Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglasdf

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 03:10 PM CEST
Rhinanthus - Photo (c) Timothy Paine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Γένος Rhinanthus, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edouard14

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 01:25 PM CEST
Geitodoris planata - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Geitodoris planata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nico_d

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 10:52 AM SAST
Crataegus germanica - Photo (c) Petra Barvová, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Petra Barvová
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Crataegus germanica, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiroe

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 06:30 AM SAST

Περιγραφή

Dans une prairie fleurie, non loin d’une zone marécageuse

Echium plantagineum - Photo (c) José Costa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Costa
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Echium plantagineum, Ένα μέλος του Έχιο (Γένος Echium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έχιο (Γένος Echium)

Παρατηρητής

capucine10

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 12:35 PM SAST

Τόπος

Hoëdic, France (Google, OSM)
Έχιο - Photo (c) liesvanrompaey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Έχιο (Γένος Echium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butorgogol

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2019 02:18 PM CET
Berthella plumula - Photo (c) Andy Cowley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Berthella plumula, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butorgogol

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2019 02:39 PM CET
Berthella plumula - Photo (c) Andy Cowley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Berthella plumula, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butor

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 12:20 PM CEST
Aceria genistae - Photo (c) Kim Cabrera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kim Cabrera
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Aceria genistae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butor

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 12:21 PM CEST
Aceria genistae - Photo (c) Kim Cabrera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kim Cabrera
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Aceria genistae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butor

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 12:21 PM CEST
Aceria genistae - Photo (c) Kim Cabrera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kim Cabrera
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Aceria genistae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butor

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 12:20 PM CEST
Aceria genistae - Photo (c) Kim Cabrera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kim Cabrera
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Aceria genistae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολόχα (Malva sylvestris)

Παρατηρητής

butor

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 08:32 AM CEST
Μολόχα - Photo (c) Cristina Florentina Alistar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cristina Florentina Alistar
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Μολόχα (Malva sylvestris)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στάχυς Ο Δασικός (Stachys sylvatica)

Παρατηρητής

butor

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 08:22 AM CEST
Στάχυς Ο Δασικός - Photo (c) HermannFalkner/sokol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Στάχυς Ο Δασικός (Stachys sylvatica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στάχυς Ο Δασικός (Stachys sylvatica)

Παρατηρητής

butor

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 08:23 AM CEST
Στάχυς Ο Δασικός - Photo (c) HermannFalkner/sokol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Στάχυς Ο Δασικός (Stachys sylvatica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στάχυς Ο Δασικός (Stachys sylvatica)

Παρατηρητής

butor

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 08:23 AM CEST
Στάχυς Ο Δασικός - Photo (c) HermannFalkner/sokol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Στάχυς Ο Δασικός (Stachys sylvatica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλόμος (Γένος Verbascum)

Παρατηρητής

butor

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 08:24 AM CEST
Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Craig Evans
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)

Παρατηρητής

butor

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 12:04 PM CEST
Κίρσιο Το Κοινό - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)

Παρατηρητής

butor

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 12:27 PM CEST
Πολυκόμπι - Photo (c) Dalgial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butor

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 03:50 PM CEST
Epipactis - Photo (c) Thomas Koffel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Koffel
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Γένος Epipactis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butor

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 03:52 PM CEST
Circaea lutetiana - Photo (c) Lauren Glevanik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lauren Glevanik
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Circaea lutetiana, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butor

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 04:06 PM CEST
Epipactis helleborine - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Epipactis helleborine, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butor

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 04:08 PM CEST
Epipactis helleborine - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Epipactis helleborine, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butor

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 04:08 PM CEST
Epipactis helleborine - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Epipactis helleborine, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυοκάστορας (Myocastor coypus)

Παρατηρητής

butor

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 11:31 AM CEST
Μυοκάστορας - Photo (c) Harald Henkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Μυοκάστορας (Myocastor coypus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butor

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 11:30 AM CEST
Phytomyza lappae - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Phytomyza lappae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butor

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 11:30 AM CEST
Άρκτιο Το Αποτοξινωτικό - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Άρκτιο Το Αποτοξινωτικό (Arctium lappa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butor

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 06:01 PM CEST
Άρκτιο Το Αποτοξινωτικό - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Άρκτιο Το Αποτοξινωτικό (Arctium lappa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butor

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 11:55 AM CEST
Tanacetum vulgare - Photo (c) Paul Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul Reeves
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Tanacetum vulgare, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butor

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 11:58 AM CEST
Heracleum sphondylium - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Heracleum sphondylium, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)

Παρατηρητής

butor

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 11:56 AM CEST
Μικρό Περικοκλάδι - Photo (c) David Foster, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Foster
Η ταυτότητα του χρήστη gogol: Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1816