Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobmusson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 03:31 PM NZDT
Dicranosterna semipunctata - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Dicranosterna semipunctata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobmusson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 03:31 PM NZDT
Poecilopachys australasia - Photo (c) James Niland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Poecilopachys australasia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobmusson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 03:31 PM NZDT
Steatoda - Photo (c) Saryu Mae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Saryu Mae
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Γένος Steatoda, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobmusson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 03:31 PM NZDT
Australomimetus - Photo (c) Robert Whyte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Γένος Australomimetus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobmusson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 03:31 PM NZDT
Hadrotarsinae - Photo (c) kunag-ping_yu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by kunag-ping_yu
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Υποοικογένεια Hadrotarsinae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobmusson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 12:55 PM NZDT
Hahniidae - Photo (c) Erika Mitchell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Mitchell
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Οικογένεια Hahniidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobmusson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 12:55 PM NZDT
Theridiidae - Photo (c) Óscar Mendez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Óscar Mendez
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Οικογένεια Theridiidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobmusson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 12:55 PM NZDT

Περιγραφή

Male Bird Dropping Spider very hard to see

Celaenia - Photo (c) williamdomenge9, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by williamdomenge9
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Γένος Celaenia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2018 10:38 PM NZST
Socca pustulosa - Photo (c) Saryu Mae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Saryu Mae
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Socca pustulosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katemccombs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 03:25 PM NZST

Περιγραφή

Urban garden.

Socca pustulosa - Photo (c) Saryu Mae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Saryu Mae
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Socca pustulosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob21

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2017

Τόπος

Otago, NZ (Google, OSM)
Leucocarbo chalconotus - Photo (c) noahgaines, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by noahgaines
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Leucocarbo chalconotus, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2018 09:49 PM NZDT
Hortophora transmarina - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Hortophora transmarina, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2020 12:59 PM NZDT

Τόπος

Purau, New Zealand (Google, OSM)
Dysdera crocata - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Dysdera crocata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holly_bagwell

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 02:50 PM +13
Poecilopachys australasia - Photo (c) James Niland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Poecilopachys australasia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lloyd_esler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2014 06:10 AM NZDT

Περιγραφή

Flock of gulls at Lake Waihola, some with characteristics of both Red-billed and Black-billed. I'm wondering about hybrids?

Chroicocephalus novaehollandiae scopulinus - Photo (c) Finn Davey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Finn Davey
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Chroicocephalus novaehollandiae ssp. scopulinus, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donnacha

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2018 04:31 PM NZDT
Chroicocephalus novaehollandiae scopulinus - Photo (c) Finn Davey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Finn Davey
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Chroicocephalus novaehollandiae ssp. scopulinus, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2018 07:41 PM NZDT

Περιγραφή

The male is also known as the "monkey faced jumping spider".
Here is a male found in close proximity to a female (shot 7), well hidden in her retreat (shot 8).

Thanks to Robert and Anne Whyte for spotting this and telling me all about it (and for the lovely walk around Breakfast Creek).

Mopsus mormon - Photo (c) Sam Fraser-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Mopsus mormon, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2018 11:55 AM NZDT
Αράχνες Άλτες - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2018 09:49 PM NZDT
Eriophora transmarina - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Eriophora transmarina [inactive], Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2018
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2018 09:15 PM NZDT
Deinopidae - Photo (c) Frank Deschandol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Deschandol
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Οικογένεια Deinopidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυχωδίνες (Υποοικογένεια Psychodinae)

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2018 06:59 PM NZDT

Τόπος

Dunedin, Kew (Google, OSM)

Περιγραφή

very small - approx. 2.5 mm

Ψυχωδίνες - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Ψυχωδίνες (Υποοικογένεια Psychodinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2018 03:07 PM NZDT
Paradictyna ilamia - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Paradictyna ilamia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2018 03:14 PM NZDT
Αράχνες Άλτες - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

robert_briggs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2018 09:34 AM NZDT

Περιγραφή

Undescribed

Αράχνες Άλτες - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_briggs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2018 06:11 PM NZDT

Περιγραφή

2.5mm. Clearing away some shrubbery for a bike track when I felt something tickling my leg! (I put it on this flower because I thought It'd make a nice background)

Diaea ambara - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Diaea ambara, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyleb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2018 12:45 PM NZDT

Περιγραφή

Found inside our house

Cerambycidae - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Οικογένεια Cerambycidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_briggs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2018 02:16 PM NZDT

Περιγραφή

stunner. would be great to know which species. Raynox is still serving me amazingly.

Anoteropsis hilaris - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Anoteropsis hilaris, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2018 10:38 PM NZST
Eriophora pustulosa - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Eriophora pustulosa [inactive], Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2018
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyleb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2018 09:47 PM NZDT

Περιγραφή

Patrolling the inside of our house

Trite planiceps - Photo (c) Gathadair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Trite planiceps, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_briggs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2018 05:42 PM NZDT
Tetragnatha - Photo (c) MSone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by MSone
Η ταυτότητα του χρήστη flossiepip: Γένος Tetragnatha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2018
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 76