Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harkness3

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 04:05 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikewitkowski

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 02:57 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rurry44

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

The animal was very large. 51/4 inches from nose to hind end. It was sitting in the middle of the road about 200 feet from creek. I got one photo before the frog jumped into roadside vegetation. It did have the dark line along the eye but it was faint.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

sec_education

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arlenedevitt

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 03:17 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlevitis

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 02:02 PM PDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 04:06 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jzzipkin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2021 11:05 AM PST

Περιγραφή

Coyote moved on, but this burrowing owl held its guard for many minutes after the coyote left. Perhaps guarding nest?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

direbecca

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 02:53 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlevitis

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020 10:21 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arlenedevitt

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2018 09:45 AM PDT

Περιγραφή

These tiny insects were clustered on the underside of purple vetch leaves. Photo by my brother-in-law.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oceanicadventures

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 07:15 PM PDT

Περιγραφή

Growth series

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildnaturepig

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Περιγραφή

A very small salamander found in a creek in Armstrong Redwoods.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelf

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 06:58 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlevitis

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 10:40 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlevitis

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 11:03 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2017

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlevitis

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)