Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afid

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Montana, US (Google, OSM)
Calypso bulbosa × kostiukiae - Photo (c) afid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by afid
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Calypso bulbosa × kostiukiae, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avalonia22

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 02:41 ΜΜ CEST

Τόπος

Premantura, 18, HR (Google, OSM)
Serapias orientalis - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Serapias orientalis, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avalonia22

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 12:32 ΜΜ CEST
Ophrys oestrifera - Photo (c) ABesheva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Ophrys oestrifera, Ένα μέλος του Όφρυς (Γένος Ophrys)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anzhela5

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)
Ophrys insectifera - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Ophrys insectifera, Ένα μέλος του Όφρυς (Γένος Ophrys)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nightjar99

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

England, GB (Google, OSM)
Orchis purpurea - Photo (c) Daniele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniele
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Orchis purpurea, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meyrie

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 10:50 ΠΜ CEST
Cephalanthera longifolia - Photo (c) fotis-samaritakis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fotis-samaritakis
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Cephalanthera longifolia, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pyrostegia

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Ophrys fuciflora - Photo (c) Ori Fragman-Sapir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ori Fragman-Sapir
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Ophrys fuciflora, Ένα μέλος του Όφρυς (Γένος Ophrys)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pyrostegia

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Όφρυς - Photo (c) Benoit NABHOLZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benoit NABHOLZ
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Όφρυς (Γένος Ophrys)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dieterschulten

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 03:15 ΜΜ EEST

Περιγραφή

2023_05_Korfu_0015

Ophrys oestrifera - Photo (c) ABesheva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Ophrys oestrifera, Ένα μέλος του Όφρυς (Γένος Ophrys)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fpeyrissat

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 10:56 ΠΜ CEST
Cephalanthera damasonium - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Roberto Sindaco
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Cephalanthera damasonium, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acolastus516

Ημερομηνία

Μάιος 2010

Τόπος

Liguria, IT (Google, OSM)
Serapias lingua - Photo (c) Todd Boland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Todd Boland
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Serapias lingua, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

borghesio

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 02:11 ΜΜ CEST
Cephalanthera damasonium - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Roberto Sindaco
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Cephalanthera damasonium, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erick75botanique

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 10:27 ΠΜ CEST
Orchis militaris - Photo (c) Anne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Orchis militaris, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avalonia22

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Croatia (Google, OSM)

Περιγραφή

In the centre of NP Kamenjak

Orchis anthropophora - Photo (c) Manu Bigot, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Manu Bigot
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Orchis anthropophora, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafael_marques

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 12:37 ΜΜ EEST
Limodorum abortivum - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Limodorum abortivum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara_martin

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 11:15 ΠΜ CEST
Orchis italica - Photo (c) Birgit Lutosch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Orchis italica, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giorgio1961

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 01:22 ΜΜ CEST
Ophrys fusca - Photo (c) olicannes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Ophrys fusca, Ένα μέλος του Όφρυς (Γένος Ophrys)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anschieber

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)
Orchis militaris - Photo (c) Anne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Orchis militaris, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris77670

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 07:13 ΜΜ CEST

Τόπος

Moret-sur-Loing (Google, OSM)

Περιγραφή

Hybride O. anthropophora x O. militaris

Orchis × spuria - Photo (c) bferrero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bferrero
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Orchis × spuria, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elias105

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Neotinea × dietrichiana - Photo (c) rupicapra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Neotinea × dietrichiana, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elias105

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 07:10 ΜΜ CEST
Orchis militaris - Photo (c) Anne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Orchis militaris, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Όρχις Η Τρίδοντη (Neotinea tridentata)

Παρατηρητής

josefwirth

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:24 ΠΜ EEST
Όρχις Η Τρίδοντη - Photo (c) sabine-g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Όρχις Η Τρίδοντη (Neotinea tridentata)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlo_86

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Sankt Gallen, CH (Google, OSM)
Orchis pallens - Photo (c) Phil, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Orchis pallens, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebcato

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:45 ΜΜ CEST

Τόπος

Lakmartin, Croatia (Google, OSM)
Orchis provincialis - Photo (c) José Luis Camaño, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Luis Camaño
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Orchis provincialis, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johule

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 06:51 ΜΜ CEST

Τόπος

Punat, Chorvatsko (Google, OSM)
Orchis purpurea - Photo (c) Daniele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniele
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Orchis purpurea, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανακαμπτίς Η Νηπία (Anacamptis morio)

Παρατηρητής

johule

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 09:09 ΠΜ CEST

Τόπος

Punat, Chorvatsko (Google, OSM)
Ανακαμπτίς Η Νηπία - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Ανακαμπτίς Η Νηπία (Anacamptis morio)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helgaviehboeck

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 11:05 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Vereinzelt am Rand der Forststrasse

Orchis provincialis - Photo (c) José Luis Camaño, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Luis Camaño
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Orchis provincialis, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Όρχις Η Τρίδοντη (Neotinea tridentata)

Παρατηρητής

helgaviehboeck

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 11:56 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Einige, au Wiese mit A. Morio

Όρχις Η Τρίδοντη - Photo (c) sabine-g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Όρχις Η Τρίδοντη (Neotinea tridentata)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανακαμπτίς Η Νηπία (Anacamptis morio)

Παρατηρητής

johule

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 12:59 ΜΜ CEST
Ανακαμπτίς Η Νηπία - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Ανακαμπτίς Η Νηπία (Anacamptis morio)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανακαμπτίς Η Νηπία (Anacamptis morio)

Παρατηρητής

johule

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 01:03 ΜΜ CEST
Ανακαμπτίς Η Νηπία - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη graeserr: Ανακαμπτίς Η Νηπία (Anacamptis morio)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 172