Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haneesh

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajabandi

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vimalkumar_tg

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 10:17 AM IST

Τόπος

Kelakam (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sudeepan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020

Τόπος

Vanimal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

priya20

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 03:23 PM UTC

Περιγραφή

Paraplectana tsushimensis, a ladybug mimicing spider on Nutmeg
Tree in my homeyard

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drpadhiyar

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2017 07:36 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sudeepan

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 10:12 PM IST

Τόπος

Vanimal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sudeepan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2021 08:07 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prashanthakrishnamc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 09:56 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnyjosef

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 11:19 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 10:48 AM IST

Περιγραφή

Its a beautiful moment when I spotted this beautiful creature. I never seen like this before, when I spotted this its behaving like a Salticidae (Jumping spider) by moving up & down 1st pair of leg. but after clicked when I checked I understand this its not a spider something else & that time it was vanished on grasses.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sreenivasan

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 10:09 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidraju758

Ημερομηνία

Ιούνιος 2015

Τόπος

Idukki, IN-KL, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renjithjacobmathews

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2021 01:33 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayath_mohammed

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dr_dewan

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

India (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayath_mohammed

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019

Τόπος

Bangalore (Google, OSM)

Περιγραφή

A Weevil with two mites

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφρικανική Μονάρχης Danaus chrysippus

Παρατηρητής

rameshshenai

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 09:28 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arajush_payra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 03:11 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subhashpulikkal

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019 10:52 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shubha2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 10:59 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajukidoor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 05:13 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajukidoor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 05:50 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajukidoor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 11:53 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sahida

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2020 08:33 AM IST

Τόπος

Jodukallu Bus Stop (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

risonkj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2019 07:34 AM IST

Περιγραφή

New platylestes species found in Kerala

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφρικανική Μονάρχης Danaus chrysippus

Παρατηρητής

shalini_binu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2018 03:22 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shalini_binu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2019 09:44 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ravinaidu

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 10:43 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajukidoor

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2020 06:07 PM IST

Περιγραφή

Observed near Lalithakkas forest pacth.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygurjar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2012 09:39 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suhas-gurjar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2010 03:39 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnyjosef

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 09:18 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ravinaidu

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 06:44 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firos_ak

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 03:01 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swanand

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2015 10:44 AM IST

Τόπος

Dudhasagar (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnauky

Ημερομηνία

Ιούνιος 2008

Τόπος

India (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gopisundar

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Udaipur, IN-RJ, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnarraway

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2017

Τόπος

Zara Valley (Google, OSM)

Περιγραφή

4800m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poonpoon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2019 04:40 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moinulepido

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2020 10:16 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weightliftingsyrilsathyan

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

India (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramasamy

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 12:17 PM UTC

Τόπος

saptur (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prajwal_ullal

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 09:07 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenmyers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brewbooks

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2020 11:16 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

makarandsaraf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2013 09:51 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildthings666

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2012 05:30 AM IST

Τόπος

Maharashtra, India (Google, OSM)

Περιγραφή

Brilliant silver lines enclosed in black bordered red bands makes your first encounter with the Silverline quite unforgettable. Its reluctance to fly away also allows you to get really close to this butterfly. However its flight is extremely swift and once it takes off it is very difficult to follow its course.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sahanam

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2012 10:29 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashwinv

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2017

Τόπος

Kadumane Estate (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tommyswift

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2019 04:02 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ml_ls

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2015 04:31 AM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2018 10:20 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rohitmg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2019 10:05 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salonirose1

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2019 08:24 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου Vanessa cardui

Παρατηρητής

mohammadm

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2019 08:07 AM +03

Περιγραφή

أسقطتها الرياح في البحر وأنجرفت الى الشاطئ ميتة. واضح حدث أثناء هجرتها.
Fell into the sea by the winds and reach the beach dead. Obviously this happened during migration.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου Vanessa cardui

Παρατηρητής

q8dragon

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2019 08:23 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vmoser

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2019 03:19 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerioferreira

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2019 07:33 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rejoicegassah

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2018 11:44 PM IDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swanand

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2017 01:39 PM IST