Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

Mocis undata?

Mocis - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Γένος Mocis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sumioka

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 10:36 ΠΜ JST
Marumba echephron - Photo (c) aurdazur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Marumba echephron, Ένα μέλος του Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harazaki

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 11:42 ΠΜ JST
Calliteara taiwana - Photo (c) Takaaki Hattori, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Takaaki Hattori
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Calliteara taiwana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berghia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 04:10 ΠΜ JST
Somena pulverea - Photo (c) Takaaki Hattori, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Takaaki Hattori
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Somena pulverea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)
Asota heliconia - Photo (c) Andaman Kaosung, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andaman Kaosung
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Asota heliconia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saraleslie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 11:54 ΠΜ JST
Epipremnum aureum - Photo (c) nmart225, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Epipremnum aureum, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berghia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 05:44 ΠΜ JST
Neptis hylas - Photo (c) Frank Model, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frank Model
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Neptis hylas, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)
Asota heliconia - Photo (c) Andaman Kaosung, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andaman Kaosung
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Asota heliconia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)
Tartessus ferrugineus - Photo (c) MSOne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by MSOne
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Tartessus ferrugineus, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carol_kwok

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)
Charonia tritonis - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Charonia tritonis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

Syntypistis pallidifascia?

Notodontidae - Photo (c) Rachel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Οικογένεια Notodontidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okiinsect

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)
Papilio agenor thunbergii - Photo (c) Tristan Scholze, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tristan Scholze
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Papilio agenor ssp. thunbergii, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dnerii

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 12:38 ΜΜ JST
Tartessus ferrugineus - Photo (c) MSOne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by MSOne
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Tartessus ferrugineus, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ioannism

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 12:05 ΠΜ JST
Milionia zonea - Photo (c) Artur Tomaszek, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Artur Tomaszek
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Milionia zonea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dnerii

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 11:54 ΠΜ JST
Saptha divitiosa - Photo (c) ronin47, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ronin47
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Saptha divitiosa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dnerii

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2019 10:21 ΠΜ JST
Orgyia postica - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roger C. Kendrick
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Orgyia postica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dnerii

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2022 12:18 ΜΜ JST
Σφίγγα Της Πικροδάφνης - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Σφίγγα Της Πικροδάφνης (Daphnis nerii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dnerii

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2019 09:26 ΠΜ JST
Arcte coerula - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Arcte coerula, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dnerii

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 12:21 ΜΜ JST
Psilogramma increta - Photo (c) John_Ibis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John_Ibis
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Psilogramma increta, Ένα μέλος του Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geeseinflight

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)
Papilio agenor thunbergii - Photo (c) Tristan Scholze, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tristan Scholze
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Papilio agenor ssp. thunbergii, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjweaver37

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 06:16 ΠΜ JST

Τόπος

Ginowan (Google, OSM)
Calliphara excellens - Photo (c) AnnLazaro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by AnnLazaro
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Calliphara excellens, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τύφα (Γένος Typha)

Παρατηρητής

naturalist29509

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 11:51 ΠΜ JST
Τύφα - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Τύφα (Γένος Typha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)
Tartessus ferrugineus - Photo (c) MSOne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by MSOne
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Tartessus ferrugineus, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wachinakatada

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)
Problepsis albidior - Photo (c) 利承拔, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 利承拔
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Problepsis albidior, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisca22

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 12:18 ΜΜ JST
Farfugium japonicum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Farfugium japonicum, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hakkahamushi

Ημερομηνία

Μάρτιος 2013

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)
Ugyops vittatus - Photo (c) Takaaki Hattori, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Takaaki Hattori
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Ugyops vittatus, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hakkahamushi

Ημερομηνία

Μάρτιος 2013

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)
Ugyops vittatus - Photo (c) Takaaki Hattori, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Takaaki Hattori
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Ugyops vittatus, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hakkahamushi

Ημερομηνία

Μάρτιος 2013

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)
Bastilla arcuata - Photo (c) Glenda Heng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Glenda Heng
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Bastilla arcuata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγελικούλα (Pittosporum tobira)

Παρατηρητής

chouenyu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 08:46 ΜΜ JST
Αγγελικούλα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Αγγελικούλα (Pittosporum tobira)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisca22

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 10:55 ΠΜ JST
Crepidiastrum lanceolatum - Photo (c) Takaaki Hattori, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Takaaki Hattori
Η ταυτότητα του χρήστη genjitsu: Crepidiastrum lanceolatum, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 15171