Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terra_cassini

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 09:36 ΠΜ MDT

Περιγραφή

COPA

Collinsia parviflora - Photo (c) Rob Routledge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rob Routledge
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Collinsia parviflora, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buhrea

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 05:37 ΜΜ MDT

Τόπος

Casper, WY, US (Google, OSM)
Balsamorhiza incana - Photo (c) Samsara Duffey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samsara Duffey
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Balsamorhiza incana, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersoniiamy

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 01:59 ΜΜ MDT

Τόπος

Lander, WY, US (Google, OSM)
Balsamorhiza incana - Photo (c) Samsara Duffey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samsara Duffey
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Balsamorhiza incana, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

observingpeasant

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 09:53 ΠΜ MDT
Balsamorhiza incana - Photo (c) Samsara Duffey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samsara Duffey
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Balsamorhiza incana, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megvan

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 09:31 ΠΜ MDT
Trifolium gymnocarpon - Photo (c) Janel Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Janel Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Trifolium gymnocarpon, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smsteele123

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 09:56 ΠΜ MDT
Musineon divaricatum - Photo (c) Kayla Miller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kayla Miller
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Musineon divaricatum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidemartin

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 08:00 ΠΜ MDT
Harbouria trachypleura - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Harbouria trachypleura, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidemartin

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 08:31 ΠΜ MDT
Harbouria trachypleura - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Harbouria trachypleura, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlangemeier

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2019 01:55 ΜΜ MDT
Harbouria trachypleura - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Harbouria trachypleura, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonwalkingaround

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 09:01 ΠΜ MDT
Musineon tenuifolium - Photo (c) Barbara Muenchau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Barbara Muenchau
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Musineon tenuifolium, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonwalkingaround

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 07:30 ΜΜ MDT
Thermopsis - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric in SF
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Γένος Thermopsis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonwalkingaround

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 07:29 ΜΜ MDT
Veronica wyomingensis - Photo (c) catherwoods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by catherwoods
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Veronica wyomingensis, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonwalkingaround

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 05:48 ΜΜ MDT
Pulsatilla nuttalliana - Photo (c) anneepierce, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by anneepierce
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Pulsatilla nuttalliana, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremiah_psiropoulos

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 11:15 ΠΜ MDT
Lithophragma glabrum - Photo (c) Andrey Zharkikh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Lithophragma glabrum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northcoastkid

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 01:08 ΜΜ MDT

Περιγραφή

The small detailed beauty of these flowers is so often overlooked. I'm guilty too.

Ribes cereum - Photo (c) Gail, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Gail
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Ribes cereum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northcoastkid

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 01:41 ΜΜ MDT
Viola canadensis - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Viola canadensis, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northcoastkid

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 01:40 ΜΜ MDT
Ribes aureum - Photo (c) peganum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Ribes aureum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northcoastkid

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 01:27 ΜΜ MDT
Scutellaria brittonii - Photo (c) Damon Tighe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Scutellaria brittonii, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northcoastkid

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 01:11 ΜΜ MDT
Harbouria trachypleura - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Harbouria trachypleura, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northcoastkid

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 12:59 ΜΜ MDT
Nothocalais cuspidata - Photo (c) Joshua Mayer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Nothocalais cuspidata, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackerfield

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 10:04 ΠΜ MDT
Nothocalais cuspidata - Photo (c) Joshua Mayer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Nothocalais cuspidata, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wamanley

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 03:56 ΜΜ MDT
Lomatium orientale - Photo (c) rahman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Lomatium orientale, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wamanley

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 11:39 ΠΜ MDT
Lomatium orientale - Photo (c) rahman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Lomatium orientale, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nativenanacy

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 01:48 ΜΜ MDT
Lithospermum incisum - Photo (c) Brent Franklin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brent Franklin
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Lithospermum incisum, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarflip

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 02:51 ΜΜ MDT

Τόπος

Buford, WY, US (Google, OSM)
Viola adunca - Photo (c) Andrey Zharkikh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Viola adunca, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

folsomchrisonblues

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 01:42 ΜΜ MDT
Lithospermum incisum - Photo (c) Brent Franklin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brent Franklin
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Lithospermum incisum, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnybeewy

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 02:25 ΜΜ MDT
Lithospermum incisum - Photo (c) Brent Franklin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brent Franklin
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Lithospermum incisum, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andygo1

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 06:14 ΜΜ MDT
Corydalis aurea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Corydalis aurea, Ένα μέλος του Φουμαριίδες (Υποοικογένεια Fumarioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drew263

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 08:38 ΜΜ MDT
Noccaea fendleri - Photo (c) D. Black, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by D. Black
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Noccaea fendleri, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryancappakelly

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 07:14 ΜΜ MDT
Lithophragma glabrum - Photo (c) Andrey Zharkikh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gpappas: Lithophragma glabrum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1542