Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moniquecordeiro

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023
Pseudagrion microcephalum - Photo (c) Damian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damian White
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Pseudagrion microcephalum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koizzz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 09:42 ΠΜ +08
Brachydiplax chalybea - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Brachydiplax chalybea, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2014 04:31 ΜΜ +08
Trithemis aurora - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Trithemis aurora, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcwoo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 09:59 ΠΜ +08
Orthetrum glaucum - Photo (c) Love Osr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Love Osr
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Orthetrum glaucum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chengguang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 10:48 ΠΜ +08

Τόπος

Bishan, Singapore (Google, OSM)
Trithemis aurora - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Trithemis aurora, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcwoo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 10:42 ΠΜ +08
Orthetrum glaucum - Photo (c) Love Osr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Love Osr
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Orthetrum glaucum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcwoo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 10:05 ΠΜ +08
Pseudagrion microcephalum - Photo (c) Damian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damian White
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Pseudagrion microcephalum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopher_limzw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 09:33 ΠΜ +08

Περιγραφή

i'm not sure w/ this one

also dirtied my knees for this (i was wearing long pants tho)

Ischnura senegalensis - Photo (c) Kiran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kiran
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Ischnura senegalensis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chengguang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 10:47 ΠΜ +08

Τόπος

Bishan, Singapore (Google, OSM)
Orthetrum luzonicum - Photo (c) marcelfinlay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by marcelfinlay
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Orthetrum luzonicum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chengguang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 10:49 ΠΜ +08

Τόπος

Bishan, Singapore (Google, OSM)
Trithemis festiva - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Trithemis festiva, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chengguang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 01:11 ΜΜ +08
Cratilla metallica - Photo (c) Monique Cordeiro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Monique Cordeiro
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Cratilla metallica, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sohkamyung

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 02:10 ΜΜ +08
Pseudagrion microcephalum - Photo (c) Damian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damian White
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Pseudagrion microcephalum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fadzrun

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 04:42 ΜΜ +08
Prodasineura collaris - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Prodasineura collaris, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fadzrun

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 05:24 ΜΜ +08
Orchithemis pulcherrima - Photo (c) djhiker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by djhiker
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Orchithemis pulcherrima, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fadzrun

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 05:16 ΜΜ +08
Orthetrum glaucum - Photo (c) Love Osr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Love Osr
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Orthetrum glaucum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 02:18 ΜΜ +08

Τόπος

Mandai, Singapore (Google, OSM)
Agriocnemis femina - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Agriocnemis femina, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 02:24 ΜΜ +08

Τόπος

Mandai, Singapore (Google, OSM)
Agriocnemis femina - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Agriocnemis femina, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2013 10:07 ΠΜ +08
Lathrecista asiatica - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Lathrecista asiatica, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hadoe

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 11:28 ΠΜ +08
Coeliccia octogesima - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Coeliccia octogesima, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ytw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 10:40 ΠΜ +08

Τόπος

Bishan, Singapore (Google, OSM)
Pseudagrion australasiae - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Pseudagrion australasiae, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcwoo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 08:25 ΠΜ +08
Orthetrum testaceum - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Orthetrum testaceum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 02:06 ΜΜ +08
Prodasineura notostigma - Photo (c) kenny_well, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Prodasineura notostigma, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 03:25 ΜΜ +08
Archibasis viola - Photo (c) Lena Chow, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lena Chow
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Archibasis viola, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 04:21 ΜΜ +08
Agriocnemis femina - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Agriocnemis femina, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koizzz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 12:05 ΜΜ +08

Τόπος

West, Singapore (Google, OSM)
Crocothemis servilia - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Crocothemis servilia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klearad

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 10:23 ΠΜ +08

Τόπος

Tanglin, Singapore (Google, OSM)

Περιγραφή

Dragonfly
Common parasol?

Neurothemis fluctuans - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Neurothemis fluctuans, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koizzz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 11:24 ΠΜ +08
Crocothemis servilia - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Crocothemis servilia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dondomdonki

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 01:55 ΜΜ +08
Orthetrum glaucum - Photo (c) Love Osr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Love Osr
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Orthetrum glaucum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

big-simonchan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 09:59 ΠΜ +08

Περιγραφή

Walkway

Crocothemis servilia - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Crocothemis servilia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koizzz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 09:22 ΠΜ +08
Cratilla metallica - Photo (c) Monique Cordeiro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Monique Cordeiro
Η ταυτότητα του χρήστη flyww: Cratilla metallica, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1954