Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cotepierreantoine

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 04:11 PM EDT
Liriodendron tulipifera - Photo (c) Kew on Flickr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Liriodendron tulipifera, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κέδρος (Γένος Cedrus)

Παρατηρητής

ionaee

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 11:53 AM NZST
Κέδρος - Photo (c) mustafa gökmen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mustafa gökmen
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Κέδρος (Γένος Cedrus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spinuspinus

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 08:49 AM EDT
Mitchella repens - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Mitchella repens, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dskalos

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 06:52 PM EDT
Acalypha rhomboidea - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Acalypha rhomboidea, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william46

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 12:42 PM EST

Ετικέτες

Pinus rigida - Photo (c) jlmason, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jlmason
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Pinus rigida, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

mansis

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 09:26 AM EDT
Ροδοειδή - Photo (c) Beate & Heinz Beyerlein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Beate & Heinz Beyerlein
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεύκο (Γένος Pinus)

Παρατηρητής

bernatree

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 07:58 PM EDT
Pinus strobus - Photo (c) copepodo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Pinus strobus, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)

Παρατηρητής

schmeer_riley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 02:47 PM EDT
Δασική Πεύκη - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tracysmith1

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 04:29 PM EDT

Περιγραφή

Pine of some sort oss

Pinus virginiana - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Pinus virginiana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leesakent

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 07:09 PM EDT
Quercus montana - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Quercus montana, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizse

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 02:12 PM EDT
Anthoxanthum - Photo (c) Bruce Calvert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bruce Calvert
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Γένος Anthoxanthum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hill8

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 07:10 PM EDT
Paulownia tomentosa - Photo (c) bgrutter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Paulownia tomentosa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κινεζική Φτελιά (Ulmus parvifolia)

Παρατηρητής

stephanie636

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 06:13 PM CDT
Κινεζική Φτελιά - Photo (c) 羅忠良, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 羅忠良
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Κινεζική Φτελιά (Ulmus parvifolia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tabitha119

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 07:13 PM EDT
Rubus phoenicolasius - Photo Wouter Hagens, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Rubus phoenicolasius, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυσιμαχία Η Ερματική (Lysimachia nummularia)

Παρατηρητής

kmkusnerik

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 04:29 PM EDT

Τόπος

Clinton, NY, US (Google, OSM)
Λυσιμαχία Η Ερματική - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Λυσιμαχία Η Ερματική (Lysimachia nummularia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

andingenvironmental

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2019
Καρυοειδή - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gardenwoman2

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 04:15 PM EDT
Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Craig Evans
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hcaracalas

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 09:00 AM MDT
Scutellaria - Photo (c) pgwamsley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Γένος Scutellaria, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aricbright

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 01:48 PM PDT
Vaccinium parvifolium - Photo (c) mtncatt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mtncatt
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Vaccinium parvifolium, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μανόλια Του Φρέιζερ (Magnolia fraseri)

Παρατηρητής

jabel49

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 02:22 PM EDT

Περιγραφή

Tall tree, smooth mottled bark, leaves in groups of 8.

Μανόλια Του Φρέιζερ - Photo (c) Howard Horne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Howard Horne
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Μανόλια Του Φρέιζερ (Magnolia fraseri)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hartlyon

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 12:26 PM EDT
Lysimachia borealis - Photo (c) Mallory S., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mallory S.
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Lysimachia borealis, Ένα μέλος του Λυσιμαχία (Γένος Lysimachia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim336

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 12:19 PM EDT
Zelkova serrata - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Zelkova serrata, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

lydia329

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 01:14 PM EDT
Fagus grandifolia - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Fagus grandifolia, Ένα μέλος του Οξιά (Γένος Fagus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελιδονόχορτο (Chelidonium majus)

Παρατηρητής

nataliagalkina

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 03:41 PM MSK

Περιγραφή

Растение

Χελιδονόχορτο - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Χελιδονόχορτο (Chelidonium majus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μανόλια Η Μεγανθής (Magnolia grandiflora)

Παρατηρητής

beatriz406

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 06:18 PM CEST
Μανόλια Η Μεγανθής - Photo (c) 潘立傑 LiChieh Pan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Μανόλια Η Μεγανθής (Magnolia grandiflora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maddie144

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 11:06 AM EDT
Rubus odoratus - Photo (c) Tyler Christensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyler Christensen
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Rubus odoratus, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwaithir

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 05:52 AM MDT
Dasiphora fruticosa - Photo (c) Rich Kostecke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rich Kostecke
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Dasiphora fruticosa, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

satoshi8

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 11:33 AM JST
Eleorchis japonica - Photo Qwert1234, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Eleorchis japonica, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billandben

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 05:26 PM EDT
Rubus parviflorus - Photo (c) CAJC: in the PNW, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Rubus parviflorus, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malaika_bates

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 11:06 AM EDT
Rhus copallinum - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη douggoldman: Rhus copallinum, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 15104