Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

emily_martz1828

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:25 ΜΜ PDT
Hemerobiiformia - Photo (c) Ryan Cooke, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Cooke
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Υποτάξη Hemerobiiformia, Ένα μέλος του Νευρόπτερα (Τάξη Neuroptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axicus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 09:41 ΠΜ EST
Irpiciporus pachyodon - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Irpiciporus pachyodon, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynath

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)
Irpiciporus pachyodon - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Irpiciporus pachyodon, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mellowpanda

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 11:44 ΠΜ CST
Irpiciporus pachyodon - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Irpiciporus pachyodon, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabelyia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 10:16 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Habitat: Found in soil near a pine forest area.
Notes: Cap, stem, and gills are all clearly white. Gills appear to nearly touch the stipe. Pileal surface has some white warts/patches, which could suggest a previous presence of a veil. Veils are very common in the Amanita genus. White spore print, which is typical of the Amanita genus.

Amanita - Photo (c) illypinot, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabelyia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 10:36 ΠΜ EST

Περιγραφή

Habitat: Fruiting body found in a hardwood and pine forest.
Notes: The fruiting body has a noticeably blue pileus and stipe, but the gills are more purplish. When cut, the gills did not leak latex, indicating that this species is not Lactarius indigo. There was evidence of a previous rusty cortina on the margin of the cap, which is a signature of the Cortinarius genus. Upon investigating macroscopic features, the mushroom appeared to be similar to C. alboviolaceus, but I wasn't completely sure.

Cortinarius - Photo (c) Bruce Newhouse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Bruce Newhouse
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Γένος Cortinarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billmac

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 10:20 ΠΜ EST
Panellus stipticus - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Panellus stipticus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_lang

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 04:04 ΜΜ EST
Volvariella bombycina - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Volvariella bombycina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billmac

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 10:21 ΠΜ EST
Ascocoryne - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Γένος Ascocoryne, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billmac

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 10:23 ΠΜ EST

Περιγραφή

On a fallen Pine family tree

Dacrymyces chrysospermus - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Dacrymyces chrysospermus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billmac

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 10:18 ΠΜ EST
Exidia crenata - Photo (c) Ashley M Bradford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Exidia crenata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 04:13 ΜΜ CST

Περιγραφή

On Quercus falcata twig.

Neofavolus - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Γένος Neofavolus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikerman2000

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 12:33 ΜΜ EST

Τόπος

Lucasville, OH, US (Google, OSM)
Irpiciporus mollis - Photo (c) Nancy Kolkebeck, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nancy Kolkebeck
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Irpiciporus mollis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garrettzin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 11:01 ΠΜ CDT
Polyporales - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Τάξη Polyporales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garrettzin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 03:25 ΜΜ CDT
Daedaleopsis confragosa - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Daedaleopsis confragosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garrettzin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 04:15 ΜΜ CDT
Phaeolus schweinitzii - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Phaeolus schweinitzii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garrettzin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 02:15 ΜΜ CDT
Hericium coralloides - Photo (c) raquel crites, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by raquel crites
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Hericium coralloides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garrettzin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 02:06 ΜΜ CST
Merulius tremellosus - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Merulius tremellosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garrettzin

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 04:33 ΜΜ CDT
Helvella - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Γένος Helvella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garrettzin

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 10:17 ΠΜ CDT
Sarcoscypha occidentalis - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Sarcoscypha occidentalis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garrettzin

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 12:38 ΜΜ CDT
Strobilomyces - Photo (c) David Gorrill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Γένος Strobilomyces, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garrettzin

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 01:32 ΜΜ CDT
Ganoderma curtisii - Photo (c) liznbarb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by liznbarb
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Ganoderma curtisii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunguramy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 03:30 ΜΜ CST

Περιγραφή

Very equally round like a sphere, tried to get lots of photos let me know if something more specific is needed.

Bacteria - Photo (c) NIAID, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Βασίλειο Bacteria, Ένα μέλος του Ζωή (Ζωή)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kemper

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 12:00 ΜΜ EST
Ophiodothella vaccinii - Photo (c) Flown Kimmerling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Flown Kimmerling
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Ophiodothella vaccinii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kemper

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 10:05 ΠΜ EST
Ophiodothella vaccinii - Photo (c) Flown Kimmerling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Flown Kimmerling
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Ophiodothella vaccinii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 10:38 ΠΜ CDT

Περιγραφή

The undulations are hollow and will break fairly easily. Growing on what I believe is a dead hardwood. No obvious parasitism going on. No discernable odor. First micrograph at 400x (1div=2μm) showing septate 4-spored basidia. Second micrograph at 1000x (1div=1μm) showing clamp connections?

Tremella - Photo (c) Roxanne Moger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roxanne Moger
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Γένος Tremella, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 02:10 ΜΜ EST
Trametes versicolor - Photo (c) Christine Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Young
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billmac

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 10:24 ΠΜ EST
Daedaleopsis confragosa - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Daedaleopsis confragosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwilkins

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 03:56 ΜΜ CST

Τόπος

Troy, AL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on well decomposing hardwood

Hericium coralloides - Photo (c) raquel crites, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by raquel crites
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Hericium coralloides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

casspugh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 05:54 ΜΜ CDT

Τόπος

Hanceville, AL, US (Google, OSM)
Aureoboletus auriflammeus - Photo (c) bigmedicine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη flowntheloop: Aureoboletus auriflammeus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 4984