Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_yeo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 04:40 PM +08

Τόπος

Kent Ridge Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veronicafoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 09:35 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zicky

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 10:50 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 11:12 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moniquecordeiro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 12:00 PM +08

Τόπος

Mandai, Singapore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 09:23 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom-kirschey

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2018 06:17 AM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2016 11:16 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moniquecordeiro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lunarjade

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 03:34 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 07:18 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moniquecordeiro

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zicky

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021

Τόπος

Pulau Ubin (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howeihao

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 02:20 AM +08

Τόπος

Tanglin, Singapore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moniquecordeiro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klearad

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 02:34 PM +08

Περιγραφή

Spotted by Fiora

Family: Elateridae
Subfamily: Agrypninae

Is this able to ID further?

Thanks Fornax313
Genus: Rismethus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sungw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 02:47 PM +08

Τόπος

Singapore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neowildlife

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 01:58 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veronicafoo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 09:54 AM +08

Τόπος

Mandai, Singapore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewpierce

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 11:35 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klearad

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 04:30 PM +08

Τόπος

Bishan, Singapore (Google, OSM)

Περιγραφή

@mettcollsuss

Its Myrma
Camponotini

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gunwinger

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 01:51 PM +08

Τόπος

Bishan, Singapore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renjithjacobmathews

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 09:33 AM IST

Τόπος

Malayattoor (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moniquecordeiro

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2013 01:00 PM CEST

Περιγραφή

An immature male, perhaps even more spectacular than the mature purple one.
September 2013.
Fraser's Hill.
Malaysia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zicky

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moniquecordeiro

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 12:00 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lim_le_xuan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 01:14 PM +08

Τόπος

Central, SG (Google, OSM)

Περιγραφή

Low rise building, no worries I freed it afterwards

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2007 10:48 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moniquecordeiro

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben31520

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 12:13 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moniquecordeiro

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelfinlay

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 12:00 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 12:35 PM +08

Τόπος

Singapore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taipingling

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 10:13 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachow

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 06:52 PM +08

Τόπος

USR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zacharychong

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 09:36 PM +08

Τόπος

Singapore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taipingling

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 10:46 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zicky

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

After some confirmation over this is more noted as plain flashwing in Singapore

Not a new record-has been previously recorded but just restricted

Spotted with @flyww
Photograph by @flyww

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moniquecordeiro

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2022 01:15 PM +08

Τόπος

Gardens by the Bay (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 09:05 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleexgagnon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 03:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_hooper

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 03:07 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenny_well

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 12:52 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klearad

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2022 10:05 AM +08

Περιγραφή

Typhlocybinae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_hooper

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 02:23 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klearad

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 08:32 AM +08

Περιγραφή

Owlflies larva
Ascalaphinae

Found on a tree trunk

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zicky

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 11:37 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2022 11:18 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2022 12:32 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

big-simonchan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 11:25 AM +08

Περιγραφή

Lornie Nature Corridor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sohkamyung

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 09:36 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sohkamyung

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 11:00 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2019 07:57 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

banzhang

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2021 06:52 AM +08

Τόπος

Blk 25, Singapore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shawnnnnnnnnnnnnnnn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sohkamyung

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 12:00 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelfinlay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 04:19 PM +08

Τόπος

Bishan, Singapore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachow

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2011 10:36 AM +08

Τόπος

Kent Ridge Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelfinlay

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 10:05 AM +08