Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

jameskdouch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023

Τόπος

Ryde, AU-NS, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Bright-field light microscopy; low-power. In air.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_harvey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 10:58 AM PST

Περιγραφή

Approx 120 µm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberly_nataly

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2022 12:27 PM -05

Τόπος

Garzón-Agrado (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ser_nature

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 08:41 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 07:18 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peptolab

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 01:36 PM EST

Περιγραφή

Phacus longicauda from the edge benthos of the acidic freshwater pond Chatfield's Hole situated in a white pine forest. This is the type species (holotype) of the genus Phacus. Length 175 um including the tail.
Species: 120-170 μm long, 45-70 μm wide; usually slightly twisted; a long caudal prolongation; flagellum about 1/2 body length; stigma prominent; a discoidal paramylon (paramylum) body central; pellicle longitudinally striated (Kudo, 1966).
var. longicauda: cell body 85-170 μm long, 45-70 μm wide; locomotive flagellum shorter than the cell body; a single paramylon body ring shaped (An Illustrated Guide to Freshwater Zooplankton in Japan, 2000).

Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin 1841: 337, pl. 5 fig. 6
Published in: Dujardin, F. (1841). Histoire naturelle des Zoophytes, Infusoires, comprenant la physiologie et la clasification de ces animaux et la manière de les étudier à l'aide du microscope. pp. i-xii, 1-684. Paris: Librarie Encyclopédique de Roret

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgborin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 11:00 PM CET

Περιγραφή

My first attempt at diatoms cleaning.

Three specimens observed, from the same sample of my previous observation https://www.inaturalist.org/observations/141202070 taken on 2022-11-05.

Stria density: 7-8 per 10 μm (center), 10-11 (extremities).
Puncta density: 11 per 10 μm.
Length 213-225 µm, width 41-44 µm.

Stigmata visible near the central nodule.

According to Diatoms of Europe vol.3 by Kurt Krammer, 2002, it looks like Cymbella peraspera:
“Valves moderately to distinctly dorsiventral, dorsal margin rather evenly arched, ventral margin with a slightly gibbous central portion. Valve ends not protracted and broadly rounded. Length (130)154-320 µm, breadth 44-52 µm, maximal length/breadth ratio about 6. Axial area moderately wide, linear, widening at mid-valve to form a shallow central area, about ¼ to nearly ⅓ of the valve breadth. Raphe slightly lateral, tape ring near proximal and distal ends, becoming filiform near the proximal and the distal ends. Proximal raphe ends with moderately large roundish central pores which are slightly ventrally deflected; terminal fissures sickle-shaped and dorsally bent. Striae throughout radiate. Puncta distinctly and more or less roundish in focus high and low. A large number of stigmata on the ventral side of the central nodule, in focus low differently shaped from the puncta, commonly distant from the middle ventral striae. Striae 5-8/10 µm, becoming up to 10/10 µm near the extremities. Puncta 7-10(11) in 10 µm.”

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_harvey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 10:59 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peptolab

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 09:33 AM EST

Περιγραφή

Brachonella spiralis from a four month old sample taken in August 2022 from the northernmost edge benthos of a spring-fed freshwater coastal pond in the Atlantic Double Dune Reserve. The sampling site is 250 meters from the edge of the Atlantic Ocean. They measure up to 162.5 um in length.

Brachonella spiralis (Smith, 1894) Jankowski, 1964 Synonym Metopus contortus Levander, 1894 Metopus spiralis Smith, 1897

Body ovoid, peristome spirally diagonal; cytostome dorsally located, near posterior end of the cell; body ciliation uniform except for a group of long caudal cilia; brownish in color; accumulation of refractile granules at the anterior pole; 1 spherical macronucleus and 1 micronucleus located centrally; contractile vacuole near the posterior end; trichocysts present.
Measurements
Length 80-150 um. (ref. ID; 1219)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_harvey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 01:28 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_the_green

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 10:11 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vulcanochloris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 11:04 AM CET

Τόπος

Praha 12, Česko (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 04:52 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 12:00 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarencisoa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 08:26 PM -05

