Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nonato_silva

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 01:45 ΜΜ -03
Misumenops - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Claudio Maureira
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Γένος Misumenops, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teamtzibim

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 10:39 ΠΜ CST
Cyclosa - Photo (c) Tommy Farquhar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tommy Farquhar
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Γένος Cyclosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romar001sousa

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 10:55 ΜΜ -03
Theridion - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Γένος Theridion, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osiasfotografo

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 12:50 ΜΜ -03

Περιγραφή

Fotografado na UNIVALE - Campus II.

Leucauge argyra - Photo (c) Leticia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leticia
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Leucauge argyra, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendakend

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 09:21 ΜΜ -03

Περιγραφή

Capturadas utilizando Guarda Chuva Entomologico, tentando identificar um nivel de familia.

Tmarini - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pascal Dubois
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Φυλή Tmarini, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a11v1r15

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 12:56 ΜΜ -03
Leucauge argyra - Photo (c) Leticia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leticia
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Leucauge argyra, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niido

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 03:29 ΜΜ -03
Steatoda ancorata - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Steatoda ancorata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osiasfotografo

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 12:50 ΜΜ -03

Περιγραφή

Fotografado na UNIVALE - Campus II.

Leucauge argyra - Photo (c) Leticia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leticia
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Leucauge argyra, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendakend

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 09:17 ΜΜ -03

Περιγραφή

Capturadas utilizando Guarda Chuva Entomologico, tentando identificar um nivel de familia.

Tmarini - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pascal Dubois
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Φυλή Tmarini, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mahelenah

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 04:00 ΜΜ -03
Misumenini - Photo (c) edoswalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by edoswalt
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Φυλή Misumenini, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jadersonmartins

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 09:22 ΠΜ -03
Leucauge argyra - Photo (c) Leticia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leticia
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Leucauge argyra, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaopsm

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 12:08 ΜΜ -03
Pholcidae - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Iwane
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Οικογένεια Pholcidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaopsm

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 01:48 ΜΜ -03
Cyclosa - Photo (c) Tommy Farquhar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tommy Farquhar
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Γένος Cyclosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariafranke

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 11:31 ΜΜ -03
Oecobius - Photo (c) Jean and Fred, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Γένος Oecobius, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργιόπη (Γένος Argiope)

Παρατηρητής

caroline_back

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:34 ΜΜ -04
Αργιόπη - Photo (c) James W. Beck, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James W. Beck
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaeltravassos

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 07:35 ΜΜ -03
Metepeira - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Γένος Metepeira, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

freitasrhyan

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 11:18 ΠΜ -03
Menemerus bivittatus - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Menemerus bivittatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

freitasrhyan

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 08:20 ΜΜ -03
Physocyclus globosus - Photo (c) Adit Jeyan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adit Jeyan
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Physocyclus globosus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

freitasrhyan

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 09:38 ΜΜ -03
Selenops - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Γένος Selenops, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaopsm

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 01:38 ΜΜ -03
Dendryphantina - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Υποφυλή Dendryphantina, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaopsm

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 01:54 ΜΜ -03
Frigga - Photo (c) Jon Church, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jon Church
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Γένος Frigga, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaopsm

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 02:02 ΜΜ -03
Frigga - Photo (c) Jon Church, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jon Church
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Γένος Frigga, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaopsm

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 02:30 ΜΜ -03
Frigga - Photo (c) Jon Church, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jon Church
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Γένος Frigga, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaopsm

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 04:09 ΜΜ -03
Gasteracantha cancriformis - Photo (c) Vinícius Rodrigues de Souza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vinícius Rodrigues de Souza
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Gasteracantha cancriformis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

joaopsm

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 06:56 ΜΜ -03
Lycosoidea - Photo (c) Frederik Leck Fischer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frederik Leck Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Υπεροικογένεια Lycosoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

joaopsm

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 06:59 ΜΜ -03
Lycosoidea - Photo (c) Frederik Leck Fischer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frederik Leck Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Υπεροικογένεια Lycosoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaopsm

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 07:21 ΜΜ -03
Falconina gracilis - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Falconina gracilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaopsm

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 07:25 ΜΜ -03
Lycosinae - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Υποοικογένεια Lycosinae, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaopsm

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 11:46 ΠΜ -03
Micrathena fissispina - Photo (c) Projeto Mantis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Projeto Mantis
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Micrathena fissispina, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaopsm

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 11:49 ΠΜ -03
Micrathena - Photo (c) Pedro Genaro Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Genaro Rodriguez
Η ταυτότητα του χρήστη gianlluca_au: Γένος Micrathena, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 46754