Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elavarasan_mm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:34 AM IST
Appias libythea - Photo (c) Anil Kumar Verma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Appias libythea, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sreeharisnair

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:07 PM IST
Sarangesa dasahara - Photo (c) Jeevan Jose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Sarangesa dasahara, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pranavchandrabose

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 01:28 PM IST
Caprona ransonnettii - Photo (c) Mohit Patel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Caprona ransonnettii, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pashu4you

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 11:03 PM IST

Περιγραφή

On a sunny morning along the road-side bushes

Mycalesis - Photo (c) jeevan jose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Γένος Mycalesis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sayandeep_maity

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2018 09:24 AM IST
Curetis thetis - Photo (c) Anil Kumar Verma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Curetis thetis, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srivi_02

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:54 AM IST
Zizina otis - Photo (c) big-simonchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Zizina otis, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sayandeep_maity

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2018 08:47 AM IST
Danaus genutia - Photo (c) Tarique Sani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Danaus genutia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sayandeep_maity

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2018 08:47 AM IST
Hypolimnas misippus - Photo (c) Colin Trainor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Hypolimnas misippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sayandeep_maity

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2018 08:47 AM IST
Hypolimnas bolina - Photo (c) Soh Kam Yung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Hypolimnas bolina, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hrishialpha

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 05:29 PM IST
Junonia atlites atlites - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Junonia atlites ssp. atlites, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sayandeep_maity

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 09:36 AM IST
Ypthima huebneri - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Ypthima huebneri, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφρικανική Μονάρχης Danaus chrysippus

Παρατηρητής

sayandeep_maity

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 07:45 AM IST
Αφρικανική Μονάρχης - Photo (c) Vojtek Pavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Αφρικανική Μονάρχης (Danaus chrysippus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lakshmikant

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 12:28 PM UTC
Euthalia nais - Photo (c) Uday Agashe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Euthalia nais, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sayandeep_maity

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 07:41 AM IST
Castalius rosimon - Photo (c) Milind Bhakare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Castalius rosimon, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajeshdeohare

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:04 AM IST
Papilio demoleus - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Papilio demoleus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου Vanessa cardui

Παρατηρητής

shivaprakash

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2019 08:02 AM IST
Βανέσα Του Κάρδου - Photo (c) Anna N Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shivaprakash

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2013 08:08 AM IST
Delias eucharis - Photo (c) Subhadra Devi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Delias eucharis, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sakthiaviphile

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2017 06:00 AM IST
Junonia orithya - Photo (c) mike999, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Junonia orithya, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shivaprakash

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2018 08:43 AM IST
Ixias pyrene - Photo (c) Subhajit Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Ixias pyrene, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savita_chib

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 03:07 PM IST
Junonia lemonias - Photo (c) Vijay Vanaparthy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Junonia lemonias, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savita_chib

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 01:12 PM IST
Phalanta phalantha - Photo (c) vrgopakumar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Gopakumar VR Namboothiri
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Phalanta phalantha, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atree_eastern_himalaya

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 02:44 PM IST

Περιγραφή

Photograph by Ishwaria Rai from Zarung Ravangla South Sikkim

Ετικέτες

Mycalesis - Photo (c) jeevan jose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Γένος Mycalesis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shivaprakash

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2018 09:21 AM IST
Lethe rohria - Photo (c) savita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Lethe rohria, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drpadhiyar

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 01:23 PM IST
Hypolimnas misippus - Photo (c) Colin Trainor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Hypolimnas misippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarun_karmakar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2013 10:56 AM IST
Tajuria maculata - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Tajuria maculata, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drpadhiyar

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 01:27 PM IST
Spialia galba - Photo (c) Vinayaraj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Spialia galba, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drpadhiyar

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 01:27 PM IST
Spialia galba galba - Photo (c) Rajib Maulick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Spialia galba ssp. galba, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drpadhiyar

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 01:49 PM IST
Colotis danae - Photo (c) Chief RedEarth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Colotis danae, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drpadhiyar

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 02:13 PM IST
Acraea terpsicore - Photo (c) Ketan Aloni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Acraea terpsicore, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhananjay_kothawale

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 10:27 AM IST
Leptosia nina - Photo (c) mayuresh kulkarni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη firos_ak: Leptosia nina, Ένα μέλος του Ανθοχαριδίνοι (Φυλή Anthocharidini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 31757