Τόπος

Nocaima (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laneallen

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 09:21 PM MDT

Περιγραφή

Scale Bar = 10 µm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plingfactory

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 11:44 AM CET

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wleurs

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 01:47 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wleurs

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 01:08 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djpmapfer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2005 08:11 PM EDT

Περιγραφή

Gliding heterotrophic euglenid, mouth not usually observed, but believed to be there.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarencisoa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 07:27 PM -05

Τόπος

Nocaima (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wleurs

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 09:39 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wleurs

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 08:53 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peptolab

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 02:33 PM EST

Περιγραφή

Gruberia lanceolata from the intertidal benthos of marine estuary Accabonac Harbor. These two examples, measure 700 um in length preventing me from including the entire body in a picture! The slightly contractile body is tinted golden brown by innumerable rosy cortical granules. Imaged in Nomarski DIC using Olympus BH2 under SPlan 20x objective plus variable phone cropping on Samsung Galaxy S9+.

The discussion and description are excerpted from the paper referenced below.

Heterotrichea Stein, 1859 Heterotrichida Stein, 1859 Gruberiidae Shazib et al. (2014) Gruberia Kahl (1932) Gruberia lanceolata (Gruber 1884; Kahl 1932)

The class Heterotrichea Stein, 1854 currently comprises 10 families; one of them, Gruberiidae Shazib et al. 2014; includes only the genus Gruberia Kahl 1932 (Lynn 2008; Shazib et al. 2014). Initially, Gruberia was considered to be related to Spirostomum Ehrenberg, 1833 within the family Spirostomidae Stein, 1867 due to their highly contractile body and an adoral zone of membranelles covering approximately one-third to one half of body length. This hypothesis, however, was rejected based on molecular phylogenies (Boscaro et al. 2014; Fernandes et al. 2016; Modeo et al. 2006; Rosati et al. 2004; Shazib et al. 2014). In fact, Gruberia and Spirostomum are morphologically divergent, exhibiting distinct structures of the paroral membranes and mechanisms of cell contraction (Beltran 1933; Kahl 1932; Shazib et al. 2014). Specifically, the paroral membrane is fragmented in Gruberia, whereas it is continuous and posteriorly thickened in Spirostomum (Shazib et al. 2014). Moreover, the somatic ciliary rows become spiraled in Spirostomum during contraction, but remain meridionally orientated during contraction in Gruberia (Dragesco and Dragesco-Kerneis 1986; Shazib et al. 2014).

Cells in vivo 280–870 9 40–160 um in size and elongate fusiform with a tapered pointed posterior. Contracted cells are approximately half the length of extended cells, that is 150–450 9 40–95 um. It moves slowly on the bottom among sand grains. The macronucleus is moniliform and comprises 11–16 nodules, each 13–30 9 8–12 um in size. No micronucleus was observed. Somatic ciliature comprises approximately 24–38 kineties. The longitudinal somatic ciliary rows remain meridional during body contraction. Cortical granules rosy. The cytoplasm is colorless and contains many dispersed food vacuoles. Peristome is approximately 40–440 um long, occupying 1/3–1/2 of body length. Adoral zone with 115–330 membranelles. Paroral membrane fragmented in 35–50 short kineties with 2–6 pairs of dikinetids each. It extends parallel to the adoral zone of membranelles throughout its length. The adoral zone of membranelles performs a counterclockwise curvature, plunging into the oral infundibulum.

Journal of Eukaryotic Microbiology 2018, 0, 1–11 11 Pedro H. Campello-Nunesa, Noemi M. Fernandes, Franziska Szokoli, Giulio Petroni &
Ignacio D. da Silva-Neto. Morphology and Phylogenetic Position of Gruberia lanceolata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnold1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 08:22 PM EDT

Περιγραφή

Mag. 400x
Has the bloody color (red-orange) of Vampyrella (https://en.wikipedia.org/wiki/Vampyrella). V. lateritia is a strong contender for species, see images and description here https://arcella.nl/vampyrella-lateritia/. Moved surprisingly quickly (by axopod contraction, I think). In the last image, the observed rapid movement to the right has caused some of the lateral axopods to assume a swepted-back curvature.

