Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 11:11 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackerfield

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 04:28 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlangemeier

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rea_orthner

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)