Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_r_wood

Ημερομηνία

Μάιος 2004

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυστραλιανό Πεύκο (Casuarina equisetifolia)

Παρατηρητής

kairigney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 12:23 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendanwang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcombs15

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kairigney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 02:18 ΜΜ HST

Περιγραφή

possibly new species/cross

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 12:09 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 03:18 ΜΜ HST

Περιγραφή

Rust-induced witch's brooms on Koai'a trees.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendanwang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 01:20 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zpezzillo

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2016 05:28 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zpezzillo

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψευδοσκορπιόνες (Τάξη Pseudoscorpiones)

Παρατηρητής

zpezzillo

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 03:21 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zpezzillo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2019 08:14 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zpezzillo

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2017 07:55 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zpezzillo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2020 05:55 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zpezzillo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

nymph in axis of Astelia menziesiana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zpezzillo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2015 11:25 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zpezzillo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2019 02:16 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zpezzillo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2019 11:11 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zpezzillo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2019 11:24 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahuezo

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Cardenas, Panamá (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 09:26 ΠΜ HST

Περιγραφή

infecting dodonaea viscosa

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 12:16 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

This is the organism on red alder we've been curious about

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliecer_p01

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 09:18 ΠΜ EST

Τόπος

Darien, PA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarmona

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023 06:44 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

socalxplorer

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 09:40 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonrgrant

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 03:33 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Gall on fireweed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paultavares

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2018 11:30 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On the alternate host, Bearberry, Arctostaphylos uva-ursi

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)

Παρατηρητής

lauralaska66

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 12:47 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

On vaccinium uliginosum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alomalo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Puntarenas, CR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loganw

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Puntarenas, CR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendanwang

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendanwang

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

commander_toad

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 12:51 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarabel

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 01:37 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josanel1

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 07:47 ΜΜ EST

Τόπος

San Carlos, Panama (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_r_wood

Ημερομηνία

Μάρτιος 2003

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_r_wood

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2003

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_r_wood

Ημερομηνία

Μάρτιος 2004

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

PTBG herbarium (Wood 10641)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_r_wood

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2015

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

PTBG herbarium (Wood 16185)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ernesthwilliams

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2023 05:26 ΜΜ HST

Περιγραφή

NUMBER: 20230124-3
SPECIES: Avian Fowl Pox[1]
OTHER NAMES: Avipoxvirus
VARIETY: Pigeon Pox Virus
DISTINCTIONS: The cutaneous form of AP is characterized by proliferative wart-like lesions on the unfeathered parts of the bird, such as the beak, eyelids, nostrils and the legs and feet.
HOST: Zebra Dove, Geopelia striata (Linnaeus, 1766) [1]
LOCALITY: Honolulu, Hawaii
LATITUDE, LONGITUDE: 21.367873, -157.938545
DISTRIBUTION: Avian Pox has been observed in a variety of bird hosts worldwide. The disease is most common in the temperate (warm and humid) parts of the world and corresponds to mosquito cycles. Avian pox has been identified in birds since earliest history, but it is still considered an emerging viral disease.
VACCINE: An effective live vaccine against Pigeon Pox Virus is available [ATCvet code: QI01ED01 (WHO)].
HOST REPORT: iNaturalist #148884781, 16 February 2023
IMPORTANCE: Very common in this bird in Hawaii. Very damaging to native birds. Seldom identified or reported.
OBSERVERS: Dr. Ernest H. Williams, Jr.,[2,3,5,6] and Dr. Lucy Bunkley-Williams[2,4,5,7]
REFERENCE
<>Williams, E. H., Jr. and L. Bunkley-Williams. 2023. Pigeon Pox Virus (Avipoxvirus) in Zebra Dove, Geopelia striata (Linnaeus). iNaturalist #???, 17 February 2023 (open access), ResearchGate [784].
FOOTNOTES:
[1]Identification was peer-reviewed, text edited and usually condensed. The original text is only in our field notes. [2]Extraordinary Professors, Potchefstroom Campus, North-West University, South Africa; Adjunct Professors, Research Field Station, Florida Gulf Coast University, 5164 Bonita Beach Road, Bonita Springs, FL 34134; [4]Dept. Marine Sciences, University of Puerto Rico (retired); [5]Dept. Biology, UPR (retired); [6]920 St. Andrews Blvd, Naples, FL 34113-8943; [7]e-mail ermest.williams1@upr.edu; cell 239-227-3645, ORCID 0000-0003-0913-3013; [8]Cell 787-467-2179, e-mail lucy.williams1@upr.edu, ORCID 0000-0003-1390-911x