  • A water sample was taken on 10/21/2022, from the shore of one of the impoundments, using a 10µ dip net to enrich for microbes. Air temp. 65°F.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 06:49 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnold1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 07:51 PM EDT

Περιγραφή

Mag. 400x
I think this is Raphidocystis pallida, because of the similarity of these 4 specimens to images here https://arcella.nl/raphidocystis-pallida/. The stacking of scales against the base of some of the axopods gives them the look of tall pine trees (https://en.wikipedia.org/wiki/Centrohelid). For an interesting video that records the movement of the central ectoplasm, see https://youtu.be/VfGL6os0Icw.

  • A water sample was taken on 10/21/2022, from the shore of one of the impoundments, using a 10µ dip net to enrich for microbes. Air temp. 65°F.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnold1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Mag. 400x
Side view of M. furcata. For a front view, see https://www.inaturalist.org/observations/130932656.

  • A water sample was taken on 10/21/2022, from the shore of one of the impoundments, using a 10µ dip net to enrich for microbes. Air temp. 65°F. (Sample was stored at room temperature and assayed again on 10/22/2022.)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnold1

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 11:08 AM EDT

Περιγραφή

Mag. 400x
Similar to cyanobaceria Merismopedia, but with a more random and tesselated cell arrangement. Appears to have no mucilaginous sheath. Very cool! For comparison, see: https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=nstdaily&logNo=150037775947&view=img_8 and https://www.researchgate.net/publication/237991507_Occurrence_of_the_rare_genus_Microcrocis_P_Richter_Chroococcales_Cyanobacteria_in_a_coastal_lagoon_from_southern_Brazil. According to AlgaeBase, 2 species are found in marine and estuarine environments, M. sabulicola and M. marina, and are candidate IDs for the current specimen. https://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=44298&-session=abv4:AC1F249F13c7d2CB6AQv2999E6DA
A shoreline water sample was taken on 8/9/2021 from a cove off the Thames River estuary (New London county, CT - brackish) using a 10 micron dip net to enrich for microorganisms.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plingfactory

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2018 06:08 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eamonccorbett

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 07:41 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnold1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 02:42 PM EDT

Περιγραφή

Mag. 100x (!-4), 400x (5-7)
Rotifer. As seen here http://cfb.unh.edu/cfbkey/html/Organisms/PRotifera/GBrachionus/brachionus_quadridentatus/brachionusquadridentatus.html and https://www.plingfactory.de/Science/Atlas/KennkartenTiere/Rotifers/01RotEng/source/Brachionus%20quadridentatus.html.

  • A water sample was taken on 09/13/2022 from the shore of Long Pond using a 10µ dip net to enrich for microbes. Air temp. 71°F. (Sample was stored at room temperature and assayed again on 9/19/2022.)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnold1

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 10:05 PM EDT

Περιγραφή

Mag. 100x (1), 400x (2&3)
Large, transparent rotifer, similar to Testudinella patina as seen here (similarly retracted into lorica) https://www.biolib.cz/en/image/id294315/. The video shows no movement except within the digestive tract https://youtu.be/eupS0zwgEhk.

  • A bog water sample was taken on 3/15/2022 using a turkey baster swished among the submerged stems of sphagnum moss. (The area sampled was ~circular, only 15' across, and was dominated by sphagnum. Large trees and shrubs shaded the area; a small brook flowed from the circular impoundment.) Air temp. 50F

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanesmicroscope

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trurosariofisio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 07:37 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desijoy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 05:30 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_harvey

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 09:20 PM PDT

Περιγραφή

Rotaria neptunoida ?
A rotifer inside.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_harvey

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 10:02 AM PDT

Περιγραφή

Thinking this might be a telotroch peritrich filled with Zoochlorella.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsonlombana

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 10:30 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dms1535

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 04:08 PM CEST

Περιγραφή

Sima-Moor

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlottekirchner

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 04:30 PM CEST

Τόπος

Moskenes, Norwegen (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fero

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022

Περιγραφή

found in water

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeirortegagalvan

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 04:18 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhitries

