Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

REALLY tentative ID. These small fruiting bodies were in large numbers at a disturbed forest edge, on the roots, branches, and twigs of Liquidambar styraciflua.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 01:39 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Under Pinus resinosa and Jack pine. Cap and stem viscid. No odor, taste strongly farinaceous.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jan_thornhill

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 04:02 ΜΜ EST

Περιγραφή

Phomopsis sp. causes Hickory Crown Galls. Most on the ground had anamorph and teleomorph FBs of Nectria cinnabarina. More of these Nectria on galls than normal branches so maybe galls hold moisture longer? Vouchered.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jan_thornhill

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 04:50 ΜΜ EST

Περιγραφή

Hardwood twig. Microscopy of conidia? Vouchered.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom15

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2006 04:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 08:41 ΜΜ EDT

Περιγραφή

8mm high white club like fungus, with differentiated stipe (cylindrical) from head. On leaf petiole. Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I'm a bit confused on these blush/brown half-vases with distinctive stems! Undersides were covered in pores (not decurrent). Growing on roots/detritus under mostly pines (some maple nearby).

It's kinda funny, but the texture and physical features look like a mix between Rhodofomes and Onnia and Thelephora (haha!) :D

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2020 01:36 ΜΜ EST

Περιγραφή

Growing on hardwood at the edge of a dense mixed forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019 07:25 ΠΜ EDT

Περιγραφή

on mossy soil, spores were small, subglobose, and uniguttulate.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lothlin

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 01:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

casspugh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2023 11:24 ΠΜ CST

Τόπος

Hanceville, AL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I've been seeing this button-like fungus (clear to tan in color) growing on pine branches for a while now. Their bases come to tapered attachment points--similar to fungi within the Helotiales order (and some within the Dacrymycetales order). The color is more similar to something in the Auriculariales order, however. They didn't seem to change shape or grow beyond the stages photographed here in the span of the month I watched them. I've never seen them any other shape but this. The largest diameter fruiting body was slightly under 1cm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 10:38 ΠΜ CDT

Περιγραφή

The undulations are hollow and will break fairly easily. Growing on what I believe is a dead hardwood. No obvious parasitism going on. No discernable odor. First micrograph at 400x (1div=2μm) showing septate 4-spored basidia. Second micrograph at 1000x (1div=1μm) showing clamp connections?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2016 12:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 09:27 ΜΜ CST

Περιγραφή

Growing on dead hardwood stick.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 12:20 ΜΜ CST

Περιγραφή

Growing on decaying wood of unknown type.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 11:59 ΠΜ CST

Περιγραφή

Growing on dead oak branch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

casspugh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2023 10:19 ΠΜ CST

Τόπος

Hanceville, AL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2018 10:02 ΜΜ EDT

Τόπος

Rome, GA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Slime mold on pine needles in a forested area in NW Georgia (Floyd County), US.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 09:35 ΠΜ EDT

Περιγραφή

on Vaccinium arboreum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 03:21 ΜΜ PDT

Περιγραφή

HAY-F-005429

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

under pine

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 03:13 ΜΜ EST

Περιγραφή

Growing at the base of a pine tree in a dense mixed forest understory. Farinaceous odor.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

a little beat up and frostbitten. :) growing on a stone outcrop

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing below Pinus taeda and Pinus palustris. Etowah County, Alabama, US. September 30, 2023. I'm not seeing any observations of this species in Alabama, and it appears to be rare in general? Any input would be much appreciated!

No staining. Ammonia on cap turns dark red (resolves to neon orange). Iron salts gray on cap. KOH red/orange on cap.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

My very first Hydnellum peckii (has been on my bucketlist for many years)!! Growing under Juniperus virginiana, Pinus taeda, and Pinus palustris.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2014

Περιγραφή

insect affexed to bottom of leaf

Host: on adult Staphylinidae

Habitat: Northwest Andean montane forest (NT0145)

Collector(s): D. Newman & R. Vandegrift

Collection #: RLC1476

Photomicrography and molecular data forthcoming

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verpahh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 03:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 09:04 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

casspugh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 10:20 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2014

Περιγραφή

These are a not uncommon sighting in (sub)tropical forest where bamboo is present. The fungus parasitizes white flies and scale insects which feed on the liquid-filled bamboo stalks. Once consumed by the fungus, the insect’s mouth parts are used as a straw through which the same fluids are consumed by the growing fungus, segueing from entomopathogenicity to phytopathogenicity over the course of its life cycle. Genera belonging to this group include Ascopolyporus, Hypocrella and Moelleriella, and are generally poorly understood. See the Neglected Genera of Plant-, Fungal- and Insect-Associated Fungi species list for more examples.

These were scattered but always solitary along young and old bamboo stalks (precise sp. unknown). Every specimen pictured was collected within a 10 meter radius of a single bamboo grove

Substrate: living bamboo

Habitat: Northwest Andean montane forest (NT0145)

Collectors: D. Newman & S. Boden

Collection #: RLC1398

Photomicrography and molecular data forthcoming

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

casspugh

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 07:58 ΜΜ CDT

Τόπος

Hanceville, AL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

casspugh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 11:54 ΠΜ CDT

Τόπος

Hanceville, AL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2017 03:10 ΜΜ EDT

Περιγραφή

escription:

This lovely stray feline is exhibiting sectoral heterochromatism (or dichromatic eyes). The genes responsible for melanin production are the cause of this beautiful effect. It is most often seen in white or tuxedo-colored cats. This individual also exhibits deafness; white cats have a higher risk of genetic cochlear degeneration.