Figure A. Deformed foot with cysts
Figure B. Nodules and deformed feet

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileyfortierii

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 08:37 ΜΜ -05

Τόπος

Quijos, Napo, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylanbartlett

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2020 09:53 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icespurr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 12:38 ΜΜ HST

Περιγραφή

Small fish (5cm) captured by a fisherman, but a whole school of them was in the water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmole

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 02:55 ΜΜ HST

Τόπος

Puako, HI, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdale1334

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 09:34 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Panama (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_prior

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2014 10:40 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pacn_plants

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenhuntsmith

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 03:30 ΜΜ HST

Περιγραφή

Seen around 4,000' in Kīpahulu Valley

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2009 02:03 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 09:54 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atp_synthaz3

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 11:45 ΠΜ EST

Τόπος

Garachine, Panama (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kairigney

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

on Hedychium flavescens

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kairigney

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 03:38 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

kairigney

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kairigney

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 08:02 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 08:41 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aburke

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 07:39 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyhlaustin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Περιγραφή

Best guess. Several of these small shrub-like "lama" but with unusually small leaves!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendanboyd

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2020 08:27 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 03:34 ΜΜ HST

Περιγραφή

curls on uluhe

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chelina_batista

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 12:03 ΜΜ EST

Περιγραφή

Huella de aproximadamente 3" alto x 2" ancho. Observada en el sendero T. Barbour en la Isla Barro Colorado.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 07:56 ΜΜ HST

Τόπος

Hale'iwa Ali'i (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 10:39 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 05:23 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 09:54 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 10:38 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahamt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fauna_maya

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 08:34 ΜΜ CDT

Τόπος

Ocosingo, CHIS, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas____

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas____

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas____

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas____

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelvaldes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Τόπος

Bocas del Toro, PA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 09:30 ΠΜ HST

Περιγραφή

Dive site Wash Rock. Max depth 69ft/21m, avg depth 44ft/13m, avg temp 79F/26C.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 08:33 ΠΜ HST

Περιγραφή

Tidepooling. Finally found this easily-overlooked speckled nerite species! Under a rock, and not at all near to any significant freshwater input.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 07:39 ΠΜ HST

Περιγραφή

Lots of these little dead fish washed up on the beach. Had been seeing a lot of schools of alive ones when swimming.

Spratelloides delicatulus or Atherinomorus insularum

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 10:44 ΜΜ HST

Περιγραφή

Mites on a gecko

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

perksimages

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2015 06:46 ΜΜ CST

Περιγραφή

This is the Pacific race of the Red-eyed Leaf Frog. Its Caribbean relatives, the ones usually seen in books and videos, are somewhat more colourful, with deep blue side stripes and much brighter orange legs and feet. But they all have those gorgeous, red eyes!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiebaud

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 04:27 ΜΜ HST

Τόπος

Makua (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkonwent

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 03:46 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aburke

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 05:06 ΜΜ HST

Περιγραφή

Corticolous in cloud forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπποβοσκίδες (Οικογένεια Hippoboscidae)

Παρατηρητής

kchoi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 02:48 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 09:55 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 04:16 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 10:37 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 12:24 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 09:41 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 07:02 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkonwent

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 12:42 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkonwent

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 07:19 ΜΜ AKDT

Τόπος

Utqiagvik, AK, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermissenda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2013 01:14 ΜΜ HST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

ausinheiler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 10:33 ΜΜ UTC

Τόπος

Chepo, PA-PN, PA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euclides77

Ημερομηνία

Μάρτιος 2010

Τόπος

Colón, PA (Google, OSM)