Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dm_gergely

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 04:49 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 06:20 ΜΜ CEST

Περιγραφή

T8_5_40 (Wörth a. d. Lafnitz, Wald) SOMMER
gesaugt

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 12:41 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 10:14 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 05:49 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 12:19 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emanuelkern

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 08:20 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 11:14 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 12:36 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romanburgsteiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 11:05 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)

Παρατηρητής

josef-schmid

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 10:20 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sascha_n

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 09:45 ΠΜ CEST

Τόπος

Malmö, Schweden (Google, OSM)

Περιγραφή

on ivy, same patch as this exuviae, ~3m away https://www.inaturalist.org/observations/163166643

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 02:18 ΜΜ CEST

Περιγραφή

während eines Ausbreitungsfluges am Tisch gelandet

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anko001

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 03:47 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ingridaltmann

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2007 05:57 ΜΜ CEST

Περιγραφή

at the reeds (Neusiedler See), perhaps Drypta dentata larva?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pholub

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 11:40 ΠΜ CEST

Περιγραφή

@gernotkunz wie kann ich die Art bestätigen? Ich werde die Bestimmung Leptorchetes von Schrödingers Katze nicht los...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 01:02 ΠΜ CEST

Περιγραφή

on lighttrap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 03:19 ΠΜ CEST

Τόπος

Austria, Glanz 74 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

it_lp

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 11:01 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_oswald

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 10:24 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romanburgsteiner

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 11:13 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettyglatzhofer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022 08:30 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johannagu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 08:42 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 04:12 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sascha_n

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 03:24 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carnifex

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 11:43 ΠΜ CEST

Περιγραφή

preyed upon by Oryttus concinnus (Crabronid wasp)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

human_landfill

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 02:05 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I’m unsure, I believe it is some sort of insect nymph

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jokari

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 07:19 ΜΜ CEST

Τόπος

64400 Orin, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 08:53 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Transekt 3 (NO), Wiese (nicht gemäht)
T19_1_91
gesaugt

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 02:32 ΠΜ CEST

Περιγραφή

on lighgtrap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

easleybirding

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 10:47 ΠΜ HST

Περιγραφή

Very common at this location.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιλική Λιβελούλα (Anax imperator)

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 09:03 ΜΜ CEST

Περιγραφή

hunting in the evening
Trans III, Saum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

videlka

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2018 05:35 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinolinic

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 11:36 ΜΜ CEST

Τόπος

Rijeka, Croatia (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 01:21 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 02:11 ΠΜ CEST

Περιγραφή

looks like Nelima semproni

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuel_messner

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 10:10 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 04:54 ΜΜ CEST

Περιγραφή

T19_1_91 (GK Transekt 3, NO, Demmerkogel, Wiese, gemäht) HERBST
gesaugt & gekeschert

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 10:56 ΜΜ CEST

Περιγραφή

T10_5_50 (Wörth a. d. Lafnitz, Wald) FRÜHLING
gesaugt

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darielsaqui

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 09:41 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

penak

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 01:26 ΜΜ +03

Τόπος

Kokkola, Suomi (Google, OSM)

Περιγραφή

Size 3mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellabrugger

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 12:53 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josef-schmid

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 12:57 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Dieses Tier faszinierte mich sehr.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonjo

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 11:42 ΠΜ SAST

Τόπος

Mravince, Hrvatska (Google, OSM)

Περιγραφή

Very small, cca 1mm, under the stone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomolosx

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 02:26 ΜΜ EDT

Περιγραφή

swept from brackish salt marsh.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladigg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 01:33 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sockolovm

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2018

Περιγραφή

Maker:0x4c,Date:2017-9-30,Ver:4,Lens:Kan03,Act:Lar01,E-Y

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2018 01:12 ΜΜ MDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2016 11:31 ΠΜ CDT