Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kierandh

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 04:27 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

levicor

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 02:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

selenesol

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 03:38 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elaphrornis

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 10:50 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Marine Park, Brooklyn. Grassy area between Avenue U & Lenape Playground.

Leaf underside photos show uncinate hairs especially on midrib, other diagnostic features of species visible in photos of whole plants & closeups of flowers.

Will add additional photos later from fresh material collected, including closeups of uncinate hairs on leaf underside.

See the following article:

Jones, A. & Rumsey, F. 2019. Myosotis stricta: a likely native and overlooked forget-me-not in Britain. BSBI News 141: 8-9.
https://www.bsbi.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/BSBI-News-141-website-version.pdf

Explanation of photographs:
Photos 1-9 (cellphone) & 15-22 (camera) taken in field (site as described & with coordinates as given).
Remaining photos taken in the lab on 7 May 2024.

Smallest division of stage micrometer = 0.1 mm.

Additional References:
Gleason, H. A. & Cronquist, A. 1991 (2009). Manual of Vascular Plants of Northeastern United States and Adjacent Canada. The New York Botanical Garden, New York. xlvi, 993 pages.

Rhoads, A. F. & Block, T. A. 2007. The Plants of Pennsylvania: An Illustrated Manual. 2nd edition. University of Pennsylvania Press, Philadelphia. vii, 1042 pages.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masteralgae

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 09:22 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sis01002

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 07:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelgirlehlers

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2024 01:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christianrixen

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 05:41 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flygonby7

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 05:10 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkt

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Περιγραφή

rewilding

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loganb19

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andywilson

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 11:49 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

westmarketbees

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 07:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cigazze

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertsorenson

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 03:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janbre

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 01:00 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronliston

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2019 08:50 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Growing as a weed in an indoor potted plant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelnj

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 03:16 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracejeschke

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 12:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dweihrauch

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2015 11:31 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hawgrower

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 02:31 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

day_french

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 09:46 ΠΜ -05

Τόπος

Cayambe, EC-PI, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilia_spada

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 02:00 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marumg

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2020 06:49 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abrahamfernandogarciasantillan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 11:55 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δρυς (Υπογένος Quercus)

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 02:19 ΜΜ EST

Περιγραφή

Maybe Q. x rolfsii sorting toward Q. chapmanii

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aiva

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 01:27 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature_is_coming

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 03:03 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aiva

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 03:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eullstrom

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 03:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbindernagel

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 12:28 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mferguson

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 02:27 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 10:09 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 01:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelao

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 10:42 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karthick08711

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 07:38 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ksiasu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 12:12 ΜΜ -03

Περιγραφή

Small herbaceous blue flower found in open steppe on the border of a cattle trail and ñirre shrubland on flat ground in open sun. Soil is dusty and dry, adjacent to large lichen colonies and plantain. Grows in single erect stems with alternative leaves and flowers. Flowers are 2mm in diameter have five petals and are white/yellow in the middle with united sepals. Entire plant is hairy. Conditions are windy, Beaufort 5, and weather is partly cloudy.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 11:18 ΠΜ CDT

Περιγραφή

First time this tree has produced acorns in 24 years. I suppose it's a post oak that doesn't grow cruciform leaves.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathymcaleese

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 10:51 ΠΜ CST

Τόπος

Smithville, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing along the middle of the Black-and-White Warbler Trail, full sun, sandy-clay soil. Tiny white flowers and fruits ca 5mm long with some hooks hairs. Associated plants:
Houstonia pusilla, Houstonia rosea, Euphorbia texana, Callitriche pedunculosa, Krigia occidentalis, Astranthium ciliatum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollynff918

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natlikes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 08:12 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uncleophora

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 12:01 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

superlulu

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 05:46 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ma9ru83r

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 11:06 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanblaney

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 11:08 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomfishburn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 04:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

halc

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2019 07:18 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 10:27 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brooklynbolstad

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 07:31 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesar383

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2004 04:40 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juli-sten

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023 05:47 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Nära "komposthög" med döda löv. Gräsmark med enstaka barrträd.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luiison

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 12:07 ΜΜ SAST

Τόπος

Inn, CH-GR, CH (Google, OSM)

Περιγραφή

A5N10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rashbach

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kayspurlock

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 12:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasojo

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2017 12:34 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisamillan23

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 11:51 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbylundin

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 04:29 ΜΜ PDT

Τόπος

Corvallis, OR, US (Google, OSM)

Περιγραφή

  • Scorpiod cyme
  • 5 petals varying in color with petal appendages (crests)
  • Simple, alternate leaves
  • Pubescent sepals

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylercamz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 09:40 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awevans99

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 09:48 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dumpsterfirephotos

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 08:49 ΜΜ AKDT

Τόπος

Unalaska (Google, OSM)

Περιγραφή

Likely spread from someone's garden

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moragschonken

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 01:05 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpiefer

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Seed pod growth.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

payton92

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 10:54 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrakotta

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 02:45 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sororluna

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 01:31 ΜΜ EDT

Τόπος

Cleveland (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caitysims

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 10:35 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenrely

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenrely

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I've never come across this species before.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evanwillstopforplants

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 11:02 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

attilaolah

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 07:10 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennistucker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 09:17 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthonysnyder

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 08:35 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damnholly

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020 10:43 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikewinters1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 02:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sus_scrofa

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 04:54 ΜΜ EDT

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hallam1

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 07:10 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Does anyone know if their is a special relationship between this tree and the tiny ants seems in the first pic?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wineberrytown

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 01:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sus_scrofa

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 04:32 ΜΜ EDT

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zepchick

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 01:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfryberger

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2019 02:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoe80

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019 12:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wineberrytown

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 12:56 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cofa

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 10:48 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovisalden

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 04:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesswartley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 09:56 ΠΜ EDT

Τόπος

Chalfont, PA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsturgis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 03:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stretchwell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 02:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertoneill

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 12:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa35

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 08:04 ΜΜ PDT

Τόπος

NW Vale Ct (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

razi

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 02:37 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνόλια (Γένος Magnolia)

Παρατηρητής

bebberdee

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023

Τόπος

Colmesneil (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 02:53 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Beside gravel trail, dry. Terra Nova Rural Park, Richmond, BC, Canada

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riparianwind

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 08:56 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leahparr

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 07:23 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubybee

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 11:36 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

h1d34w4y

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 09:56 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamie_fenneman

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2006 07:28 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamie_fenneman

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 03:27 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bennett-s

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 11:31 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

machaut2

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 05:50 ΜΜ PDT