
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Phytoecia vulneris, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandoul

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 05:11 ΜΜ CET
Phytoecia malachitica - Photo (c) Oscar Díaz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Oscar Díaz
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Phytoecia malachitica, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aggranada

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Granada, ES-AN, ES (Google, OSM)
Phytoecia caerulescens - Photo (c) Ivan Pancic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ivan Pancic
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Phytoecia caerulescens, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 04:05 ΜΜ EET
Phytoecia geniculata - Photo (c) Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou)
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Phytoecia geniculata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ervisloce

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 10:16 ΠΜ CEST
Morimus asper - Photo (c) Yvan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Morimus asper, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dp_fishbiologist

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 05:54 ΜΜ CEST
Cerambyx cerdo - Photo (c) Ralph Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ralph Martin
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Cerambyx cerdo, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattiafalaschi

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 11:32 ΠΜ CET
Dorcadion arenarium marsicanum - Photo (c) pierpaolo_pessano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Dorcadion arenarium ssp. marsicanum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chriskazil

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2020 12:58 ΜΜ EEST

Τόπος

Thessalia, Greece (Google, OSM)
Phytoecia geniculata - Photo (c) Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou)
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Phytoecia geniculata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorsh

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 01:16 ΠΜ EEST
Leiopus - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Γένος Leiopus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist33555

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 05:33 ΜΜ +03

Τόπος

Балша (Google, OSM)
Dorcadion tauricum - Photo (c) katunchik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by katunchik
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Dorcadion tauricum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mstoyanova

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2018 12:04 ΜΜ +03
Dorcadion tauricum - Photo (c) katunchik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by katunchik
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Dorcadion tauricum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

v20

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 04:01 ΜΜ +03
Dorcadion tauricum - Photo (c) katunchik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by katunchik
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Dorcadion tauricum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katya

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 10:52 ΠΜ EEST
Dorcadion tauricum - Photo (c) katunchik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by katunchik
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Dorcadion tauricum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emeyke

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 04:51 ΜΜ CEST
Dorcadion pedestre - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Dorcadion pedestre, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bid_josif_pancic

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 11:49 ΠΜ CEST

Τόπος

Belgrade, Serbia (Google, OSM)
Dorcadion pedestre - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Dorcadion pedestre, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

otcs

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 06:09 ΜΜ CEST
Dorcadion pedestre - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Dorcadion pedestre, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iuliangherghel

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 06:31 ΜΜ EEST

Τόπος

Vaslui, RO (Google, OSM)
Dorcadion pedestre - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Dorcadion pedestre, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simona249

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 10:46 ΠΜ CEST
Dorcadion pedestre - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Dorcadion pedestre, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danamihaimileazachi

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2018 01:06 ΜΜ +03

Τόπος

Rupea, Romania (Google, OSM)
Dorcadion pedestre - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Dorcadion pedestre, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stekkelpak

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 11:03 ΠΜ CEST
Dorcadion pedestre - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη jacek_kurzawa: Dorcadion pedestre, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 12330