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 11:47 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 11:42 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floriolusfloriolus

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 10:17 AM CEST

Περιγραφή

Ophrydium isolated individual

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyefiri

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 01:20 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_harvey

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

I doubt this is in Choanozoa....thinking more along the lines of Bikosea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dorlov

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 06:49 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanesmicroscope

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dodo_colombia

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 09:45 AM -05

Τόπος

Canal Boyacá (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahduhon

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 06:00 PM CDT

Περιγραφή

Lots of this stuff in Lake MacBride this weekend

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ezequielvera

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 10:18 AM -03

Περιγραφή

40x

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnbotany

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 12:09 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

alejapreci

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 10:59 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charanitella

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2009 01:33 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdstaylor

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 09:51 AM EDT

Τόπος

Quebec, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

From a pond with residual snow and ice, similar to the habitat in which Foissner collected the type species Wallackia schiffmanni. Oral structures are in the "Gonostomum pattern," inwardly displaced CV at bottom of AZM, very long and widely space caudal cirri, 2-nodule macronucleus. Ventral cirri were observed in vivo, as 2 long rows. Photographic records of the genus are extremely scarce.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gillessanmartin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 11:46 PM CET

Περιγραφή

3rd picture shows leg 5

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ca_photo_hobbyist

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 10:58 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_harvey

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 07:04 PM UTC

Περιγραφή

? or Melosira

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lamawebber

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 08:07 PM PDT

Τόπος

Galiano Island (Google, OSM)

Περιγραφή

Asterionellopsis glacialis (F. Castracane) Round 1990

Light microscope (LM) images of the diatom Asterionellopsis glacialis (Castracane) Round 1990.
Phylum: Bacillariophycophyta, Class: Bacillariophyceae, Subclass: Urneidophycidae, Order: Rhaphoneidales, Family: Fragilariaceae. Girdle view. A cosmopolitan, sometimes highly abundant marine diatom in coastal cold to temperate waters. Heteropolar cells. Cells are attached by mucilage secreted from oval ocelli, with elongate openings, at the valve faces of the basal poles (see SEM images), forming stellate and spiral colonies. Basal end is triangular in girdle view and rounded in valve view with spines along the margin. A. glacialis has a labiate process at the valve end of the thin, slightly expanded extension (apex) (visible by SEM), it can be found near to the ocellus of the apex. Two chloroplasts found in the basal pole. Live specimens from Spanish Hills Wharf, Trincomali Channel, North Galiano Island, Southern Gulf Islands, British Columbia, Canada, April 6, 2022.

Nikon E800 with 20x Apo and 40x dry lenses. Stacked images. Thank you to Arjan van Asselt and Travis Olsen for taking the plankton sample.

References:

M.D. Guiry in Guiry, M.D. & Guiry, G.M. 2021. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. http://www.algaebase.org; searched on 20 October 2021. http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=37056

Hoppenrath, M., Elbrachter, M., Drebes, G. (2009) Marine Phytoplankton, Selected microphytoplankton species from the North Sea around Helgoland and Sylt. pp. 103-104, figs 44 m-n. E. Schweizerbart’sche Verlagsbunchhandlung, Stuttgart, Germany.

Horner, R. A. (2002), A Taxonomic Guide to Some Common Marine Phytoplankton. p. 93. Biopress Ltd., Bristol.

Hasle, G.R. & Syvertsen, E.E. (1997). Marine Diatoms. In: Identifying Marine Phytoplankton. (Tomas, C.R. Eds.), pp. 241-243. San Diego: Academic Press.

