Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petemcgee

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 10:44 ΠΜ AEDT

Ετικέτες

Plagiotremus tapeinosoma - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Schlogl
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Plagiotremus tapeinosoma, Ένα μέλος του Βλεννηίνες (Υποοικογένεια Blenniinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petemcgee

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 10:44 ΠΜ AEDT

Ετικέτες

Plagiotremus rhinorhynchos - Photo (c) Hickson Fergusson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hickson Fergusson
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Plagiotremus rhinorhynchos, Ένα μέλος του Βλεννηίνες (Υποοικογένεια Blenniinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petemcgee

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 11:01 ΠΜ AEDT

Ετικέτες

Pentapodus aureofasciatus - Photo (c) Shigeru Harazaki, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shigeru Harazaki
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Pentapodus aureofasciatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petemcgee

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 11:32 ΠΜ AEDT

Ετικέτες

Valenciennea immaculata - Photo (c) Adam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Valenciennea immaculata, Ένα μέλος του Γωβηίνες (Υποοικογένεια Gobiinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petemcgee

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 11:59 ΠΜ AEDT

Ετικέτες

Pristotis obtusirostris - Photo (c) Martin Puchert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Puchert
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Pristotis obtusirostris, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frannyfish

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2021 01:09 ΜΜ UTC
Anoplocapros inermis - Photo (c) Gina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gina
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Anoplocapros inermis, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikejonesdive

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 07:52 ΠΜ AEDT
Anoplocapros inermis - Photo (c) Gina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gina
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Anoplocapros inermis, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahammcmartin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 09:45 ΠΜ HST
Ostracion cubicum - Photo (c) David Harasti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Harasti
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Ostracion cubicum, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belairjo

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2020 03:06 ΜΜ AEDT
Anoplocapros inermis - Photo (c) Gina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gina
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Anoplocapros inermis, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikejonesdive

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Περιγραφή

Giant Cuttlefish (Sepia apama)
Blue Fish Maze, Sydney
12/3/2023
Depth -10.0 m
©2023 Mike Jones

Sepia apama - Photo (c) John Sear, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sear
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Sepia apama, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikejonesdive

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Περιγραφή

Giant Cuttlefish (Sepia apama)
Waterfall, Sydney
19/3/2023
Depth -18.0 m
©2023 Mike Jones

Sepia apama - Photo (c) John Sear, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sear
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Sepia apama, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikejonesdive

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 07:48 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Zebra Lionfish (Dendrochirus zebra)
Gordon's Bay, Sydney
29/3/2023
Depth -9.0 m
©2023 Mike Jones

Dendrochirus zebra - Photo (c) Ian Banks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian Banks
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Dendrochirus zebra, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023
Pomacentrus grammorhynchus - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Pomacentrus grammorhynchus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 09:44 ΠΜ AEDT

Ετικέτες

Pentapodus nagasakiensis - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Schlogl
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Pentapodus nagasakiensis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 09:12 ΠΜ AEDT

Ετικέτες

Lutjanus fulviflamma - Photo (c) Ian Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Lutjanus fulviflamma, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 10:09 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Fish below in background

Ετικέτες

Lethrinus genivittatus - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Schlogl
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Lethrinus genivittatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiftygrit

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 05:49 ΜΜ AEDT

Τόπος

Cabbage Tree Bay (Google, OSM)
Dascyllus trimaculatus - Photo (c) Diego Delso
, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Dascyllus trimaculatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiftygrit

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 05:50 ΜΜ AEDT

Τόπος

Cabbage Tree Bay (Google, OSM)
Chaetodon auriga - Photo (c) zsispeo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Chaetodon auriga, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurasmith2

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 11:11 ΠΜ AEDT
Balistoides conspicillum - Photo (c) mattdowse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mattdowse
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Balistoides conspicillum, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamelaviolet

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 08:48 ΠΜ AEDT
Naso annulatus - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Naso annulatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikejonesdive

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 07:25 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Blackspot Toby (Canthigaster bennetti)
Gordon's Bay, Sydney
29/3/2023
Depth -9.0 m
©2023 Mike Jones

Canthigaster bennetti - Photo (c) Ian Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Canthigaster bennetti, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikejonesdive

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 07:23 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Yellow Boxfish (Ostracion cubicus)
Gordon's Bay, Sydney
29/3/2023
Depth -9.0 m
©2023 Mike Jones

Ostracion cubicum - Photo (c) David Harasti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Harasti
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Ostracion cubicum, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonydiver

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 11:22 ΠΜ AEDT

Τόπος

Fly Point Dive (Google, OSM)
Ostracion cubicum - Photo (c) David Harasti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Harasti
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Ostracion cubicum, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonydiver

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 11:21 ΠΜ AEDT

Τόπος

Fly Point Dive (Google, OSM)
Labroides dimidiatus - Photo (c) Hickson Fergusson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hickson Fergusson
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Labroides dimidiatus, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonydiver

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 01:03 ΜΜ AEDT

Τόπος

Fly Point Dive (Google, OSM)
Chaetodon flavirostris - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Chaetodon flavirostris, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonydiver

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 01:04 ΜΜ AEDT

Τόπος

Fly Point Dive (Google, OSM)
Chaetodon guentheri - Photo (c) Andrew J. Green / Reef Life Survey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Chaetodon guentheri, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonydiver

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 11:34 ΠΜ AEDT

Τόπος

Fly Point Dive (Google, OSM)
Mecaenichthys immaculatus - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Schlogl
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Mecaenichthys immaculatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 10:49 ΠΜ AEDT

Ετικέτες

Ptereleotris evides - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Ptereleotris evides, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 10:36 ΠΜ AEDT

Ετικέτες

Pentapodus paradiseus - Photo (c) Emiko Kawamoto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Emiko Kawamoto
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Pentapodus paradiseus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 10:52 ΠΜ AEDT

Ετικέτες

Ptereleotris evides - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη henrick: Ptereleotris evides, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 19759