Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ritirene

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 01:38 PM AST
Vorticellidae - Photo (c) Proyecto Agua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Οικογένεια Vorticellidae, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameskdouch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 12:42 PM AEDT

Περιγραφή

Bright-field light microscopy; low-power. In submerged scum at edge of anthropogenic pond.

Plumatella - Photo (c) Almantas Kulbis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Almantas Kulbis
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Γένος Plumatella, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura_melisa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 08:39 PM -05
Geastrum - Photo (c) Julie Vause, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julie Vause
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Γένος Geastrum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameskdouch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 02:04 PM AEDT

Περιγραφή

Bright-field light microscopy; medium-power. In scum submerged at edge of anthropogenic pond. Twirling motility.

Lembadion - Photo (c) Proyecto Agua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Γένος Lembadion, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameskdouch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 02:04 PM AEDT

Περιγραφή

Bright-field light microscopy; medium-power. In scum submerged at edge of anthropogenic pond. Bubbling.

Actinophrys - Photo (c) ja:User:NEON, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Γένος Actinophrys, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeeng

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 03:48 PM -05
Dryopteris wallichiana - Photo (c) Iain Turner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Dryopteris wallichiana, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameskdouch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 02:04 PM AEDT

Περιγραφή

Bright-field light microscopy; medium-power. In scum submerged at edge of anthropogenic pond.

Chaetonotinae - Photo (c) jnienow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Υποοικογένεια Chaetonotinae, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameskdouch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 02:04 PM AEDT

Περιγραφή

Bright-field light microscopy; medium-power. In scum submerged at edge of anthropogenic pond. Slow motility.

Lepocinclis fusca - Photo (c) Noah Daun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Noah Daun
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Lepocinclis fusca, Ένα μέλος του Πρωτόζωα (Βασίλειο Protozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameskdouch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 02:04 PM AEDT

Περιγραφή

Bright-field light microscopy; medium-power. In scum submerged at edge of anthropogenic pond.

Peranemidae - Photo (c) Proyecto Agua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Οικογένεια Peranemidae, Ένα μέλος του Πρωτόζωα (Βασίλειο Protozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameskdouch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 02:04 PM AEDT

Περιγραφή

Bright-field light microscopy; medium-power. In scum submerged at edge of anthropogenic pond.

Euplotes - Photo (c) Vicente Franch Meneu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vicente Franch Meneu
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Γένος Euplotes, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franj36

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 12:20 PM CST

Περιγραφή

400X + smartphone zoom.
Freshwater (pond).

Closterium - Photo (c) Antonio Guillén, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Γένος Closterium, Ένα μέλος του Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franj36

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 12:20 PM CST

Περιγραφή

100X + smartphone zoom.
Freshwater (pond).

Pleurotaenium - Photo (c) Mindy Morales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mindy Morales
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Γένος Pleurotaenium, Ένα μέλος του Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasschreiter

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 12:33 PM CET

Περιγραφή

inside small river
measured size: 180x10µm

Ulnaria - Photo (c) Seth Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Seth Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Γένος Ulnaria, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasschreiter

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 12:33 PM CET

Περιγραφή

inside small river
measured size per cell: 25x15µm

Melosira varians - Photo (c) william_dembowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by william_dembowski
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Melosira varians, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_harvey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 04:20 PM PST
Eudorina - Photo (c) Shelly Wu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shelly Wu
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Γένος Eudorina, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_harvey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 09:18 PM PST
Philodina - Photo (c) Proyecto Agua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Γένος Philodina, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasschreiter

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 12:01 PM CET

Περιγραφή

Microscope 100x sample taken from flower vase

Ετικέτες

Vorticellidae - Photo (c) Proyecto Agua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Οικογένεια Vorticellidae, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_harvey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 04:20 PM PST
Paramecium - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Γένος Paramecium, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julianatrianav

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023
Anolis - Photo (c) Elaine White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Elaine White
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Γένος Anolis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robizzy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 10:36 AM -05
Daptrius chimachima - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Daptrius chimachima, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanbio

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 07:41 AM -05
Tenebrionidae - Photo (c) Brandon Woo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brandon Woo
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Οικογένεια Tenebrionidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwkfoster

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 09:20 PM -05
Salpingogaster - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Γένος Salpingogaster, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

davosteve

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 02:35 PM -05
Αράχνες Άλτες - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

jameskdouch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023

Τόπος

Ryde, AU-NS, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Bright-field light microscopy; low-power. In air.

Ασκομύκητες - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenkneidel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023

Τόπος

Hickory, NC, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

cell length 26 microns

Melosira varians - Photo (c) william_dembowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by william_dembowski
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Melosira varians, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polarblairx

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 06:06 PM EST

Περιγραφή

In Lejeunea cavifolia sample, very abundant

Arcellidae - Photo (c) william_dembowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by william_dembowski
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Οικογένεια Arcellidae, Ένα μέλος του Πρωτόζωα (Βασίλειο Protozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gruenhose

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 07:21 PM -05

Τόπος

Barichara (Google, OSM)
Boana - Photo (c) Ryan Lynch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Lynch
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Γένος Boana, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)

Παρατηρητής

juanbio

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 01:07 PM -05
Ορθόπτερα - Photo (c) Vlad Proklov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olgagonina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 01:17 PM -05
Sphagnum - Photo HermannSchachner, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Γένος Sphagnum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)

Παρατηρητής

imbeaul

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 05:08 PM -05

Τόπος

Colombia (Google, OSM)
Πολυπλακοφόρα - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη fmorales369: Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 2617