Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εξάποδα (Υποσυνομοταξία Hexapoda)

Παρατηρητής

zoeruffatto

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 02:51 PM PDT

Περιγραφή

Found in rehydrated moss on bay tree.

Κολλέμβολα - Photo (c) Matt Bertone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Bertone
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Κολλέμβολα (Υφομοταξία Collembola)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εξάποδα (Υποσυνομοταξία Hexapoda)

Παρατηρητής

zoeruffatto

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 02:51 PM PDT

Περιγραφή

Found in rehydrated moss on bay tree.

Εξάποδα - Photo (c) Tony Gerard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tony Gerard
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Εξάποδα (Υποσυνομοταξία Hexapoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

kgialketsis

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 10:06 PM PDT
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kgialketsis

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 10:06 PM PDT
Phyllodesma americana - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Phyllodesma americana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kgialketsis

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 10:06 PM PDT
Sabulodes - Photo (c) Franco Folini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Γένος Sabulodes, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

annstach

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 07:19 PM EDT
Έντομα - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόουρος Λαγός (Lepus californicus)

Παρατηρητής

wildpuppy

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 06:09 PM PDT
Μαυρόουρος Λαγός - Photo (c) Ian Carlson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Carlson
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Μαυρόουρος Λαγός (Lepus californicus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

scottcallow

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 05:43 PM PDT
Κοινή Γκρίζα Αλεπού - Photo (c) Mike Zarella, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mike Zarella
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kgialketsis

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 10:34 PM PDT
Prionus - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Γένος Prionus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

wanderbird

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 09:56 PM PDT

Περιγραφή

Invertebrate

Κολεόπτερα - Photo (c) Scott Camazine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Scott Camazine
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριχόπτερα (Τάξη Trichoptera)

Παρατηρητής

wanderbird

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 09:49 PM PDT

Περιγραφή

Invertebrate

Τριχόπτερα - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Τριχόπτερα (Τάξη Trichoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancyje

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 10:08 AM PDT
Rubus parviflorus - Photo (c) CAJC: in the PNW, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Rubus parviflorus, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conci

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 02:40 PM PDT
Nerophilus californicus - Photo (c) Chris Shuck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Shuck
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Nerophilus californicus, Ένα μέλος του Τριχόπτερα (Τάξη Trichoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2022
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

zoeruffatto

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 11:14 AM PDT

Περιγραφή

Found on algae on a small rock protruding from a flowing stream. Algae was brown/green and had long tendrils and was wet. Moves like an earthworm ('segments' extend and contract). Visible with the naked eye.
Appeared to use suction to feed.

Πολύχαιτοι - Photo (c) sarah faulwetter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoeruffatto

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 11:39 AM PDT

Περιγραφή

Found on aquatic plant roots in flowing water. Moves quickly by wiggling side to side. Appeared to use small appendages (seen as black dots below head in photo 2) near head to push itself along cover slip. Tail had at least 3 prongs.

Χειρονομίδες - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arlenedevitt

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 10:55 PM PDT
Ochlodes agricola - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Ochlodes agricola, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenniferlchandler

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 05:42 PM PDT

Περιγραφή

Phoebe hanging around upset I was standing by this nest. Photo of bird to follow.

Sayornis nigricans - Photo (c) Ingrid Taylar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Sayornis nigricans, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spiranthes

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 12:53 PM PDT
Anaxyrus boreas - Photo (c) J. N. Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Anaxyrus boreas, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι-Βούρτσα (Sylvilagus bachmani)

Παρατηρητής

arlenedevitt

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 10:55 PM PDT
Κουνέλι-Βούρτσα - Photo (c) Erica Fleniken, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erica Fleniken
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Κουνέλι-Βούρτσα (Sylvilagus bachmani)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:20 PM PDT

Περιγραφή

On Bigleaf Maple

Helotiales - Photo (c) Joe Walewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Walewski
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Τάξη Helotiales, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalistabanshee

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 03:22 PM PDT
Hypericum concinnum - Photo (c) Alison Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alison Young
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Hypericum concinnum, Ένα μέλος του Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 02:55 PM PDT
Odocoileus hemionus columbianus - Photo (c) scog7, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by scog7
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Odocoileus hemionus ssp. columbianus, Ένα μέλος του Γαϊδουροελάφι (Odocoileus hemionus)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arlenedevitt

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 08:53 PM PDT
Limenitis lorquini - Photo (c) Juan Carlos Argáez Mejía, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Argáez Mejía
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Limenitis lorquini, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marivillasol

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 12:05 PM PDT
Toxicodendron diversilobum - Photo (c) Stacey Vielma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stacey Vielma
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Toxicodendron diversilobum, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildpuppy

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 07:00 PM PDT
Phalaris aquatica - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam O'Brien
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Phalaris aquatica, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arlenedevitt

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 08:09 PM PDT
Spinus psaltria - Photo (c) eric feldkamp, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by eric feldkamp
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Spinus psaltria, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancyje

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 11:14 AM PDT
Battus philenor - Photo (c) Edward Perry IV, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edward Perry IV
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Battus philenor, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wrightfletcher

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 11:36 AM PDT
Triteleia laxa - Photo (c) Philip Bouchard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Triteleia laxa, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wrightfletcher

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 11:36 AM PDT
Λάθυρος - Photo (c) psweet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by psweet
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Λάθυρος (Γένος Lathyrus)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wrightfletcher

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 11:37 AM PDT
Calystegia - Photo (c) Suzanne Labbé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Suzanne Labbé
Η ταυτότητα του χρήστη dlevitis: Γένος Calystegia, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 9615