Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυροσκέλα (Anacamptis coriophora)

Παρατηρητής

elias105

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 03:53 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elias105

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris77670

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 07:13 ΜΜ CEST

Τόπος

Moret-sur-Loing (Google, OSM)

Περιγραφή

Hybride O. anthropophora x O. militaris

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανακαμπτίς Η Νηπία (Anacamptis morio)

Παρατηρητής

sandro_bogdanovic

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2023 02:47 ΜΜ CEST

Τόπος

Vodnjan, 18, HR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luigitorino

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 01:07 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elias105

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 04:01 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steiblys

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 05:47 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιούνιος 2006

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Arethusa bulbosa