Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enlightenmenttt

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2024
Hyalesthes - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Γένος Hyalesthes, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emanuelkern

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 09:12 ΜΜ CEST
Edwardsiana alnicola - Photo (c) Emanuel Kern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emanuel Kern
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Edwardsiana alnicola, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emanuelkern

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 09:17 ΠΜ CEST

Περιγραφή

on Corylus

Edwardsiana spinigera - Photo (c) Emanuel Kern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emanuel Kern
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Edwardsiana spinigera, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emanuelkern

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 09:09 ΠΜ CEST

Περιγραφή

on Corylus

Edwardsiana avellanae - Photo (c) Thomas Guggemoos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Guggemoos
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Edwardsiana avellanae, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gschaberl

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 09:50 ΠΜ CEST
Acanalonia conica - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Acanalonia conica, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holzcol

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 11:32 ΠΜ CEST
Issus coleoptratus - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Issus coleoptratus, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_bilovitz

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 09:21 ΜΜ CEST
Omalophora pectoralis - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Omalophora pectoralis, Ένα μέλος του Αφροφορίνοι (Φυλή Aphrophorini)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mani_raab

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2024 02:09 ΜΜ CEST
Evacanthus interruptus - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Evacanthus interruptus, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mani_raab

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 11:22 ΠΜ CEST
Cixius nervosus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Cixius nervosus, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinalaszlo

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 10:17 ΜΜ CEST
Ledra aurita - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Ledra aurita, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philipphamster

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2024 12:31 ΜΜ CEST
Cicadella viridis - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Cicadella viridis, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinalaszlo

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 10:05 ΜΜ CEST
Cicadula - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Γένος Cicadula, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philipphamster

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 10:40 ΜΜ CEST
Jassargus - Photo (c) Tim Gn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tim Gn
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Γένος Jassargus, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philipphamster

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 11:20 ΜΜ CEST
Issus - Photo (c) Roland Gromes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Γένος Issus, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahtnhld

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2024 10:32 ΜΜ CEST
Alebra albostriella - Photo (c) Mick Talbot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mick Talbot
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Alebra albostriella, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabine-g

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 11:42 ΠΜ CEST

Περιγραφή

auf Cirsium oleraceum

Aphrodes - Photo (c) solomon v. hendrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by solomon v. hendrix
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Γένος Aphrodes, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabine-g

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 02:23 ΜΜ CEST
Orientus ishidae - Photo (c) Igor Balashov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Igor Balashov
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Orientus ishidae, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

preitler

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2024 04:41 ΜΜ CEST
Aphrophora alni - Photo (c) Damien, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Damien
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Aphrophora alni, Ένα μέλος του Αφροφόρα (Γένος Aphrophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fetisow_dimitry

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2024 11:45 ΠΜ MSK
Aphrophora alni - Photo (c) Damien, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Damien
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Aphrophora alni, Ένα μέλος του Αφροφόρα (Γένος Aphrophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulasee

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 10:27 ΠΜ CEST

Περιγραφή

sorry for the quality of some pictures- Flash had contact-problems with the hot shoe sometimes.

Hedychridium roseum - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Hedychridium roseum, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_oswald

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 12:15 ΜΜ CEST
Philaenus spumarius - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Philaenus spumarius, Ένα μέλος του Φίλαινος (Γένος Philaenus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_oswald

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 12:13 ΜΜ CEST
Philaenus spumarius - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Philaenus spumarius, Ένα μέλος του Φίλαινος (Γένος Philaenus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_oswald

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 11:09 ΠΜ CEST
Macrosteles - Photo (c) Tom Preney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tom Preney
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Γένος Macrosteles, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_oswald

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 11:20 ΠΜ CEST
Deltocephalus pulicaris - Photo (c) solomon v. hendrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by solomon v. hendrix
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Deltocephalus pulicaris, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_oswald

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 02:32 ΜΜ CEST
Neophilaenus campestris - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Neophilaenus campestris, Ένα μέλος του Φιλαινίνοι (Φυλή Philaenini)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_oswald

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 03:28 ΜΜ CEST
Eupteryx adspersa - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Eupteryx adspersa, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_oswald

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 05:00 ΜΜ CEST
Dictyophara europaea - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Dictyophara europaea, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_oswald

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 05:18 ΜΜ CEST
Dictyophara europaea - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Dictyophara europaea, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_oswald

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 05:10 ΜΜ CEST

Περιγραφή

left

Chlorita - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Γένος Chlorita, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_oswald

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 05:48 ΜΜ CEST
Graphocraerus ventralis - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη gernotkunz: Graphocraerus ventralis, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 22037