Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_macedo_

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 11:00 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabricio_reis_costa

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 03:51 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itskazborn

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 04:44 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologocelio

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 10:33 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angela_santiciolli

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 11:16 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenline

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 12:21 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

rogeriomachado

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 03:42 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinicius_s_domingues

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 08:45 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harturnoia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 09:15 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardoesch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 02:44 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiagoantunes2018

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 04:32 ΜΜ -03

Τόπος

São Roque, SP, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Predado por Thomisidae.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 06:59 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gupaulino

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 09:58 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisfarias

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 01:58 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ackruger

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 02:14 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edvandroabreuribeiro

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 06:21 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorghirotto

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 07:00 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shirleyoliv

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023

Τόπος

Ibitiara (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorghirotto

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 04:24 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leopimentaz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2010 08:24 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio236

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 09:57 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iracambi_research_center

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 09:45 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raul_pommer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Περιγραφή

Biólogo e Guia de observação de Aves! Vamos passarinhar?
Tel: (69) 99206-1480

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vander29

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 12:39 ΜΜ -03

Περιγραφή

Super camuflada

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

limarrudandre

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 01:12 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

facethebug

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 05:14 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanmartins

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 09:54 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelocosta

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 09:31 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickelmy_holanda

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 08:39 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wellington56

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2023 01:20 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelotto

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 07:02 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelotto

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 08:37 ΠΜ -04

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_prados

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 03:44 ΜΜ -03

Τόπος

Buritis, MG, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelotto

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 10:29 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelotto

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 03:17 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

techuser

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

São Paulo, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarso1

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 12:34 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio236

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 09:24 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jderengoski

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 02:21 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliofilipino

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 03:24 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gchaves94

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 05:05 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

welligton

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 12:00 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrosantoss

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 08:37 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredmachado

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 03:35 ΜΜ -03

Περιγραφή

Other capture. the butterflies msut have more attemption in this gardem.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericfischerrempe

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 11:17 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelotto

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 03:34 ΜΜ -04

Τόπος

Maués, BR-AM, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Stonehenge spider

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologocelio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 12:51 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologocelio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 10:46 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologocelio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 10:45 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nortonsantos

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 06:13 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miscbr

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Santa Catarina, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marilia1

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2018 12:31 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrohmartins

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 06:18 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jocateme

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2019 04:53 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielyvasques

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020

Τόπος

Parque Bauru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudiaxavier

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 10:25 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gafischer

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 10:44 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosalexandreraposo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 10:14 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gustavoferrari

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 12:50 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julia376

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 03:55 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

projetomantis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 08:12 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bibiane2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022 11:55 ΠΜ -03

Τόπος

Vila Moura (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrohmartins

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 09:53 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigo_lazaro

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 05:08 ΜΜ -03

Περιγραφή

Found on the ground close to the nest of a mud dauber wasp Sceliphron fistularium. It has eggs on its abdomen, probably the reason why it was discarded.

Encontrada no chão perto do ninho de uma vespa-oleira Sceliphron fistularium. Possui ovos sobre o abdômen, provavelmente a razão pela qual foi descartada.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 07:52 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anderson62

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 11:00 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologocelio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 04:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teodavila

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 02:04 ΜΜ -06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

techuser

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2015

Τόπος

Paraná, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilhermefreda

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 09:56 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luizk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 10:20 ΠΜ -03

Τόπος

Morretes (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ftsautter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 11:36 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonio_leal

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 01:35 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologocelio

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 12:50 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio236

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 12:31 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabio_olmos

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 11:24 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matheus_sene

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 08:45 ΜΜ -03

Τόπος

Tabatinga (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosantoss

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2022 10:18 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isismedri

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 11:47 ΠΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gafischer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 11:49 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiagolubiana

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 01:33 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enzopimenta1802

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 02:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vzanca

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 10:59 ΠΜ -03

Τόπος

Valinhos (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorhugorebecchisiqueira

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 12:13 ΜΜ -03

Τόπος

Magé, RJ, Brasil (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elendil_c

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 01:27 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davicrc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 05:53 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ftsautter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 10:11 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roe_brasil

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 10:08 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 11:31 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lawrencenaturephotography

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2014 06:44 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tavs7

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 08:26 ΠΜ -03

Τόπος

Areia, PB, Brasil (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonlombana

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2023 11:09 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrymillerstranz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 08:30 ΜΜ -03

Τόπος

ubatuba (Google, OSM)

Περιγραφή

Durante monitoramento noturno em riacho encachoeirado. Área de floresta úmida em encosta íngreme

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harturnoia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2023 09:21 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ariane_souto

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 09:44 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio236

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 10:39 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soleilmartt

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 07:19 ΠΜ -05

Τόπος

Apurímac, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lawrencenaturephotography

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2015 12:07 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologocelio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 01:51 ΜΜ -03