Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

labonipal_2001

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 10:06 ΠΜ IST
Appias libythea - Photo (c) Anil Kumar Verma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anil Kumar Verma
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Appias libythea, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielcahen

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 08:59 ΜΜ IST
Papilio helenus - Photo (c) キース搵肥, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by キース搵肥
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Papilio helenus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renju

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2020 11:12 ΠΜ IST
Cirrochroa thais - Photo (c) Troup Dresser, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Cirrochroa thais, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbree

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2012 11:21 ΠΜ IST
Cyrestis thyodamas - Photo (c) Alan Kwok (King Lun), Ada Tai (Ah Heung), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan Kwok (King Lun), Ada Tai (Ah Heung)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Cyrestis thyodamas, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbree

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2012 12:41 ΜΜ IST
Papilio polytes - Photo (c) Dr. Raju Kasambe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Papilio polytes, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dada9

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 09:40 ΠΜ IST
Graphium agamemnon - Photo (c) Marion Zöller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marion Zöller
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Graphium agamemnon, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dada9

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2019 10:13 ΠΜ IST
Pareronia hippia - Photo (c) Beas Chakraborty, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Beas Chakraborty
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Pareronia hippia, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dada9

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 03:48 ΜΜ IST
Delias eucharis - Photo (c) Subhadra Devi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Subhadra Devi
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Delias eucharis, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturemates

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2008 08:58 ΠΜ IST
Appias indra - Photo (c) Peter Ericsson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Ericsson
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Appias indra, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sathya7

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 09:46 ΜΜ IST
Cepora nerissa - Photo (c) Firos AK, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Firos AK
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Cepora nerissa, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chitranshi

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 05:32 ΜΜ IST
Neptis hylas - Photo (c) Frank Model, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frank Model
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Neptis hylas, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renju

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 08:47 ΠΜ IST
Baracus hampsoni - Photo (c) Prashant Hulamani, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Prashant Hulamani
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Baracus hampsoni, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renju

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 09:01 ΠΜ IST
Ypthima baldus - Photo (c) Chung Kiu, Ryan Cheng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Ypthima baldus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφρικανική Μονάρχης (Danaus chrysippus)

Παρατηρητής

ekta7

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 08:50 ΠΜ IST
Αφρικανική Μονάρχης - Photo (c) Pavel Vojtek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pavel Vojtek
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Αφρικανική Μονάρχης (Danaus chrysippus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renju

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 09:42 ΠΜ IST

Τόπος

my home (Google, OSM)
Petrelaea dana - Photo (c) Vijay Barve, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Vijay Barve
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Petrelaea dana, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renju

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 09:39 ΠΜ IST

Τόπος

my home (Google, OSM)
Petrelaea dana - Photo (c) Vijay Barve, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Vijay Barve
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Petrelaea dana, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amatyasharma

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 12:26 ΜΜ IST
Petrelaea dana - Photo (c) Vijay Barve, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Vijay Barve
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Petrelaea dana, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sahida2

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 11:26 ΠΜ IST

Τόπος

Digboi College (Google, OSM)
Hypolimnas bolina - Photo (c) wklegend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wklegend
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Hypolimnas bolina, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chinnikishore

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 05:19 ΜΜ IST
Sarangesa purendra - Photo (c) Firos AK, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Firos AK
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Sarangesa purendra, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sreenivasan

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 09:43 ΠΜ IST

Τόπος

Konnakuzhy (Google, OSM)
Petrelaea dana - Photo (c) Vijay Barve, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Vijay Barve
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Petrelaea dana, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renju

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 11:59 ΠΜ IST
Petrelaea dana - Photo (c) Vijay Barve, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Vijay Barve
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Petrelaea dana, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arjunabicornis

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 09:15 ΠΜ IST
Spalgis epius - Photo (c) ashung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Spalgis epius, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 11:10 ΜΜ IST
Halpe porus - Photo (c) Sebastian Ow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastian Ow
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Halpe porus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amruthamnair

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 02:54 ΠΜ IST
Thaduka multicaudata - Photo (c) Firos AK, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Firos AK
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Thaduka multicaudata, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sreenivasan

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 11:43 ΠΜ IST

Τόπος

Konnakuzhy (Google, OSM)
Luthrodes pandava - Photo (c) jeevan jose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Luthrodes pandava, Ένα μέλος του Πολυομμάτινα (Υποφυλή Polyommatina)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darkpassenger

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 07:17 ΜΜ IST
Byblia ilithyia - Photo (c) Shalini Binu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shalini Binu
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Byblia ilithyia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varsh_03

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 01:14 ΜΜ IST

Τόπος

Coorg (Google, OSM)
Graphium agamemnon - Photo (c) Marion Zöller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marion Zöller
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Graphium agamemnon, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awayk3n

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Tamil Nadu, IN (Google, OSM)
Byblia ilithyia - Photo (c) Shalini Binu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shalini Binu
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Byblia ilithyia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajeeshraghav

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2020 02:44 ΜΜ IST
Spilopelia chinensis - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Spilopelia chinensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nithinkurian

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019 02:41 ΜΜ IST
Graphium doson - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Graphium doson, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 37206