Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wowow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 05:54 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonva

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 03:29 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mande010

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garyckk

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019 05:41 ΠΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dobbby

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 11:01 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 02:21 ΜΜ JST

Περιγραφή

?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 09:50 ΜΜ JST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2018 05:09 ΜΜ JST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 08:24 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 12:44 ΜΜ JST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orthoptera-jp

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkmoths

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2017 06:52 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 09:59 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 06:54 ΜΜ JST

Περιγραφή

マルハクロノメイガ
Syllepte sp.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 02:28 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renebel_moth

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 07:05 ΜΜ JST

Περιγραφή

ソバカスキバガ
Gelechia acanthopis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryukyumike

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 11:47 ΠΜ JST

Περιγραφή

Found in Okinawa, Japan. The creature would soon be eaten by an Okinawa Tree Lizard.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2014 02:54 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2014 03:22 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2012 05:26 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

unicocorn

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 10:12 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renebel_moth

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Kyoto, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

ウスネズミエダシャク
Isturgia vapulata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2019 09:00 ΜΜ JST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renebel_moth

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 08:38 ΜΜ JST

Περιγραφή

ウスカバスジコブガ
Nola ebatoi

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

westonawattsjr

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 01:11 ΜΜ JST

Περιγραφή

I found this vine growing in a recently reclaimed area. It looked like two different species with the same flower. But they grew in close proximity and seemed to always appear together, even with different growth habits (broadleaf ground-cover and thin-leaf-grass). INaturalist suggests these are different species but its suggestion for the grass-like form was unlikely (maybe the wind made the picture inconclusive). Anyway, I’m open to suggestions.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orthoptera-jp

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 09:40 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2020 08:32 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2021 02:18 ΜΜ JST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mo_tsukuba

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2020 02:19 ΠΜ UTC

Περιγραφή

本家シロマダラノメイガ。本土のものはGlyphodes sp. Yamanaka, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 08:09 ΜΜ JST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2015

Τόπος

nago (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mo_tsukuba

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2019 05:19 ΜΜ JST

Περιγραφή

イセキリガ Suginistra sakabei sakabei (Sugi, 1980)

土地の管理者の了承の下調査。黄楊野ツゲ自生地は国天然記念物https://www.city.shinshiro.lg.jp/kanko/dobutsu-syokubutsu/tsugeno.html

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 09:08 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

housecrows

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2018 03:09 ΜΜ JST

Περιγραφή

ヒカゲチョウ

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timur_kalininsky

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 03:39 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

senandsouza

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2020 12:14 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sable

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2020 12:13 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2019 09:25 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2019 06:57 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dleterne

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenkew

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2018 03:41 ΜΜ JST

Τόπος

Onna, JP-ON, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)

Παρατηρητής

mrosch

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020

Τόπος

Okinawa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόδι (Bos taurus)

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

exornali

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 07:44 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

zabukari

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2018 05:59 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kinmatsu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 11:45 ΠΜ CST

Τόπος

台灣新北市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

exornali

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 01:44 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mofmof

Ημερομηνία

Ιούνιος 2012

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2019 07:15 ΜΜ JST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2019 09:15 ΜΜ JST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2019 08:09 ΜΜ JST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2019 10:53 ΜΜ JST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 09:40 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obsnat

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 10:42 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froesefamily

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 02:05 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sachiishi

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 07:19 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wataruhagino

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2018 01:41 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 11:33 ΜΜ JST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muscat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2018 10:22 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riku3

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 10:07 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hinacchi

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 01:32 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norio_nomura

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 07:10 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norio_nomura

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 07:15 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist35528

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 11:50 ΠΜ JST

Τόπος

Tatsuno, JP-NN, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhugallindsay

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 11:55 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth-tokyo

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 04:04 ΜΜ JST

Περιγραφή

On a sandy ocean beach, about 5cm in length

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelblack2

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 01:09 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iwamotoshuko

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 08:39 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shubhamgautam

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2020 09:51 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sable

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 08:14 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)

Παρατηρητής

misenus

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2012 09:04 ΠΜ +0430

Τόπος

Okinawa, Japan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jinwentao

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019 02:24 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fboetzl

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 07:32 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orthoptera-jp

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 04:06 ΜΜ JST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 08:38 ΠΜ JST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2020 07:07 ΜΜ JST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2020 12:08 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2019 09:01 ΜΜ JST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2020 10:22 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2010 12:06 ΜΜ JST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

ヤンバルヤマナメクジ
学名未定

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2019 09:15 ΠΜ JST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2014

Περιγραφή

40mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 10:50 ΜΜ JST

Περιγραφή

ソトハガタアツバの変異だと思う

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

石垣島の研究者によると日本未記録種らしい

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2019 08:11 ΜΜ JST

Περιγραφή

シロマダラノメイガによく似ているが、別種とされている。

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2019 08:19 ΜΜ JST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2019 10:04 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2019 08:38 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Irus irus

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2015

Τόπος

nago (Google, OSM)

Περιγραφή

キヌカツギイモを整理していたら出てきた。

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2019 08:13 ΜΜ JST

Ετικέτες