Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janicecrane1

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 10:55 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willissl

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 05:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyiajohnson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2023 10:51 ΠΜ EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aziza13

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 02:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jolieelise

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 12:02 ΜΜ CST

Περιγραφή

A surprise in the garden I did not plant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fam_ruvalcabao

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 05:15 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgingold

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 06:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντάνευρο (Γένος Plantago)

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 06:07 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Not the Myosotis up front, but the other racemes. I've been told they may be an interesting Plantago sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esdena

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 06:53 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunshinesuperman

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 09:40 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 06:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinkathryn16

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 02:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swells

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2017 02:15 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinkathryn16

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 02:47 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

navin_sasikumar

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 01:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarcastillo

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 06:41 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewgarn

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 03:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarcastillo

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 11:16 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lkb72

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izd

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 04:51 ΜΜ EDT

Τόπος

Ithaca, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 09:36 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 11:04 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_shure

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 01:30 ΜΜ EDT

Τόπος

Malden, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 08:08 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 08:08 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spochron

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 02:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2014 03:45 ΜΜ ADT

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vail

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 02:00 ΜΜ PDT

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellyne

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 03:38 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblaeser

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:16 ΠΜ PDT

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duch

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 10:05 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kayspurlock

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 04:31 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbyrand

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 05:10 ΜΜ PDT

Περιγραφή

In grassy area on cliff side overlook

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucycarrell

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 05:29 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbih

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 05:22 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastianlescano

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2018 11:09 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rguller

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2018 09:32 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2019 07:38 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidsando

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 11:54 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemeny

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 03:15 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesleymarr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 10:05 ΠΜ BST

Περιγραφή

it has really tiny flowers

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidsando

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 11:49 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bennybotany85

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 01:23 ΜΜ +11

Τόπος

Bunyan, NSW, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenschist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Περιγραφή

dry parts of scrubby gully, 4cm high,

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flipperg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Περιγραφή

on path above lake

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

selenachan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature_is_coming

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 03:26 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barry_page

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slsfish

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 02:24 ΜΜ NZDT

Τόπος

Clyde (Google, OSM)

Περιγραφή

Roadside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharon721

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 03:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

n_armstrong

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2015 05:51 ΠΜ WAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkwood57

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 11:37 ΠΜ HST

Τόπος

Kailua, HI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I am not entirely certain of this id. Also worth considering is F. altissima.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 04:44 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist12508

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenp

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 09:44 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara_tangren

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2019 02:25 ΜΜ EST

Περιγραφή

Seven small trees and saplings in this area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robgur

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 06:10 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joherlo

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 11:12 ΠΜ UTC

Περιγραφή

714

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovisalden

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 04:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allan7

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 08:19 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Hymers Fairground

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanmccloskey

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 03:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendyolsson

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 01:55 ΜΜ EDT

Περιγραφή

There seems to be a stand of them.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

five_lined

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 04:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarcastillo

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 09:51 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 03:30 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tellittothevoid

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 03:04 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whitneybailey

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tesgeorge

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaylaconroy

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 06:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelian_gtr

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 02:09 ΜΜ CEST

Περιγραφή

discolor / dubia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 11:19 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Kalamalka Lake Provincial Park, BC, Canada

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2008 10:23 ΠΜ EDT

Περιγραφή

M.J. Oldham, S. Brinker & A. Garofalo # 35348, specimen record, replicates at MICH 1452649, DAO, NHIC# 10029; identified as Myosotis discolor by A.A. Reznicek 17 Jan. 2013 (sub M. ? arvensis); Spiraea alba meadow surrounded by woods; uncommon; "I've never seen this live, but the pedicels are too short for M. arvensis, and it is small seeded, unlike M. verna, so, with flowers well above the base, what else could this be?" (A.A. Reznicek)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judybaird

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 08:10 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedge

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 01:47 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias55

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 04:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmo35

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 12:33 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshperry

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 02:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cammie

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 07:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cray87sly

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 12:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungberg

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cole_shealy

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2022 06:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drew_meyer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 01:32 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenharmony

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 09:00 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmcollins

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2020 10:04 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendyolsson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 10:46 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fragmansapir

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 06:36 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julietan

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2017 03:18 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Fruiting. Note prickly bark.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liz2nature

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2017 11:36 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherrenee

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 01:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer1667

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 11:47 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annebekker

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

labeled Zanthoxylum americanum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwstull

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 11:24 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 06:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahbergerrrr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 12:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sienna5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 08:25 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfryberger

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 12:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfryberger

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 10:37 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedodor

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 07:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilma7

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danefroymson

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2018 04:10 ΜΜ EDT