Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conniewalker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 06:06 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Mocydia crocea - Photo (c) Marie Lou Legrand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marie Lou Legrand
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Mocydia crocea, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσουκνίδα (Urtica dioica)

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 07:46 ΜΜ CEST
Τσουκνίδα - Photo (c) Tom Norton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tom Norton
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Τσουκνίδα (Urtica dioica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johannbrandner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 04:39 ΜΜ EEST
Pentastiridius - Photo (c) karsten_s, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by karsten_s
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Γένος Pentastiridius, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιομμάτα (Γένος Lasiommata)

Παρατηρητής

janag98

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 12:26 ΜΜ CEST
Λασιομμάτα - Photo (c) Nicolas Zwahlen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nicolas Zwahlen
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Λασιομμάτα (Γένος Lasiommata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waldgeist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 12:46 ΜΜ CEST
Μανιόλα Της Γιούρτας - Photo (c) Allan Hopkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Μανιόλα Της Γιούρτας (Maniola jurtina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brudermann

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 03:42 ΜΜ CEST

Τόπος

Klagenfurt-Stadt (Google, OSM)

Περιγραφή

Klagenfurt

Pentatoma rufipes - Photo (c) Jon J. Laysell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jon J. Laysell
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Pentatoma rufipes, Ένα μέλος του Πεντατομίνοι (Φυλή Pentatomini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waldgeist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 04:53 ΜΜ CEST
Macrosteles - Photo (c) Tom Preney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tom Preney
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Γένος Macrosteles, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivaxylocopa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 12:48 ΜΜ CEST
Jikradia olitoria - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Jikradia olitoria, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivaxylocopa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 12:51 ΜΜ CEST
Jikradia olitoria - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Jikradia olitoria, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)

Παρατηρητής

artflora27

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 02:38 ΜΜ CEST
Πράσινη Βρομούσα - Photo (c) Christopher Caine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christopher Caine
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

josef-schmid

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 04:41 ΜΜ CEST
Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)

Παρατηρητής

josef-schmid

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 04:47 ΜΜ CEST
Πράσινη Βρομούσα - Photo (c) Christopher Caine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christopher Caine
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)

Παρατηρητής

josef-schmid

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 04:58 ΜΜ CEST
Πράσινη Βρομούσα - Photo (c) Christopher Caine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christopher Caine
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)

Παρατηρητής

josef-schmid

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 04:47 ΜΜ CEST
Πράσινη Βρομούσα - Photo (c) Christopher Caine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christopher Caine
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josef-schmid

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 04:45 ΜΜ CEST
Graphosoma italicum - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Graphosoma italicum, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josef-schmid

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 04:45 ΜΜ CEST
Cicadella viridis - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Cicadella viridis, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

cecily234

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 06:37 ΜΜ CEST

Περιγραφή

On a leaf

Πτερυγωτά - Photo (c) Manju Sarma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Manju Sarma
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecily234

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 06:33 ΜΜ CEST
Apoda limacodes - Photo (c) Tony Morris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Apoda limacodes, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brudermann

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 04:17 ΜΜ CEST

Τόπος

Klagenfurt-Stadt (Google, OSM)

Περιγραφή

Klagenfurt

Ossiannilssonola callosa - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Ossiannilssonola callosa, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecily234

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 06:28 ΜΜ CEST
Tremex fuscicornis - Photo (c) Roman Providukhin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roman Providukhin
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Tremex fuscicornis, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konrad

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 02:31 ΜΜ CEST

Περιγραφή

@gernotkunz, darf ich Dich direkt ansprechen: ich finde diese Zikade nicht in Deinem "Fotoatlas der Zikaden Deutschlands". Hab ich da was übersehen?

Austroagallia sinuata - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Austroagallia sinuata, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josef-schmid

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 11:38 ΜΜ CEST
Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου (Noctua pronuba)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larissasuppan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 05:43 ΜΜ CEST

Τόπος

8222, Österreich (Google, OSM)
Gnaphosidae - Photo (c) shespider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by shespider
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Οικογένεια Gnaphosidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)

Παρατηρητής

michaelhaag

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 11:14 ΠΜ CEST

Τόπος

7163, Österreich (Google, OSM)
Ιχνευμονοειδή - Photo (c) djhiker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by djhiker
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)

Παρατηρητής

michaelhaag

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 11:11 ΠΜ CEST

Τόπος

7163, Österreich (Google, OSM)
Σύμφυτα - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zdeňka Nováková
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_wv

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2015 10:59 ΠΜ CST
Proconiini - Photo (c) Ísis Meri Medri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ísis Meri Medri
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Φυλή Proconiini, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

perksimages

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2015 08:33 ΠΜ CST
Coelidiinae - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arnold Wijker
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Υποοικογένεια Coelidiinae, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

perksimages

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2015 08:41 ΠΜ CST
Coelidiinae - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arnold Wijker
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Υποοικογένεια Coelidiinae, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ara_chloroptera

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 10:23 ΜΜ UTC
Noabennarella costaricensis - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Noabennarella costaricensis, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enlightenmenttt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023

Τόπος

Burgas (Google, OSM)
Ledra aurita - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Ledra aurita, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 18675