Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbinge

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 11:17 ΠΜ HST
Phelsuma laticauda - Photo (c) Rick Long, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Rick Long
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Phelsuma laticauda, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smhogue1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 03:59 ΜΜ HST
Βροχοπούλι Του Ειρηνικού - Photo (c) James M. Maley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by James M. Maley
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Βροχοπούλι Του Ειρηνικού (Pluvialis fulva)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smhogue1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 03:58 ΜΜ HST
Heliotropium arboreum - Photo (c) Jim Roberts, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jim Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Heliotropium arboreum, Ένα μέλος του Ηλιοτρόπιο (Γένος Heliotropium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smhogue1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 03:54 ΜΜ HST
Heliotropium arboreum - Photo (c) Jim Roberts, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jim Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Heliotropium arboreum, Ένα μέλος του Ηλιοτρόπιο (Γένος Heliotropium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aubrie3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 03:58 ΜΜ HST
Heterotis rotundifolia - Photo (c) Sandra Keller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sandra Keller
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Heterotis rotundifolia, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aubrie3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 04:15 ΜΜ HST
Allamanda cathartica - Photo (c) Pedro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Allamanda cathartica, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veschist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 12:18 ΜΜ HST
Thespesia populnea - Photo (c) Kai Yan,  Joseph Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Thespesia populnea, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salingera

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 12:19 ΜΜ HST
Arundina graminifolia - Photo (c) Jose Amorin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Arundina graminifolia, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salingera

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 12:45 ΜΜ HST
Persicaria capitata - Photo (c) Chief RedEarth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Chief RedEarth
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Persicaria capitata, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salingera

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023
Hedychium gardnerianum - Photo (c) Horacio Aguilar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Horacio Aguilar
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Hedychium gardnerianum, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salingera

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 12:35 ΜΜ HST
Vaccinium reticulatum - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Vaccinium reticulatum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salingera

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023
Dubautia scabra - Photo (c) peter_r, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by peter_r
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Dubautia scabra, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smhogue1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 01:17 ΜΜ HST
Phelsuma laticauda - Photo (c) Rick Long, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Rick Long
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Phelsuma laticauda, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

bholthus1021

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 11:56 ΠΜ HST

Τόπος

Kapolei, HI, USA (Google, OSM)
Κοινός Νυχτοκόρακας - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kyle Nessen
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

exixel

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2014 08:55 ΜΜ CST
Oophaga pumilio - Photo (c) Shanelle Wikramanayake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shanelle Wikramanayake
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Oophaga pumilio, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katie1101

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 08:12 ΠΜ HST
Rubus rosifolius - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Rubus rosifolius, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkrockytop

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 06:23 ΜΜ CST
Rhinella horribilis - Photo (c) Sam W. Heads, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sam W. Heads
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Rhinella horribilis, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oli_in_gold

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 08:55 ΜΜ EST
Agalychnis callidryas - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Agalychnis callidryas, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oli_in_gold

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 10:02 ΜΜ EST
Lithobates warszewitschii - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Lithobates warszewitschii, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john2454

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 1992

Περιγραφή

Juvenile, depth about 3 ft. in children's wading area.

Goniistius vittatus - Photo (c) Flora Ling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Flora Ling
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Goniistius vittatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vikas2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 07:43 ΠΜ HST
Scaevola taccada - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Scaevola taccada, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

rchlyle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023
Πράσινη Χελώνα - Photo (c) Charlie Shuetrim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlie Shuetrim
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharonlmk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 07:05 ΠΜ HST
Lissachatina fulica - Photo (c) PK Yeung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by PK Yeung
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Lissachatina fulica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidrscott

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 07:32 ΜΜ EST

Τόπος

Panama (Google, OSM)
Boana rosenbergi - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Brian Gratwicke
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Boana rosenbergi, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidrscott

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 06:57 ΜΜ EST
Leptodactylus insularum - Photo (c) juandaza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by juandaza
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Leptodactylus insularum, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidrscott

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 07:01 ΜΜ EST
Engystomops pustulosus - Photo (c) J.P. Lawrence, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Engystomops pustulosus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neoarctia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 09:28 ΜΜ EST
Dendropsophus microcephalus - Photo (c) Elí García-Padilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Elí García-Padilla
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Dendropsophus microcephalus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattyd112

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 08:13 ΠΜ EST
Rhinella alata - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Rhinella alata, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin184

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 11:02 ΜΜ EST
Leptodactylus savagei - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Leptodactylus savagei, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattyd112

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 08:26 ΠΜ EST
Smilisca phaeota - Photo (c) John Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη hubertszcz: Smilisca phaeota, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 34472