F.E. Round, R.M. Crawford, D.G. Mann, 1990, The Diatoms, Biology & Morphology of the Genera, pp. 392-393. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lamawebber

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 09:45 PM PDT

Τόπος

Galiano Island (Google, OSM)

Περιγραφή

Thalassiosira cf. nordenskioeldii Cleve 1873

LM images of the marine diatom Thalassiosira cf. nordenskioeldii (Castracane) Hasle 1983. Phylum: Bacillariophycophyta, Subphylum: Bacillariophytina, Class: Mediophyceae, Order: Thalassiosirales, Family: Thalassiosiraceae. Girdle view. Thalassiosira nordenskioeldii cells are cylindrical to discoid and usually joined together in long chains. In girdle view T. nordenskioeldii cells appear as octagonal discs. They have a pronounced concavity at the valve center from which a thick mucilage tube connects to the centre of a neighbouring cell. Mantle edges are beveled. Long radiating mucilage threads exit from the prominent marginal strutted processes at the bend between the valve face and the mantle.

Cell diameter is recorded between 10-50 µm in diameter (Horner 2002: 29).

Abundant, especially during the spring bloom in the Trincomali Channel. Collected by a 20 µm plankton net April 6, 2022 from the Spanish Hills Wharf (N48˚ 59.688’, W123˚ 35.064’), Trincomali Channel, Galiano Island, Southern Gulf Islands, British Columbia, Canada.

Imaging with a Nikon E800, 20x Apo NA 0.75 and a MU2003 BI 20 MP camera and adjusted in PhotoShop.
Thank you Arjan van Asselt and Travis Olsen for collecting the sample and Travis for co-imaging.

References:

Cupp, E. E. 1943. Marine Plankton Diatoms of the West Coast of North America. University of California Press. Berkeley, California.

Hoppenrath, M., Elbrachter, M., Drebes, G. (2009) Marine Phytoplankton, Selected microphytoplankton species from the North Sea around Helgoland and Sylt. pp. 59, figure 5. Plate 24, page 58:fig. f-k. E. Schweizerbart’sche Verlagsbunchhandlung, Stuttgart, Germany.

Horner, R. A. (2002), A Taxonomic Guide to Some Common Marine Phytoplankton. p. 31. Biopress Ltd., Bristol.

Hasle, G.R. & Syvertsen, E.E. (1996). Marine Diatoms. In: Identifying Marine Phytoplankton. (Tomas, C.R. Eds). San Diego: Academic Press.

Guiry, M.D. & Guiry, G.M. 2007, AlgaeBase version 4.2. World-wide electronic publication, National University of Ireland, http://algaebase.org, searched April 10, 2022.

F.E. Round, F.E., Crawford, R.M. and Mann, D.G. (1990). The Diatoms, Biology & Morphology of the Genera. Cambridge University Press, Cambridge, UK. pp. 132-133.

Fryxell, G.A. and Hasle, G.R. (1979). The genus Thalassiosira: species with internal extensions of the strutted processes. Phycologia. vol. 18 (4), 378-393.

Pienitz, R., Fedje, D. and Poulin, M. (2003) Marine and Non-Marine Diatoms from the Haida Gwaii Archipelago and Surrounding Coasts, Northeastern Pacific, Canada In Bibliotheca Diatomologica (H. Lange-Bertalot and P. Kociolek, eds.), Band 48, J. Cramer, Stuttgart, 146 pp.

Shim, J. H. (1976). Distribution and Taxonomy of Planktonic Marine Diatoms in the Strait of Georgia, B.C. Phd. Thesis, UBC. Plate VII, fig. 2a & b.

Waters, R. E., Brown, L.N., and MG Robinson, M.G. (1992). Phytoplankton of Esquimalt Lagoon, British Columbia: comparison with west Vancouver Island coastal and offshore waters. Canadian Technical Report of Hydrography Ocean Sciences 137.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnold1

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 11:15 PM EDT

Περιγραφή

Mag. 400x
Large Entomoneis (~120µ) comparable to images here https://diatoms.org/species/entomoneis_alata.
A shoreline water sample was taken on 8/26/2021 from a cove off the Thames River estuary (New London county, CT - brackish) using a 10 micron dip net to enrich for microorganisms.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnold1

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 10:45 PM EDT

Περιγραφή

Mag. 400x
A shoreline water sample was taken on 8/26/2021 from a cove off the Thames River estuary (New London county, CT - brackish) using a 10 micron dip net to enrich for microorganisms.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asterochloris

