Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterrwarren

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2016 02:08 PM SAST

Περιγραφή

Wood's Dock (Rumex woodii) Witsieshoek - Sentinel

Ετικέτες

Rumex woodii - Photo (c) Brendan Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brendan Cole
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Rumex woodii, Ένα μέλος του Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rukaya

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 03:08 PM SAST
Dianthus basuticus - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Dianthus basuticus, Ένα μέλος του Δίανθος (Γένος Dianthus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)

Παρατηρητής

rukaya

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 10:43 AM SAST
Rhodohypoxis baurii - Photo (c) kuromeri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Rhodohypoxis baurii, Ένα μέλος του Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)

Παρατηρητής

rukaya

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 10:43 AM SAST
Rhodohypoxis - Photo (c) kuromeri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Γένος Rhodohypoxis, Ένα μέλος του Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

thore0711

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 04:16 PM CET
Βουβόκυκνος - Photo (c) liana_joy04, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by liana_joy04
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κισσός (Hedera helix)

Παρατηρητής

danielgarrigues

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 08:15 AM CET
Κοινός Κισσός - Photo (c) luca_naomi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Κοινός Κισσός (Hedera helix)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρελάτη (Picea abies)

Παρατηρητής

danielgarrigues

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 08:53 AM CET
Ερυθρελάτη - Photo (c) JPQ, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by JPQ
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Ερυθρελάτη (Picea abies)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)

Παρατηρητής

danielgarrigues

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 09:18 AM CET
Αγριοκαρδαμούδα - Photo (c) Dawid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dawid
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)

Παρατηρητής

danielgarrigues

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 09:29 AM CET
Δασική Πεύκη - Photo (c) mustafa gökmen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mustafa gökmen
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)

Παρατηρητής

jsrmo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 11:54 AM CET
Δεντροσπουργίτης - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

thore0711

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 05:35 PM CET
Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Bridget Spencer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bridget Spencer
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

barry_lang

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 02:22 PM SAST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)

Παρατηρητής

muhammad_a

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 12:44 PM SAST
Ψυχανθή - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)

Παρατηρητής

muhammad_a

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 12:52 PM SAST
Χειλανθή - Photo (c) Chad Arment, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chad Arment
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

metteklire

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 01:39 PM SAST
Medicago lupulina - Photo (c) Gordo Laidlaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordo Laidlaw
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Medicago lupulina, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)

Παρατηρητής

muhammad_a

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 12:50 PM SAST
Ψυχανθή - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

carasylvia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 04:44 PM SAST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)

Παρατηρητής

muhammad_a

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 12:58 PM SAST
Ψυχανθή - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muhammad_a

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 12:58 PM SAST
Berkheya - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by lallen
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Γένος Berkheya, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estian

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 08:01 PM SAST
Μυρμηγκίδες - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κνιφόρια (Γένος Kniphofia)

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2014

Περιγραφή

White Red-hot Poker


Plant 60 cm tall, thin leaves. Growing in waterlogged soil
Kniphofia buchananii - Photo (c) Ricky Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricky Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Kniphofia buchananii, Ένα μέλος του Κνιφόρια (Γένος Kniphofia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_young

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2019 10:37 AM SAST
Spermacoce natalensis - Photo (c) Sharon Louw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sharon Louw
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Spermacoce natalensis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaliyahm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 11:42 AM SAST
Spermacoce natalensis - Photo (c) Sharon Louw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sharon Louw
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Spermacoce natalensis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaliyahm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 11:42 AM SAST
Spermacoce - Photo (c) Sharon Louw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sharon Louw
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Γένος Spermacoce, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_g

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 11:54 AM SAST
Spermacoce natalensis - Photo (c) Sharon Louw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sharon Louw
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Spermacoce natalensis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_g

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2019 11:13 AM SAST
Spermacoce verticillata - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Spermacoce verticillata, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 01:33 PM SAST
Spermacoce natalensis - Photo (c) Sharon Louw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sharon Louw
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Spermacoce natalensis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 11:31 AM CET
Spermacoce natalensis - Photo (c) Sharon Louw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sharon Louw
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Spermacoce natalensis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timmcclurg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 10:10 AM SAST
Euphorbia natalensis - Photo (c) Craig Peter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Peter
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Euphorbia natalensis, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timmcclurg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 10:08 AM SAST
Αλόη - Photo (c) _3foxes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by _3foxes
Η ταυτότητα του χρήστη felix_riegel: Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 42825