Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 10:36 ΠΜ CEST

Περιγραφή

5,2mm

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 03:06 ΜΜ CEST

Περιγραφή

7,3mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kodejsk

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 06:29 ΠΜ CET

Περιγραφή

Wildcamera

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)

Παρατηρητής

pdubbin

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 09:23 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 10:14 ΠΜ CEST

Περιγραφή

5,4mm on Corylus avellana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 06:01 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 04:22 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 10:45 ΠΜ CEST

Περιγραφή

2,5mm o.R. (3mm m.R.) on Melilotus alba

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 05:30 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 11:42 ΠΜ CEST

Περιγραφή

ca. 10mm im Quellbereich

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wouterteunissen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 02:21 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ραβδοκουρούνα (Corvus albus)

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2017 07:39 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 06:56 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γυπαετός (Gypaetus barbatus)

Παρατηρητής

davidediana

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rasmuscool99

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2020 05:26 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 12:40 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wp-polzin

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 05:32 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 01:36 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clicque

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 08:19 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gusbenson

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 01:13 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2022 11:43 ΠΜ CET

Περιγραφή

♀ 6,5mm, on Habenaria laevigata

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcmatherly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 12:15 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 01:57 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιρκινέζι (Falco naumanni)

Παρατηρητής

pmargalho68

Ημερομηνία

Απρίλιος 2015

Τόπος

Beja, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliebraby

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 12:17 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Ramatswalitso Pass

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdr_photography

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 09:03 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 02:35 ΜΜ CEST

Περιγραφή

4mm o.R.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 02:23 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δυτικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea ssp. cinerea)

Παρατηρητής

gavinfalck

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 10:55 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavinfalck

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 10:40 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Prey item: Short-legged Seps.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgwright

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 08:53 ΠΜ SAST

Περιγραφή

The colony was being attacked by Dorylus ants https://www.inaturalist.org/observations/107467226

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)

Παρατηρητής

oliverdrescher

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 07:02 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

winu

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 03:20 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

helepa

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 12:17 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

kchiew

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 03:52 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Agama atra

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 01:52 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 08:37 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 01:25 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 11:37 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Cicindela hybrida ssp. transversalis?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

frankielee91

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 10:54 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 05:03 ΜΜ CEST

Περιγραφή

pic 1 ♂, pic 2 ♀

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 12:43 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

josefwirth

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 10:57 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 05:17 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος (Iphiclides podalirius)

Παρατηρητής

francesco_cassulo

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2019 06:35 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μανδαρίνος (Aix galericulata)

Παρατηρητής

karsten_s

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 03:11 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

steven2802

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 01:38 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bemma

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 12:52 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 03:34 ΜΜ CET

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gijwans

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 10:54 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancynorman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2016 03:29 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Fernkloof NR

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)

Παρατηρητής

axaxa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 02:51 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dushenkov

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 01:48 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγός Σφουγγαρίστρα (Lepus saxatilis)

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2018 05:52 ΠΜ CET

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

joshuadoby

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 03:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 11:23 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

snapperdg

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 06:16 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2019 01:57 ΜΜ CEST

Περιγραφή

after fire

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

happyasacupcake

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 10:09 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

whinaem

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 10:40 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

crepsdebordeaux

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 02:15 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

iota

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2019 05:19 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2020 02:28 ΜΜ CEST

Περιγραφή

6,9mm

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

rmfperkins

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 10:30 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miwi2020

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021

Περιγραφή

rare

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javisahun

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2021 03:34 ΜΜ CET

Τόπος

Zuera, Aragón, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

crisgarciajentys

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 02:16 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τίγρη Της Βεγγάλης (Panthera tigris ssp. tigris)

Παρατηρητής

drfaslurahman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Mysore, IN-KA, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερμίνα (Mustela erminea)

Παρατηρητής

kupferglucke

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2021 03:13 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020 02:58 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Λαγός (Lepus europaeus)

Παρατηρητής

penak

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2006 07:20 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar)

Παρατηρητής

richardyank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2010 01:05 ΜΜ EDT

Τόπος

Kea 840 02, Greece (Google, OSM)

Περιγραφή

Cape Sounion, Greece

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 02:13 ΜΜ CEST

Περιγραφή

5,6mm, auf Uferschlamm

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 02:15 ΜΜ CST

Περιγραφή

Temps in the high 50's this afternoon -- most of the snow and slush has already melted. Stopped by River Legacy Park to walk around and look for wildlife.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 04:45 ΜΜ CEST

Περιγραφή

7,5mm unter Pappelrinde

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2018 06:52 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2018 06:36 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

beckman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 03:03 ΜΜ CET

Τόπος

Bichl, Deutschland (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2018 04:23 ΜΜ CEST

Περιγραφή

NSG Hügelland im ehemaligen Standortübungsplatz

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hazza-pdnp

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2017

Τόπος

Staffa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2018 09:43 ΠΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουστακαλής (Panurus biarmicus)

Παρατηρητής

joelkarnio

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 12:13 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος (Iphiclides podalirius)

Παρατηρητής

franco_lombardi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2018 02:52 ΜΜ CET

Περιγραφή

in campo fiorito,limitrofo strada del parco

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

andrewbazdyrev

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2018 02:19 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Παρατηρητής

vladimir_belinsky

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2020 05:13 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 02:38 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phylos

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2009 01:06 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apeterlongo

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 12:50 ΜΜ CEST

Τόπος

South Tyrol, Italy (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2018 02:44 ΜΜ CEST

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lepidopteramundi

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2012 01:31 ΠΜ CEST

Τόπος

Truskaw, Poland (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 09:56 ΠΜ CEST

Τόπος

Krün, Deutschland (Google, OSM)

Περιγραφή

3,8mm on Cirsium oleraceum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_fabian

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Thüringen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kboh

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2007 01:14 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 02:54 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johanneshassihassler

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 11:24 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 09:10 ΠΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2015 11:39 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)

Παρατηρητής

frankielee91

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 10:59 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 04:10 ΜΜ CEST

Περιγραφή

mit Futterdiebsfliege (Nistfliege), Milichiidae vielleicht Desmometopa m-nigrum ? siehe https://www.inaturalist.org/observations/62324131

Ετικέτες