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 01:11 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goldfjnch

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 11:43 AM BST

Τόπος

Leicestershire, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

Unsure about these rod-like structures inside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenk

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 02:43 PM PDT

Περιγραφή

Time 10:00 AM
Weather: Overcast
Air temp: 12C
Water Temp: 12C
Salinity: 35ppt.
Wind: 5-10 SE
Tide: Approximately 2.1 ft. Outgoing
Secchi depth: 310 cm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allisonjgong

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 11:04 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allisonjgong

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 10:57 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnold1

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 05:59 PM EST

Περιγραφή

Mag. 400x
3 specimens were photograph, each presented in a different image or image composite; I'm assuming they were all the same species. All were essentially oval and ranged 60-70µ in length. All had a large oral cavity (but not the huge cleft of Lembadion?). The oral cavity appears to contain an oral sail (like Pleuronema) that waves about, (best seen in the video), though I could not detect any movement of a sail beyond the bounds of the oral cavity. There appear to be 2 types of cilia, both of the same thickness: long (few) and short (many). These are easily seen in the first image. In the 3rd composite image (depicting the the smallest of the three specimens) the photo sequence records the opening of the oral cavity from a closed state ... very cool! I wish I caught the mouth opening on video, but it's still fun to view: https://youtu.be/JgQ9JYRjFBw

  • A pond edge water sample (freshwater) was taken on 3/6/2022 using a 10 micron dip net to enrich for microorganisms. Air temp. 41C. Sampling area was at the inflow of a small brook that feeds the pond and was ice-free. The pond was predominantly ice covered.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahan88

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 03:03 PM CST

Τόπος

台灣雲林縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kavee

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 09:03 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjlisowski

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2022 11:27 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neiltucker

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 03:05 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sialialascensis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 12:14 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2011 08:32 AM +11

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brettjackson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 03:28 PM CST

Τόπος

Seabrook, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Epiphyllous algal discs on Ilex vomitoria, much smaller and less branching than Cephaleuros. Spots can grow to at least 0.5 mm in diameter, probably larger. Confluent thalli stop growing outward at contact points, as shown in the first image. Vegetative cells measure 10.5–19 × 4–7 μm. Measurements are similar to Phycopeltis arundinacea, but I can't find an accessible monograph of the genus in North America.

All slides in water, scale bars for images 9-12 are 100 μm, all others are 10 μm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pacificplankton

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2017 10:53 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geraldojpr

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 12:54 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

pedrovernet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 08:55 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khristimantis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipegon91

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 08:37 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phorusrhacoslongissimus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 09:46 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phorusrhacoslongissimus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 10:40 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasnimmou3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 03:44 PM EDT

Περιγραφή

From AbiCyano Project under GREMA (UQAT), Supervised by Guillaume Grosbois and Miguel Montoro Girona

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asterochloris

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2006 07:42 PM UTC

Τόπος

Krucemburk, Česko (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnold1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 08:05 PM EDT

Περιγραφή

Mag. 400x
Pairs of photos for both live and dead chains of cells; Each pair of images are from the ~same location on the chain of cells; only the focal plane differs between the top and bottom photo. For comparison see http://www.digicodes.info/Desmidium_swartzii.html#2004021001.
A pond edge water sample (freshwater) was taken on 10/19/2021 using a 10 micron dip net to enrich for microorganisms.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 09:05 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asterochloris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2008 05:28 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 09:17 PM AKDT

Τόπος

swan lake sitka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliadavila

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 04:01 PM -05

Τόπος

PARQUE LA FLORA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 09:43 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lamawebber

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2011 07:46 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monroyfotografo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 02:46 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suretha_dorse

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 02:08 PM SAST

Περιγραφή

Nitella praeclara

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 05:03 PM EDT

Περιγραφή

Encontrada en bosque roble

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mallomonas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 10:58 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mallomonas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 02:07 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hamlet2

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2017 10:47 AM UTC

Τόπος

Churince (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manueladelalma

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Chocó, CO (Google, OSM)