Habitat:

Back porch surrounded by mixed hardwoods and a honeysuckle/muscadine vine.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

casspugh

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 09:02 ΠΜ CDT

Τόπος

Hanceville, AL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob15noble

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 02:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 12:31 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Nectaring near a mud puddle on a forested trail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A mating pair of Rosy Maple Moths "cuddling" on a willow oak sapling. It was a scorching hot afternoon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

or something from the O. unilateralis complex?

This twig seemed to be an ant graveyard. While I didn't find any other whole specimens, I found remnants of previously infected ants along this twig/branch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afranck

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020

Περιγραφή

Rockland hammock; bright pink-red crust on stick, and seeming to independently pop up on adjacent rock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merlu

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2017 04:25 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 01:43 ΜΜ EST

Περιγραφή

Under leaf litter at a mixed forest edge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doodlemomster88

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 12:44 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2019 10:55 ΠΜ NZST

Τόπος

Grey, NZ-WC, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

virusmanbob

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2020 11:57 ΠΜ PDT

Τόπος

Aventura, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afranck

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pulk

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021

Περιγραφή

Found by Sarah Prentice. Smelled.

Originally posted to Mushroom Observer on Aug. 21, 2021.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heelsplitter

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022

Περιγραφή

Growing along a roadside in gravel, in leaf litter, and on hardwood twigs, a decorticated hardwood log, and on the surface of a partially-buried rock. Near Acer saccharum and Fagus grandifolia. Also growing among Viola sp., against which they were well-camouflaged. Surfaces bruising green. Odor like mice.

Originally posted to Mushroom Observer on Oct. 4, 2022.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Large flush below Quercus alba. Iron salts turn stem dark turquoise. Floral, sweet smell.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silvanolg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2018 12:24 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 01:12 ΠΜ EDT

Τόπος

Jasper, GA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Dead individual in a shopping area within a small town. Exuding a strong odor!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on hardwood bark.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

casspugh

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 04:15 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

In a mixed forest/valley understory. Near a bubbling spring.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pulk

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023

Περιγραφή

Pictured is the spider parts extracted from the buried sac at the base of the fruiting body.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 03:45 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Two specimens, 6 inches apart under Pinus, Prunus, Liquidamber, Quercus, Carya, Vitis, Diospyros and Ligustrum sinense. Growing from soil. Plan to sequence this one, but macroscopically, this seems to be a good fit.
Reactive under 365nm UV light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 03:18 ΜΜ PST

Περιγραφή

Not sure if this is a fungus or a slime mold.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Fuzzy little gilled mushroom growing on highly rotted wood

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fennermartin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 02:16 ΠΜ EST

Περιγραφή

On Quercus alba in incubation chamber. Max cap size about 2cm. Slight central depression on cap in juvenile stage. Micro @ 1000x in Melzer’s.
spores measure 4.8-5.8 x 3.9-4.8

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

spider parasitized by Purpureocillium atypicola

See fungus observation here:
https://www.inaturalist.org/observations/173218442

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pulk

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Jun. 8, 2019.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Something in the Order Pezizales. Growing on a mostly coniferous forest path. Etowah County, Alabama, US. May 14, 2023.

5/14/203- Drying to be sent to Rosanne Healy at UFL.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018 12:35 ΜΜ EST

Περιγραφή

Growing from a pine cone on a forest floor in Gordon County, Georgia, US. November 4, 2018.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Gyromitra or Paragalactinia maybe? Growing near pine roots. Some of these are pretty large, up to 2.5-3inch diameter.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sentientoona

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 12:08 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Growing on a dead hardwood branch. Microscopy pending. Also have a specimen in a moss box to see if it will mature.
Florescent in 365nm UV light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in loose detritus on a forest floor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

in a mixed forest understory. Munching on an oak leaf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2018 03:44 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Pushing up through leaf litter below large oaks, ashes, and hickory trees in a dense mixed hardwood/coniferous forest in NW Georgia (Gordon County), US. June 22, 2018.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gtsalmon

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2010 12:50 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Young adult male (Tyrosinase positive albino?) collected AOR on Hwy 90 3.2 miles W of Brackettville by Cam and Brenda Posey on 6/11/2010 @ 12:50 a.m.

Pattern is consistent with area splendida (I have seen others from Highway 90 in the 1990s) and this type of albino is not represented in L. (g.) splendida in captive snake collections, thus it is not likely an escaped or released pet snake. The specimen was several years under my care (2015-2018) and acted like a wild snake as well (musking frequently even after years in captivity). It is still alive at these additional notes (May 2022) and has been bred by myself (first time in 2016) and Cam Posey producing six heterozygous offspring. None of those have been bred at this time.

Map point is approximate.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

growing in a pine-dominant forest (some scattered deciduous trees). Pinus palustris, Pinus taeda, and Pinus virginiana nearby.

Flavor and odor: pleasant (slightly nutty)
No major staining on any surface (maybe some pink tones on inner flesh).
KOH on cap: deep red to dark brown.
KOH on pore tubes: changes to light yellow
Ammonia on cap: very cool reaction. Flashes turquoise, changes to deep orange and then neon orange/yellow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrichardabbott

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021

Περιγραφή

vine

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 08:16 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pulk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023

Περιγραφή

Slippery, tough enough to be rubbed without damage.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lohityt

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023

Τόπος

Mala (Google, OSM)

Περιγραφή

Golden-backed Frog
Mushroom grown on frog body

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2006 09:17 ΠΜ -04

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2018 05:13 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanfig

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 06:29 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Rare Matelea nice

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helenroth

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2008 03:51 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2019 09:42 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Leafroller moth larva on False Nettle (Boehmeria cylindrica). At an overgrown dirt roadside at the edge of a dense mixed forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 08:33 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Leafroller on Boehmeria cylindrica)

Similar observation in Georgia on same plant back in 2019:
https://www.inaturalist.org/observations/32649818