Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thammbamm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 04:18 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenhamburger

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 12:56 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglasriverside

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 12:07 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglasriverside

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 12:36 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nat6765

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 03:32 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφηνόουρος Αετός (Aquila audax)

Παρατηρητής

bbdown

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 02:22 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Two wedge-tailed eagles and a brown falcon I think ( the not in this photo ) and one of the eagles with what looks like a ring-tailed possum. A chance photo opportunity driving home and quickly parking opposite George st as the birds moved from the north east with several circles up high gradually lowered height then moved to the south west towards nortons park. The possum looks like it’s been de furred.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danicalockett

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 01:02 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόξανθος Πόδαργος (Podargus strigoides)

Παρατηρητής

matthewlh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Περιγραφή

Once again a Lace Monitor came close to the Tawny Frogmouth nest here. Again, the male bird left the nest and I am now thinking this is a nest defence behaviour ie to lead the Goanna away from the nest and its chicks. Pic 1 shows the Goanna (another new one here that I have called 'Medusa') and the dad Froggie as it distracts the Goanna from the nest tree, pic 2 shows the two chicks left unguarded in the nest, pic 3 shows how eventually our local nesting Magpies helped drive away the Goanna. At time of posting the male Froggie is still some trees away from the nest. As previously, the nearby roosting female Froggie took no part in the incident.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy1110

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 10:07 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_a_critter

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 10:11 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhirhi22

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 09:11 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renee2310

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 01:50 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robshep

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοάλα (Phascolarctos cinereus)

Παρατηρητής

janclewett

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 05:32 ΜΜ AEST

Τόπος

Geham, QLD, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robshep

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 06:30 ΜΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicofury

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 08:14 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toddburrows

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 05:45 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicofury

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Cook, AU-QL, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Κύκνος (Cygnus atratus)

Παρατηρητής

calumjbw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 10:48 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scb63

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 09:43 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 08:21 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scb63

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2019 11:25 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sirkendizzle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 08:52 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogstanden

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2010 08:41 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

attacked ibis posted separately

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizardview

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 06:54 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hamster1067

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 10:23 ΠΜ AEST

Περιγραφή

A swimming kangaroo launches out of the water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushsong

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 11:53 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Mallee Ringneck

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noddyblue

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cc-wae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturevalkyrie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kengriffiths

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 01:56 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόξανθος Πόδαργος (Podargus strigoides)

Παρατηρητής

tedg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 07:37 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

This was a chick we had in care. He took himself up to sit with the stuffed animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joswan12

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mscaus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2012 08:06 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vikdunis

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 09:13 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοάλα (Phascolarctos cinereus)

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2016 12:37 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthonykat

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 03:45 ΜΜ ACST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφηνόουρος Αετός (Aquila audax)

Παρατηρητής

paulmp-photo

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 09:57 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonodashper

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 12:45 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonodashper

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 03:21 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφηνόουρος Αετός (Aquila audax)

Παρατηρητής

rosewise

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 03:41 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 12:49 ΜΜ AEST

Περιγραφή

just caught a carp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mobyp997

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 05:52 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjmurray55

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 09:23 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimchurches

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 03:38 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mumtree

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 12:01 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divercraig

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 07:19 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anniesn

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 04:09 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boobook99

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 01:29 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφηνόουρος Αετός (Aquila audax)

Παρατηρητής

awkastrait

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2017 02:52 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόξανθος Πόδαργος (Podargus strigoides)

Παρατηρητής

liz4silver

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 11:33 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wenyuwang

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 01:15 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axaxa

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 10:54 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelcincotta

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφηνόουρος Αετός (Aquila audax)

Παρατηρητής

c_a_critter

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 11:39 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeletnic

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 05:12 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jannek222

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 10:20 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidcunninghamwildlife

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 05:02 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 09:47 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαστή Κουκαμπούρα (Dacelo novaeguineae)

Παρατηρητής

graemelunt

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 10:48 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethan241

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 08:52 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdiesontheperch

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 02:15 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

A herd of GK along the beach

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scotia70

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 06:40 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοάλα (Phascolarctos cinereus)

Παρατηρητής

mark2645

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 04:26 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hatwise

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 03:11 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wayneosborn

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2009 04:20 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφηνόουρος Αετός (Aquila audax)

Παρατηρητής

protomammal

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 08:06 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Flying just above the tree tops at sunrise near the western end of the campground.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjmurray55

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Winton, AU-QL, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kooka_kimdavis

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 07:57 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanek

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 08:15 ΠΜ AEDT

Τόπος

Jervis Bay (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sirkendizzle

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 05:23 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo-anned

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 08:18 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belairjo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 07:20 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Around 40 individuals were waiting for the waves to deliver prey.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenbird88

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 09:35 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozl00

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 10:39 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_kinchin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 11:22 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robshep

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 08:19 ΠΜ AEDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canbrou

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2020 06:09 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrathbone

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Four. Eating from Hawthorn

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidcunninghamwildlife

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 10:25 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellaenvirosci

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 11:44 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόξανθος Πόδαργος (Podargus strigoides)

Παρατηρητής

joswan12

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2011 08:28 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silverbird

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2014 02:16 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reahlitz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 08:17 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonrharmer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 05:37 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewlh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 09:23 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

One of three nests seen. Four chicks in this one!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φασκωλόμυς (Vombatus ursinus)

Παρατηρητής

jn_2533

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 06:32 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julietaylor1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard8484

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2022 05:25 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Some little terns, chasing after a fish, caught by the white bellied sea eagle

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulaboer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022

Τόπος

badja nsw (Google, OSM)

Περιγραφή

One with leucism.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

falcoeleonorae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2015 04:27 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboraht

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 02:18 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Blonde colouration

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahodonata

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 05:38 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έχιδνα (Tachyglossus aculeatus)

Παρατηρητής

jb2602

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 11:13 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpshahady

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 10:29 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpshahady

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 09:40 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαστή Κουκαμπούρα (Dacelo novaeguineae)

Παρατηρητής

johng-sydney

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 02:34 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Multiple exposure

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceejay93

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2016 06:19 ΜΜ ACDT