Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cortusa

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2009 11:06 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στάχυς (Γένος Stachys)

Παρατηρητής

rhjerkens

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 05:39 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butor

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2017 11:33 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2019 09:37 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simongrove

Ημερομηνία

Μάρτιος 2014

Περιγραφή

Flinders Island cave-slater Echinodillo cavaticus. The world has only two known species of the very distinctive Echinodillo cave-slaters. One is found on the Marquesas Islands in the middle of the Pacific Ocean. This other species is known only from a small cave in southern Flinders Island, where its entire global range is measurable in square metres. We found this one during our Bush Blitz on Flinders Island in March 2014.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anasacuta

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2017 09:54 PM SAST

Τόπος

Bay of Biscay (Google, OSM)

Περιγραφή

Location: either Belle Ile or near Trinite-sur-Mer

Bittium reticulatum, B. simplex?
http://nature22.com/estran22/mollusques/gasteropodes/gasteropodes21.html

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tantsusoo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2019 11:27 AM +08

Τόπος

West, SG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelvinperrie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 11:14 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vmoser

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2019 10:52 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butor

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2019 10:26 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lupoli_roland

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 08:52 PM CEST