Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 09:44 ΠΜ AEDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 10:00 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 01:59 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

The second one found on the dive

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 01:20 ΜΜ AEDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 01:39 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

The second of two found in the same spot

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biniek-io

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 02:19 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biniek-io

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 04:48 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 05:13 ΜΜ AEDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 12:18 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

I have seen this behaviour before. It has hidden itself in the sand and only emerges when you get too close

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 02:14 ΜΜ ACDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 07:44 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biniek-io

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 11:55 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 10:12 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biniek-io

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 08:29 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

not sure about this ID, but that's the only one matching.
Based on:

  • two spots (eventually spikes) by the tail - points to unicornfish
  • yellowish mask
  • black dorsal fin
  • white to transparent end of tail (different to N. unicornis - please check last two photos as they swim together and are easy to distinguish)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 01:05 ΜΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biniek-io

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 10:33 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biniek-io

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 10:50 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 09:41 ΠΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biniek-io

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 03:48 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 12:41 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 11:18 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ralfmagee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ralfmagee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2022

Περιγραφή

Juvenile, approx 30 - 40 cm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ralfmagee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2022

Περιγραφή

Juvenile 20 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 12:53 ΜΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 01:33 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_lachie

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 05:40 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 12:59 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnturnbull

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 12:05 ΜΜ AEST

Τόπος

Stradbroke (Google, OSM)

Περιγραφή

Stradbroke Island

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 11:58 ΠΜ AEST

Περιγραφή

male with eggs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biniek-io

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 02:05 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 10:58 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:27 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biniek-io

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 02:43 ΜΜ AEST

Περιγραφή

probably juvenile, yet pretty big 25cm+

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biniek-io

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 02:11 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 12:24 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biniek-io

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 02:22 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biniek-io

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 01:31 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emikok

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2021 09:00 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisross

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 01:20 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Male just after returning to substrate after mating, some eggs visible

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biniek-io

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2020 07:43 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucyinthesea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2020 01:29 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 01:26 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattdowse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 10:37 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattdowse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 10:31 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

du81iner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 04:03 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 01:58 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonymisk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2019 06:38 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Collected in a plankton net at the IMOS NRS 60 m depth station off North Stradbroke Island. Photo taken by Julian Uribe-Palomino

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glen_whisson

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2016 06:31 ΠΜ AWST

Περιγραφή

male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjadiver

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 10:54 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 10:25 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph_dibattista

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 09:00 ΠΜ AEST

Τόπος

Tweed River, NSW (Google, OSM)

Περιγραφή

Northern NSW Tropical Fish (Vagrant) and eDNA Project. Photographer: Tane Sinclair-Taylor.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph_dibattista

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 09:00 ΠΜ AEST

Τόπος

Tweed River, NSW (Google, OSM)

Περιγραφή

Northern NSW Tropical Fish (Vagrant) and eDNA Project. Photographer: Tane Sinclair-Taylor.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph_dibattista

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 09:00 ΠΜ AEST

Τόπος

Tweed River, NSW (Google, OSM)

Περιγραφή

Northern NSW Tropical Fish (Vagrant) and eDNA Project. Photographer: Tane Sinclair-Taylor.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph_dibattista

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 09:00 ΠΜ AEST

Τόπος

Tweed River, NSW (Google, OSM)

Περιγραφή

Northern NSW Tropical Fish (Vagrant) and eDNA Project. Photographer: Tane Sinclair-Taylor.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph_dibattista

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 09:00 ΠΜ AEST

Τόπος

Tweed River, NSW (Google, OSM)

Περιγραφή

Northern NSW Tropical Fish (Vagrant) and eDNA Project. Photographer: Tane Sinclair-Taylor.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biniek-io

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 12:37 ΜΜ AEST

Περιγραφή

I saw the pair of flatheads pretty shallow next to the net. One of them is very shy, whilst other very patient.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 12:36 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph_dibattista

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 09:34 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Northern NSW Tropical Fish (Vagrant) and eDNA Project. Photographer: Tane Sinclair-Taylor.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 01:20 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikejonesdive

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 11:09 ΠΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glen_whisson

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 06:47 ΜΜ AWST

Περιγραφή

55mm TL

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 10:04 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 01:24 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debaston

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 11:34 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biniek-io

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 01:39 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emikok

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ralfmagee

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ralfmagee

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biniek-io

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 12:10 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolaslenaremy

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 09:11 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikejonesdive

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2016 11:03 ΠΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikejonesdive

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2013 11:32 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Sighted at Sutherland Point, Kurnell. - Video https://youtu.be/5f2LaPAaXJw

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2019 09:53 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahammcmartin

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 10:48 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 04:53 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 09:16 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 05:29 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 09:00 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 12:40 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 12:47 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kopper

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 12:57 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emikok

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 02:17 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucyinthesea

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020 09:41 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 01:10 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biniek-io

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2020 12:25 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biniek-io

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 01:03 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biniek-io

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 02:13 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ralfmagee

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020

Περιγραφή

around 20mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ralfmagee

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020

Περιγραφή

Around 50 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ralfmagee

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020

Περιγραφή

around 1 cm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2020 09:13 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emikok

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2020 08:58 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emikok

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 05:19 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiftygrit

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 01:13 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiftygrit

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 09:41 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_parish

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 1968

Περιγραφή

Uploaded by Thomas Mesaglio (@thebeachcomber) with Steve's permission. All initial identifications made by Thomas Mesaglio.

Note that the date of observation is approximate. Location provided by Steve as "inside and along the cliffs of Jervis Bay".

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emikok

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2020 02:35 ΠΜ +11

Περιγραφή

Juvenile