Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοάλα (Phascolarctos cinereus)

Παρατηρητής

mrsdew17

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 06:39 ΜΜ ACDT
Κοάλα - Photo (c) Anna Lanigan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anna Lanigan
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Κοάλα (Phascolarctos cinereus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοάλα (Phascolarctos cinereus)

Παρατηρητής

mrsdew17

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 05:55 ΜΜ ACDT
Κοάλα - Photo (c) Anna Lanigan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anna Lanigan
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Κοάλα (Phascolarctos cinereus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοάλα (Phascolarctos cinereus)

Παρατηρητής

mrsdew17

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 05:48 ΜΜ ACDT
Κοάλα - Photo (c) Anna Lanigan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anna Lanigan
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Κοάλα (Phascolarctos cinereus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremyhegge

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023
Dendrobium speciosum - Photo (c) Matt Cornwall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Cornwall
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Dendrobium speciosum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeni38

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 12:13 ΜΜ AEDT
Egretta novaehollandiae - Photo (c) I Am birdsaspoetry.com , μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Egretta novaehollandiae, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοάλα (Phascolarctos cinereus)

Παρατηρητής

mrsdew17

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 05:46 ΜΜ ACDT
Κοάλα - Photo (c) Anna Lanigan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anna Lanigan
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Κοάλα (Phascolarctos cinereus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έχιδνα (Tachyglossus aculeatus)

Παρατηρητής

greenfella

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 11:51 ΠΜ AEDT
Έχιδνα - Photo (c) Andrew Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Allen
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Έχιδνα (Tachyglossus aculeatus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έχιδνα (Tachyglossus aculeatus)

Παρατηρητής

robsolic

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2019 08:06 ΜΜ AEDT
Έχιδνα - Photo (c) Andrew Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Allen
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Έχιδνα (Tachyglossus aculeatus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nigelmarsh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 07:29 ΠΜ AEST
Oriolus sagittatus - Photo (c) Andrew Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Allen
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Oriolus sagittatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshiecockatoo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 03:03 ΜΜ AEDT
Petroica phoenicea - Photo (c) Leo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Petroica phoenicea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidsando

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 08:15 ΠΜ ACDT
Acanthiza nana - Photo (c) Tom Tarrant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Acanthiza nana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robsolic

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2019 11:20 ΠΜ AEDT
Psophodes olivaceus - Photo (c) David Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Psophodes olivaceus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sm82

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 06:54 ΠΜ AEST
Hirundo neoxena - Photo (c) Shane Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Shane Walker
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Hirundo neoxena, Ένα μέλος του Χελιδόνι (Γένος Hirundo)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pumicestoner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 06:38 ΜΜ AEST
Esacus magnirostris - Photo (c) Carlos N. G. Bocos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carlos N. G. Bocos
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Esacus magnirostris, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidsando

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 08:24 ΠΜ ACDT
Acanthagenys rufogularis - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Acanthagenys rufogularis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

ranger-rach

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 05:24 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Possibly a starling? Unsure due to colouration

Ψαρόνι - Photo (c) Fran Wiesner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Fran Wiesner
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

gizz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 11:39 ΠΜ AEDT
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Kevin Milazzo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robsolic

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 12:46 ΜΜ AEST
Melithreptus brevirostris - Photo (c) Ron Greer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ron Greer
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Melithreptus brevirostris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robsolic

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 12:49 ΜΜ AEST
Melithreptus lunatus - Photo (c) patrickkavanagh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Melithreptus lunatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushreader

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Area is semi rural eucalyptus and Ironbark forest and paddock.

Oriolus sagittatus - Photo (c) Andrew Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Allen
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Oriolus sagittatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robsolic

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 07:22 ΜΜ AEST
Cyclopsitta diophthalma - Photo (c) Kazredracer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Cyclopsitta diophthalma, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 07:11 ΠΜ AEDT
Fulica atra australis - Photo (c) Kathrin & Stefan Marks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Fulica atra ssp. australis, Ένα μέλος του Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heieup

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 11:01 ΠΜ AEST
Coracina novaehollandiae - Photo (c) Debs Hiking, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Debs Hiking
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Coracina novaehollandiae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robsolic

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 02:50 ΜΜ AEDT
Strepera versicolor - Photo (c) David Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Strepera versicolor, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαστή Κουκαμπούρα (Dacelo novaeguineae)

Παρατηρητής

dotorgan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 11:27 ΠΜ AEDT
Γελαστή Κουκαμπούρα - Photo (c) Ákos Lumnitzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ákos Lumnitzer
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Γελαστή Κουκαμπούρα (Dacelo novaeguineae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robsolic

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2019 03:17 ΜΜ AEST
Dendrocygna arcuata - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WK Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Dendrocygna arcuata, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robsolic

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2019 11:06 ΠΜ AEST
Symposiachrus trivirgatus - Photo (c) Lorraine Harris, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lorraine Harris
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Symposiachrus trivirgatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robsolic

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2019 10:34 ΠΜ AEST
Eopsaltria capito - Photo (c) Steve Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Murray
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Eopsaltria capito, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robsolic

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2019 11:10 ΠΜ AEST
Numenius madagascariensis - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Numenius madagascariensis, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robsolic

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2019 12:44 ΜΜ AEST
Trichoglossus chlorolepidotus - Photo (c) Rose Robin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rose Robin
Η ταυτότητα του χρήστη george_seagull: Trichoglossus chlorolepidotus, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 255060