Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joherlo

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 11:12 AM UTC

Περιγραφή

M. discolor subsp. canariensis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovisalden

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 04:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allan7

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 08:19 PM EDT

Περιγραφή

Hymers Fairground

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanmccloskey

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 03:21 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendyolsson

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 01:55 PM EDT

Περιγραφή

There seems to be a stand of them.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

five_lined

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 04:26 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarcastillo

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 09:51 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 03:30 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tellittothevoid

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 03:04 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whitneybailey

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tesgeorge

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:39 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaylaconroy

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 06:25 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelian_gtr

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 02:09 PM CEST

Περιγραφή

discolor / dubia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 11:19 AM PDT

Περιγραφή

Kalamalka Lake Provincial Park, BC, Canada

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2008 10:23 AM EDT

Περιγραφή

MICH 1452649, NHIC# 10029

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judybaird

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 08:10 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedge

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 01:47 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias55

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 04:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmo35

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 12:33 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshperry

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 02:03 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cammie

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 07:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cray87sly

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 12:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungberg

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cole_shealy

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2022 06:03 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drew_meyer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 01:32 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenharmony

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 09:00 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmcollins

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2020 10:04 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendyolsson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 10:46 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fragmansapir

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 06:36 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julietan

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2017 03:18 PM EDT

Περιγραφή

Fruiting. Note prickly bark.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liz2nature

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2017 11:36 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherrenee

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 01:12 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer1667

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 11:47 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annebekker

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

labeled Zanthoxylum americanum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwstull

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 11:24 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 06:12 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahbergerrrr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 12:03 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sienna5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 08:25 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfryberger

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 12:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfryberger

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 10:37 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedodor

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 07:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilma7

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danefroymson

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2018 04:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 10:12 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 11:39 AM EDT

Περιγραφή

Any help with this wild looking tree would be appreciated!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 02:14 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelledelgado

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2020 10:05 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertzwb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 05:47 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashferlito

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2017 03:17 PM EST

Περιγραφή

Head scratcher. Help!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bignonia

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2015 08:40 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bignonia

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 09:49 AM EDT

Περιγραφή

One bite into the fruitmade my tongue go numb

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bignonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 11:05 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bignonia

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 05:38 PM EDT

Περιγραφή

In that shot where I'm holding up a leaflet, I was hoping you could see the pelucid dots of oil. It had that

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mecarr

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 02:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bignonia

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 08:20 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfryberger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2019 09:40 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfryberger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2019 02:11 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catty2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 05:32 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margela

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2017 11:06 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizajsyh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2017 11:06 AM EDT

Περιγραφή

Protrusions on bark

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maddie_b

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2018 08:18 AM EDT

Περιγραφή

In PR1102, bark is smooth and warty, larger warts have spines at the tip. Leaves are compound and alternate. Newer growth has large spines. Leaves smell pepper-ish

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maddie_b

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2018 10:35 AM EDT

Περιγραφή

In PR1106

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

some1els

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2020 03:51 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pneedle

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 10:55 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovisalden

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 04:01 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elharo

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 08:10 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielhorowitz1

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 12:27 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawnfp

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 12:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brassy31

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 12:01 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexferrena

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 12:20 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulrothman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 12:13 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goodhostplants

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 02:37 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenovak

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019 03:56 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kseely

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 03:30 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauricioguadarrama

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 12:10 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mugaburu

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2013 02:51 AM EDT

Περιγραφή

Located on Amtrak owned land by the side of Thimble Islands Rd. It is not p. Strobus, the needles are too long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebecca984

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 02:42 PM UTC

Περιγραφή

pyronemia omphalodes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2018 01:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biocowboy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 04:21 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanfawcett

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 03:21 PM EST

Τόπος

Oakland, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliciazatylny

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 03:03 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgingold

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 04:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curiouscoucal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ppluxo

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2012 09:12 AM MDT

Περιγραφή

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 08:24 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 08:29 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 03:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anjalitchen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 03:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zhelicarol

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 03:59 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylezjones13

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2020 02:18 PM EST

Περιγραφή

The Schiele Museum of Natural History

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asgreen

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 11:38 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bsritche

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 01:00 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2017 10:48 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronvanderhoff

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2017 07:12 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flyingwilbur

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 02:48 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ioanapadure

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 10:41 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mws

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 12:02 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tabacwoman

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 03:04 PM SAST

Περιγραφή

But with pink flowers