Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobmusson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 03:31 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobmusson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 03:31 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobmusson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 03:31 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobmusson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 03:31 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

jacobmusson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 03:31 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2018 07:41 PM NZDT

Περιγραφή

The male is also known as the "monkey faced jumping spider".
Here is a male found in close proximity to a female (shot 7), well hidden in her retreat (shot 8).

Thanks to Robert and Anne Whyte for spotting this and telling me all about it (and for the lovely walk around Breakfast Creek).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2018 10:08 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2018 12:06 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2018 03:14 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2018 07:38 PM NZST

Περιγραφή

size 6 mm (excluding antennae)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

robert_briggs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2018 05:14 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_briggs

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2018 12:11 PM NZST

Περιγραφή

Loads of these scattered through the manderin tree (3mm)